SrpskiСрпскиMagyar
2020.07.15. Szerda

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Folyamatban lévő nyilvános felhívások és hirdetések

HIREDETÉS

 za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

 

NYILVÁNOS FELÍVÁS -PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE TESTEN KÍVÜLI MEGTERMÉKENYÍTÉSRE

  

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 45/2019 és 3/2020  sz) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke meghozta a

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

 
 

Értesítés

O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ
Értesítés

O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ


 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019  sz) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke meghozta a

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE
 

Felhívás

Pokreće se upravni postupak po službenoj dužnosti radi rušenja objekta
Értesítés

o Sazivanju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti opštine Mali Iđoš za period 2019-2020. godinu


 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2019.09.11. meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

 

 

 

 

 


Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 és 19/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. augusztus 15-én közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST
általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2019/2020 tanévben

Letölthető dokumentációk:

 

 

 

 

 


А köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egy. törvény és 108/2016, 113/2017 sz.), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának és a köztulajdonban álló eszközök bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjog beszerezésének és kihasználásának, valamint a nyilvános árverés eljárásának és írásos ajánlattevés begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 6., 7. és 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019.08.05. meghozza a következő

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-3/2019-05
Kelt: 2019.07.02.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRLETI ELŐNYJOGA BIZONYÍTÁSÁRA A 2020-BAN

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-4/2019-05
Kelt: 2019.07.02.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK ILLETÉKMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGRA 2020-BAN

Letölthető dokumentumok: