SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Локална пореска администрација

ОБАВЕЗЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК:
Власник права својине на непокретности које се налазе на територији општине Мали Иђош.

ФОРМАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ОБВЕЗНИКА:
Обвезник је дужан да на обрасцу ППИ-2 поднесе пореску пријаву у року од 30 дана од дана стицања непокретности.

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПОРЕСКА ПРИЈАВА:
Локалној пореској администрацији општине Мали Иђош – Мали Иђош Главна 31.

МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА:
Годишњи порез на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја: прва рата до 15. фебруара; друга рата до 15. маја; трећа рата до 15. августа и четврта рата до 15. новембра.

ЧИЈИ ЈЕ ПРИХОД?
Порез на имовину је изворни приход локалне самоуправе и остаје у Малом Иђошу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (образац ППИ-2);           
- доказ о стицању непокретности (купопродаја, откуп, пресуда суда, решење из катастра непокретности и друго);                       
- лична карта власника непокретности.

НАПОМЕНА:
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА МАЛИ ИЂОШ,
ГЛАВНА 32,
24321 МАЛИ ИЂОШ
(канцеларија број 8)
ТЕЛЕФОН: +38124731332

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: