SrpskiСрпскиMagyar
13.12.2017. Sreda

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju
09.08.2017.

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u toku 2017. godine realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji.

Stavovima stanovništva o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju se u zemljama Evropske unije daje veliki značaj, kada je u pitanju analiza trenutnog stanja bezbednosti saobraćaja i planiranje budućih mera i aktivnosti za unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja.

Zbog toga je važno istražiti stavove stanovništva i uočiti koje su oblasti najurgentnije, kada je u pitanju preventivno delovanje i promena svesti stanovnika o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Kako bi se dobili što pouzdaniji podaci potrebno je da se ispita što veći uzorak stanovništva i da se obuhvati stanovništvo svake lokalne samopurave na teritoriji Republike Srbije. Stoga vas molimo da pružite podršku i uzmete aktivno učešće u ovom istraživanju.

Na kraju teksta je link sa online Upitnikom, koji je sačinjen za potrebe istraživanja i koji je potrebno da popuni što veći broj stanovnika.

Prema planu izrade Projekta, predviđeno je da se anketno istraživanje (popunjavanje Upitnika) sprovede do kraja avgusta meseca.

Do kraja 2017. godine, a nakon završetka projekta, Agencija za bezbednost saobraćaja dostaviti će lokalnoj samoupravi najvažnije rezultate ovog istraživanja, koje ćemo koristiti za planiranje kampanja preventivno-promotivnih aktivnosti u našoj lokalnoj samopuravi, a sve u cilju smanjenja stradanja stanovništva u saobraćaju.

Online Upitnik je dostupan putem sledećeg linka:
https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Mali Iđoš