SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Мисија, визија и циљеви Општине Мали Иђош

Мисија Општине Мали Иђош

Општина настоји да на ефикасан и ефективан начин управља локалном самоуправом остварујући на тај начин бољи живот својих грађана развојем кључних грана привреде, инфраструктуре, предузетништва које омогућавају повећање економске активности општине са једне стране и социјалног развоја у облику образовања, здравства, културе са друге стране.

Визија економског развоја Општине Мали Иђош

Руководство општине има визију да у периоду од десет година створи услове и амбијент за реално могући одржив привредни, јавни и културни развој у еколошки очуваној животној средини. У таквом амбијенту треба очекивати да животни и културни стандард становника Општине Мали Иђош има сталну тенденцију раста. Повећан животни стандард, повољни услови привређивања, еколошки задовољавајућа средина треба да зауставе одлив становништва и повећа њихов број пре свега природним прираштајем.

Циљеви економског развоја Општине Мали Иђош

1. Повећање запослености уз унапређење квалификационе структуре запослених
2. Развој индустријског сектора
3. Развој стратегије искошћавања потенцијала обрадивог земљишта
4. Већа институционална подршка покретању предузетништва
5. Повећање искоришћености туристичког потенцијала
6. Развој специфичних области туризма - сеоски, здравстени, ловни и спортско-рекреатвни
7. Смањење и преокретање негативних демографских трендова
8. Развој стратегије ефикасног решавања кадровских и социјалних проблема
9. Веће инвестиције у развој културе и образовања
10. Веће инвестиције у развој здравства и социјалне заштите