SrpskiСрпскиMagyar
20.07.2019. Subota

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Javni pozivi i oglasi u toku

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-3/2019-05
Datum: 02.07.2019. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-4/2019-05
Datum: 02.07.2019.

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“,  br. 16/2018), člana 46. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 64. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“ br. 7/2019) na sednici Opštinskog veća Opštine Mali Iđoš održanoj dana 18.04.2019. godine doneta je

ODLUKA
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti parc. br. 2381 i parc. br. 2382 k.o. Mali Iđoš u javnoj svojini opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

i raspisuje

OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 1 seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja

Dokumenta za preuzimanje:

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine Mali Iđoš ili putem pošte na adresu: ul. Glavvna br. 32, 24321 Mali Iđoš sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 - seoske kuće.”

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 20. april 2019. godine.