SrpskiСрпскиMagyar
28.01.2020. Уторак

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности


06.01.2020.

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
– НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА –

Излагање планског документа на ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32, од 06. до 21. јануара 2020. године, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, односно на званичној интернет страници www.maliidos.com.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 10. јануара 2020. године 12.00 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 23. јануара 2020. године у 14.00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Нацрт Измена и допуна плана, као и да у току трајања јавног увида своје примедбе и сугестије на плански документ у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, најкасније до 21. јануара 2020. године.

Документи за преузимање:03.01.2020.

Први новогодишњи турнир у стоном тенису "Фекетић 2020." одржаће се у фискултурној сали ОШ „Никола Ђурковић” у Фекетићу

11. јануара (субота) од 13 ч
ГРУПНА ФАЗА - 3 сета (11 поена)

12. јануара (недеља) од 13 ч
ЕЛИМИНАЦИОНА ФАЗА - 4 сета (11 поена)

Најбољима ће припасти пехари и дипломе. Обезбеђени су рекети за учеснике који их немају. Полудиригован жреб ће се обавити непосредно пре почетка првог меча. Такмичење је подржао Спортски савез општине Мали Иђош.

Котизација по пријави 200 динара (до четвртка 9. јануара). Пријаве на телефон 0628530711 или на мејл bozotusup98@gmail.com.28.12.2019.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове
Број: 353-41-2/2019-05
Датум: 27.12.2019.
Мали Иђош

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош објављује

ОГЛАС
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
НА ЈАВНИ УВИД

Излагање планског документа на ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32, од 06. до 21. јануара 2020. године, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, односно на званичној интернет страници www.maliidos.com.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 10. јануара 2020. године у 12.00 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 23. јануара 2020. године у 14.00 часова.

Обрађивач Нацрта Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Нацрт Измена и допуна плана, као и да у току трајања јавног увида своје примедбе и сугестије на плански документ у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, најкасније до 21. јануара 2020. године.

Оглас о јавном увиду се објављује у дневном листу „Дневник“ и „Magyar Szó“, на инфо каналу кабловске телевизије СЗР “Домбош ТВ“ из Малог Иђоша, на званичној инетрнет страници локалне самоуправе  www.maliidos.com, као и на званичној огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШАрхива >>>