SrpskiСрпскиMagyar
28.11.2021. Недеља

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Урбанизам

Ј А В Н И   П О З И В

З А   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР2429/1 КЛОВЋЕНАЦ

 Урбанистички пројекат-Урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарским парцелама број 6391, 6392 и 6393 К.О. Мали Иђош

 

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

 

Општинске администартивне таксе и накнаде зауслуге које врши општинска управа

Izmene i dopune PPO Mali Iđoš E-2725

 • Tekstualni deo
 1. IZMENE I DOPUNE PPO MALI IDJOS-USVOJEN PLAN
 • Graficki deo
 1. 00. Pregledna karta-Model
 2. 1.RK1a - Namena prostora - Izmene i dopune-Model
 3. 2. RK2a - Infrastuktura - Izmene i dopune-Model
 4. 3. RK3a - Turizam i zastita - Izmene i dopune-Model
 5. 4. RK4a - Sprovodjenje - Izmene i dopune-Model
 6. 5.1. RZ - Planirana namena povrsina i mreza infrastrukture-M
 7. 5.2. RZ - Plan regulacije, nivelacije, parcelacije-Model
 • Dokumentaciona osnova
 1. DOKUMENTACIONA OSNOVA

 

Планска документација: