SrpskiСрпскиMagyar
2020.05.29. Péntek

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Szűgyi István a kishegyes községi képviselő-testület elökének beszéde a község napja alkalmából
2018.11.30.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!!!

Engedjék meg, hogy Kishegyes Község napja alkalmából még egyszer üdvözöljem minden jelenlevőt és néhány gondolatot osztjak meg Önökkel.

Az idén emlékezünk a 100 éve lezárult Nagy háborúra, miután községünk lakosainak egy része úgy feküdt le aludni, hogy másnap egy idegen országban ébredt, akarata ellenére. Ezért az évforduló nem mindenki számára ünnep, a vajdasági magyarság megemlékezik. A vajdasági magyar közösség ma is szülőföldjén él itt a Vajdaságban, 25 nemzettel együtt megértésben,elfogadásban és együttműködésben amire jó példa Kishegyes község önkormányzata.

Az elmúlt  években többször volt már alkalmam Kishegyes község elmúlt egy évét értékelni. Mint mindig ma is úgy gondolom, hogy sikereink az eltelt egy évben szerények, de meg lehetünk elégedve. Sikeresen tudtunk több témakörben is pályázni. Itt mindenképp ki kell hangsúlyoznom a kishegyesi önkörmányzat és a tartományi kormány, a tartományi titkárságok valamint a Tartományi nagyberuházási igazgatóság jó kapcsolatát.  Ezekett a viszonyokat szeretnénk a 2019-es évben is ápolni és tovább fejleszteni.

A teljesség igénye igénye nélkül szeretnék néhány beruházás kiemelni az elmúlt egy év időszakából:

• Mindenek előtt  a kishegyesi dr. Márton Sándor egészségház felújítását kell említeni  amikor is a tetőfedő lett kicserélve, a homlokzati falak kaptak hőszigetelőt és a nyillászárók is ki lettek cserélve. A beruházás értéke 38 millió dinár, az anyagi forrást a köztársasági közbefektetést iroda biztosította,
• A nyár folyamán kishegyesen a Kertsor utca lett kiaszfaltozva 1160 méter hosszúságban valamint a szeghegyi Vuk Karadzic utca lett kiszélesítve és felújítva. A beruházás összege 30 millió dinár. Ezt az összeget a tartományi nagyberuházási igazgatóság biztosította,
• Kishegyes településre elkészült a teljes vízhállózat felújításának a tervdokumentációja. Erre a önkormányzat a saját költségvetéséből 5 millió dinárt választott ki,
• Az ivóvíz biztosítására két kút lett fúrva, egy  Szeghegyen és egy Bácsfeketehegyen. A munkálatok értéke 8 millió dinár melyet a tartományi kormány biztosított,
• A szeghegyi Vuk Karadzic általános iskola vizesgócai felújítására 5,5 millió dinárt sikerült biztosítani a tartományi kormány jóvoltából,
• A kishegyesi Adi Endre K.Á. iskola ablakcseréjét 2,5 millió dinár értékben a tartományi oktatási titkárság támogatta.
Ezen felül  nehány gondolattal szeretnék a  terveinkről - problémáinkról a jövőbe tekinteni.

• A tartományi kormánytól 405 millió dinárt várunk a községi szenyvíztisztító megépítésére,
• A szeghegyi és a bácsfeketehegyi teljes vízhállózat cseréje vár ránk, amelyre a technikai dokumentációt és az építkezési engedélyeket biztosítottuk, az anyagi  háttér a községi költségvetés volt. Terveink megvalósítására a köztársasági közbefektetést iroda támogatását várjuk.
• Szeretnénk belátható időn belül a szántóföldek tagosítását véglegesen befejezni Szeghegyen és Bácsfeketehegyen, valamint ezen a két településen a beltéri felmérést is ugyanígy lezárni,
• Elvégezni a községünk területén az épületek legalizációját,
• Már a mai napon is folyamatban vannak az építkezési munkálatok a közintézményeink gázfűtésének megoldása. Az év végéig elkészülnek az óvodák, iskolák, az egészségház, a rendőr állomás és az önkormányzat épületeinek gázfűtési berendezései. Ezeket a munkálatokat  köz-magán társulási formában végzi az önkormányzat,
• De mindenek előtt jó lenne a Krivaja folyó áldatlan – szennyezett állapotán javítani. Ebben az ügyben komoly támogatásra számítunk a tartományi képviselő ház elnökétől Pásztor István úrtól valamint a tartományi kormány elnökétől Igor Mirovic úrtól.

Öröm számomra az, hogy a civil szervezeteinkkel már évek óta kitűnő a kapcsolatunk. Ha kell közösen tudunk pályázni és ezen téren is sikeresek lenni.  Rájuk a jövőben is minden képpen számítunk.

Mind a három településen, Kishegyesen, Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi közösségek és a helyi közösség tanácsai kivállóan végezték feladataikat.

Ami a község sport életét illeti itt is van dicsekvésre okunk. Az ifjú atlétáink, asztaliteníszezőink és küzdősportot művelő sportolóink közül vannak szerbiai, európai sőt világbajnokaink, természetesen a saját korosztályukban. Sikereikhez gratulálunk.

Tisztel hölgyeim és uraim. Egz bizonyos ideje elindultunk egy úton ami a fejlődés irányába viszi  községünket, egy úton ami élhetőbb feltételeket biztosít polgáraink számára. A következő évben is csak erre fogunk  maximálisan összpontosítani, mert csak így  tudunk eredményeket elérni.

Köszönöm, hogy meghallgattak!