SrpskiСрпскиMagyar
2017.05.27. Szombat

 

 
Sistem 48


SPONZORI

Vajdaság Autonóm Tartomány
Helyi Gazdasági Fejlesztési Iroda
Bethlen Gábor Alap

 

Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet 

 

 

Kishegyes Község
Facebook oldala

 

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2017.04.18.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Gazdasági, mezőgazdasági, területrendezési, építésügyi, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Kelt: 2017. április 18.
Szám: 353-1-2-2/2017-02
Kishegyes

A tervezési és építkezési törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009 – kiig., 64/2010 – AB határozata és 24/2011, 121/2012, 42/2013 - AB határozata, 50/2013- AB határozata, 98/2013- AB határozata, 132/2014 és 145/2014), 50. szakaszának és a Tervbizottság  353-1-2-1/2017-02 számú határozata alapján, Kishegyes község megjelenteti a következő

HIRDETMÉNYT
KISHEGYES TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEZETÉNEK KÖZSZEMLÉRE VALÓ TÉTELÉRŐL

A tervet Kishegyes község Közigazgatásának Fő utca 32. 21-es szamú irodájába tesszük közszemlére.

A közszemle 2017.04.22. - 2017.05.19. tart az I. pontban említett helyiségben, ahol bővebb információt kaphatnak, valamint benyújthatják a tervvel kapcsolatos írasbeli észrevételeiket.

A tervezési bizottság 2017. május 22-én nyilvános ülést tart a Képviselő-testület  nagy tanácstermében 12,00 órai kezdettel.
2017.03.07.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Kishegyes község
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Szám: 013-2/2017-02
Kelt: 2017.03.07-én
Kishegyes
Fő u. 32.

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. és 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és 99/11 szám), az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására szolgáló útmutató 10. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2012 szám) és a köztársasági elnökválasztás kiírásáról szóló határozat (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017 szám) alapján, Kishegyes község Községi közigazgatása közzéteszi a következő

É R T E S Í T É S T

1.Értesítjük a Kishegyes községi lakhellyel rendelkező polgárokat, hogy 2017. március 17-ig betekintést nyerhetnek az egységes választói névjegyzék Kishegyes község területére vonatkozó részébe, személyes adataik és kérelem benyújtása céljából, és kérhetik a bejegyzést, törlést, módosítást vagy kiigazítást minden  munkanapon 7,00-15,00 óráig, 2017. március 3-tól 2017. március 17-ig (24,00 óráig).

A választópolgárok legkésőbb 2017. március 11-ig nyújthatják be arra vonatkozó kérelmüket, hogy a választói névjegyzékbe bekerüljön az az adat, miszerint a közelgő választások során tartózkodási helye szerint fog szavazni az országban, azaz az országban kiválasztott szavazóhelyen.

A választópolgárok legkésőbb 2017. március 11-ig nyújthatják be arra vonatkozó kérelmüket, hogy a választói névjegyzékbe bekerüljön az az adat, miszerint a közelgő választások során külföldön fog szavazni.

Betekintési és választói névjegyzék változására szolgáló kérelembenyújtási joga van a kihirdetett választói névjegyzék benyújtójának is, és annak a személynek is, akit ő felhatalmazott, a polgárokra vonatkozó eljárás szerint, felhatalmazás és bizonyíték csatolásával.

A választói névjegyzékbe való bejegyzési joggal rendelkeznek a belsőleg széttelepített személyek is, azon hely szerint, ahol belsőleg széttelepített személyként vannak bejelentkezve, valamint kérvényezhetik az egységes választói névjegyzék változtatását is.

Külön felhívjuk azok figyelmét, akik 2017. március 17-tel bezárólag nagykorúak lesznek, hogy tekintsenek bele a választói névjegyzékbe, és kérjék a bejegyzést a szükséges bizonyítékok csatolásával.

Azokat a végzéseket, amelyeken a választói névjegyzék változása alapul, a Községi közigazgatás hozza meg a választói névjegyzék lezárásáig, a választói névjegyzék lezárásától a választás napja előtt 72 óráig pedig a közigazgatási ügyletekért felelős minisztérium. A kérelem közvetlenül vagy a Községi közigazgatáson keresztül adható be.

A választói névjegyzék közszemlére tétele:
- Kishegyes község területére Kishegyes község Községi közigazgatása helyiségeiben, Fő u. 32. Čelebić Sonjánál

A választói névjegyzékbe elektronikus módon is betekintést lehet nyerni a minisztérium hivatalos honlapján: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, a polgár egyéni törzsszáma bevitelével, a személyes adatok védelmét szabályozó törvénnyel összhangban.

2. A bejegyzés, törlés, kiigazítás és a választói névjegyzék egyes tényeinek módosítására szóló kérelmeket Kishegyes község Községi közigazgatásánál kell benyújtani, Fő u. 32. A kérelem mellé a szükséges bizonyítékokat is csatolni kell.

3. A jelen értesítést meg kell jelentetni Kishegyes község hirdetőtábláján és honlapján.

Danilo Dabović
Községi közigazgatás vezetője2017.02.28.

Értesítjük községünk lakosságát, hogy Kishegyes anyakönyvi hivatala a mai naptól kezdve  kiadja az anyakönyvi kivonatokat az anyakönyvek másodpéldányát vezető központi rendszerből.

 Archívum >>>