SrpskiСрпскиMagyar
05.08.2020. Среда

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Заштита животне средине

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК ПРОПИСА

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Локални регистар извора загађивања
Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013).
За потребе регистра прикупљају се:

  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,
  • општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2, воду – Образац 3, тло - Образац 4, као и
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Мали Иђош
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комуналне- стамбено послове
Главна 32, Мали Иђош
2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу opstina.maliidos@gmail.com. Контакт телефон за све додатне информације: 024/4730-010.