SrpskiСрпскиMagyar
15.12.2017. Petak

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Javni pozivi i oglasi u toku

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 16.10.2017. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon i 108/2016)  člana 6., 7. i 12. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („ Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš, dana 05.10.2017.g donosi

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

i   r a s p i s u j e

J A V N I   O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 36. stav 3. i stav 4. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16), člana 200. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 18. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, kao i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica broj VIII/2017-20 od 15.09.2017.godine donete na sednici Skupštine ,,Regionalna deponija,, DOO Subotica, Konkursna komisija objavljuje

O G L A S
o javnom konkursu za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija- AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Broj: 464-9-3/2017-01
Dana: 11.09.2017. godine

J A V N I    O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ - DRUGI KRUG

Dokumenti:

 

 

 

 

 


Republika Srbija- AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Broj: 464-9-1/2017-01
Dana: 23.08.2017. godine

J A V N I    O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti:

 

 

 

 

 


JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u 2017/2018. godini

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-6/2017-05
Datum: 06.06.2017. godine

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2018. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320- 5/2017-05
Datum: 06.06.2017. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2018. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015, 47/2017 ), Zaključka Opštinskog veća br: 06-26-1/2017-01 od 26.05.2017.g. Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 26.05.2017.g. raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- četvrti krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš (“Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2016 i 13/2017) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine objavljuje,

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJOM-DRUGI KRUG

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015), Zaključka Opštinskog veća br: 06-24-4/2017-01 od 09.05.2017.g, Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 09.05.2017.g raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- treći krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016)  Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 13.04.2017.g raspisuje

JAVNI OGLAS
za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015), Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 08.04.2017.g raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- drugi krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016)  Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 13.03.2017.g raspisuje

JAVNI OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš (“Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 10.03.2017. godine objavljuje,

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJOM

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 8 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI OGLAS
za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda

Poslovni prostor, koji se daje u zakup nalazi se u Lovćencu, ul. M. Tita 37/a, površine 207 m2, na kp. broj 4 KO Lovćenac.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15  PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU POTPROJEKTA 5 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš ( “Sl.list opštine Mali Iđoš“25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA - LICITACIJOM - DRUGI KRUG

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015) i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
O PRODAJI POKRETNIH STVARI
putem usmenog javnog nadmetanja

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola (Sl. List Opštine Mali Iđoš br. 3/2015) Predsednik opštinskog veća dana 16.08.2016. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u 2016/2017. godini

Dokumenta za preuzimanje:

Zahtev i prateća dokumentacija predaju se na šalteru broj 7 Opštinskog uslužnog centra u Malom Iđošu, počev od 22.08.2016. godine do 16.09.2016. godine.

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS»,broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 2.Odluke o određivanju nadležnogorgana za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Mali Iđoš» broj 7/2006 ), predsednik opštine Mali Iđoš je dana 15.07.2016.godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava 
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove 

Datum: 12.07.2016. godine

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2017. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava 
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove

Broj: 320-1-1/2016-05
Datum: 22.08.2016.

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2017. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

Napomena: dokumenta za pravo prečeg zakupa - po izmenama koje je donelo Ministarstvo poljoprivrede.: