SrpskiСрпскиMagyar
25.11.2017. Subota

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Javne nabavke u toku
12.03.2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga
Izrada planskih dokumenata za reagovanje u vanrednim situacijama za Opštinu Mali Iđoš
JN broj: 404-22/2017-01
Dana: 07.11.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabaka male vrednosti dobara: Nabavka putničkog automobila putem lizinga
JN broj: 404-21/2017-01
Plan nabavki: 1.1.7
Dana: 20.09.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti dobara: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JN broj: 404-20/2017-01
Plan nabavki: 1.1.5
Dana: 11.09.2017.

 

 

 

 

 


JAVNA NABAVKA USLUGE :
OSIGURANJA

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br.
404-18/2017-01
Plan nabavki: 1.
2.3
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
66510000- usluge osiguranja

 

 

 

 

 


JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI DOBARA:
NABAVKA
PUTNIČKOG AUTOMOBILA
PUTEM LIZINGA

JAVNA NABAVKA br.
404-19/2017-01
Plan nabavki: 1.1.
7
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
34110000 –putnički automobil

 

 

 

 

 


Javna nabavka
Nabavka goriva za grejanje oblikovana po partijama:
PARTIJA 1: GASNO ULjE EKSTRA LAKO EVRO EL
PARTIJA 2: ULjE ZA LOŽENjE NISKOSUMPORNO GORIVO SPECIJALNO - MAZUT NSG-S
JN broj: 404-17/2017-01
Plan nabavki: 1.1.2
Dana: 22.06.2017.

 

 

 

 

 


JAVNA NABAVKA RADOVA
Sanacija i ojačanje kolovoznog zastora u ulici Narodnog Fronta, JNA i Jožef Atile u Feketiću
JN broj: 404-14/2017-01
Plan nabavki: 1.3.4
Dana: 31.05.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izgradnja tribina na objektu za sport i fizičku kulturu-fudbalski stadion u Feketiću
JN broj: 404-15/2017-01
Plan nabavki: 1.3.4
Dana: 25.05.2017.

 

 

 

 

 


JAVNA NABAVKA RADOVA
Zamena dotrajale stolarije na objektu škole u Malom Iđošu i zamena stolarije i popravke na objektima  predškolskih ustanova u sva tri naselja opštine
OTVORENI POSTUPAK
JN broj: 404-13/2017-01
Plan nabavki: 1.3.5
Dana: 28.04.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Nabavka pogonskog goriva za službene automobile
JN broj: 404-12/2017-01
Plan nabavki: 1.1.3
Dana: 13.04.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka: Kancelarijskog materijala
JN broj: 404-9/2017-01
Plan nabavki: 1.1.1
Dana: 04.04.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Reprezentacija
JN broj: 404-8-4/2017-01
Plan nabavki: 1.1.4
Dana: 29.03.2017.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Saobraćajno uređenje i tehničke mere poboljšanja bezbednosti saobraćaja kružne raskrsnice na državnom putu IIA-100 u Feketiću -rasveta i vertikalna signalizacija-
JN broj: 404-6/2017-01
Plan nabavki: 1.3.1
Dana: 08.02.2017.