SrpskiСрпскиMagyar
12.08.2020. Среда

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

23.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  

БР.:
 840-1-5/2020

Дана 23.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 23.07.2020. године доноси

НАРЕДБА

Члан 1.

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош доноси наредбу којом се забрањује вашар на јавним површинама насеља Мали Иђош поводом кирбаја дана 26.07.2020. године (недеља). Ова наредба се односи и на остале садржаје за забаву које крше уредбу забране окупљања.

О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 23.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић17.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                   

БР.: 
 840-1-4/2020

Дана 16.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 16.07.2020. године доноси

 

НАРЕДБА 

Члан 1.

  1. Забрањује се  окупљање више од 10 лица  на јавним местима у затвореном  и отвореном простору. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца  од  1,5  m, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m².

 

  1. Наређује се ношење заштитних маски и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 м.

 

Препоручује се ношење заштитних маски  и на свим осталим јавним местима на отвореном простору.

3.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским објектима који немају башту као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, да ограниче радно време на период од 06.00 до 21.00 час.

4.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта ограниче до 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 23.00 часа.

5.         Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 21.00 час.

6.         Ограничење из тачке 5. ове Наредбе не односи се на апотеке, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и шалтерску продају хране.

7.         У свим јавним затвореним просторима односно објектима као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга ограничава се број лица која могу бити истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4 m² може бити присутно једно лще.

На улазу у објекат из става 1. ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

8.         На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце. На улазу мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

9.         Сахране се ограничавају на присуство највише 10 особа и са минимално протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију просторија и људи.

10.      Надзор над применама мера ове Наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у сарадњи са надлежним државним органима из своје надлежности.

11.       Мере из ове Наредбе примењиваће се од 16.07.2020.године и у складу са ситуацијом по потреби ће се мењати.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 16.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић08.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.: 820-1-3/2020

Дана 08.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 08.07.2020. године доноси

 

З А К Љ У Ч АК
о предузимању превентивних мера у циљу спречавања ширења
заразне болести COVID 19 на територији општине Мали Иђош

 

Члан 1.

            1. Сви грађани су обавезни да користе маску у затвореном простору и да то чине на потпуно исправан начин, уз одржвање минималне дистанце од 2 метра.

            2. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

            3. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце и купце.

4. Угоститељски објекти морају  примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, број гостију се ограничава на минимално 4м² корисне површине по госту, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

            5. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2м², површине баште по госту.

            -Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан прилаз пешака и не угрожава безбедност кретања.

            - Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску.

            6. После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати. За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку. Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежих органа.

7. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.

8. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се посебно препоручује да уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.

9. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

10. У верским објектима и приликом обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

11. Дезинфекцију заједничких просторија, примењивати најмање једном дневно у стамбеним зградама.

12. ЈП „ Комунал" врши прање улица и јавних површина - простор око домова здравља и амбуланти, пошта, банака, игралишта и пијаца, примењујући адекватно дезинфекционо средство.

13. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан начин са акцентом на едукацији.

           14. У затвореном простору ограничен број људи до 50, на отвореном простору до 300 људи

15. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколико се ради о угоститељском, продајном или другом напред наведеном објекту.

 

Члан 2.

Овај Закључак се примењује од 08.07.2020. године.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

16.06.2020.

Република Србија-АП Војводина

Општина Мали Иђош
Општинска управа
Број:Сл/ 2020
Дана:16.06.2020.г.
Мали Иђош

РАДНО ТЕЛО РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

Обавештавамо Вас да ће следећи чланови радног тела дана 19. и 20. јуна 2020.г. у времену од 8 до 20 часова дежурати и примати обавештења да бирач (немоћно или спречено лице) жели да гласа ван бирачког места:

  1. Зоран Пустахија моб: 064 8489505
  2. Стефан Вулевић моб:0649100815
  3. Милена Косовић моб:0616016443
  4. Клаудија Њиради моб:0631677252

Начелник општинске управе-координатор радног тела

Зоран Пустахија15.06.2020.

Изашао је двадесетседми број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".12.06.2020.

Позитивна оцена ревизије о Општини Мали иђош

 12.06.2020.

БИРАЧ КОЈИ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ГЛАСА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ  (ЛИЦА КОЈА ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ДОЂУ НА БИРАЧКО МЕСТО, ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ НЕМОЋНА СТАРА ЛИЦА) О ТОМЕ ДА ЖЕЛИ ДА ГЛАСА МОРА ДА ОБАВЕСТИ БИРАЧКИ ОДБОР НАЈКАСНИЈЕ ДО 11 ЧАСОВА НА ДАН ГЛАСАЊА ОДНОСНО 21.06.2020.Г.

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА МАЛИ ИЂОШ 25.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

Општинска управа

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Пред Општинском управом Општине Мали Иђош, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, покренут је поступак експропријације, односно административног преноса права коришћења на непокретности, и то већег броја парцела у K.O. Фекетић, К.О. Ловћенац и К.О. Мали Иђош у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица – државна граница ( Келебија) („Службени гласник РС“ број 32/17), а све на основу Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник'' бр.9/2020) и у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-2969/2020 од 22. 04.2020. године, којим је утврђено да је наведени инфраструктурни пројекат од посебног значаја за Републику Србију, који закључак је и основ за примену наведеног закона. Корисник експропријације, односно административног преноса је Република Србија, а за потребе ''Инфраструктура железнице Србије Београд'' ад Београд.

 

Истичемо, да је у смислу члана 1. став 3. Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију, прописано да се сви поступци који се спроводе у складу са одредбама овог закона сматрају хитним и сви државни органи и органи јединице локалне самоуправе, привредна друштва и јавна предузећа, као и други органи и инститиције који врше јавна овлашћења дужни су да без одлагања издају акте из своје надлежности.

 

Одредбе овог закона примењују се и у случају административног преноса на непокретностима за које је утврђен јавни интерес у складу са овом законом.

 

            Предлогом за експропријацију, може бити обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву.

 

            Поступајући по одредбама наведеног закона, у случају да је Предлогом за експропријацију, обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву, биће Вам достављен поднети Предлог заједно са свом пропратном документацијом, како би се најкасније у року од 5 дана од дана пријема истог, писаним путем, односно давањем изјаве на записник пред овим органом, изјаснили о следећем :

 

  1. Да ли сте сагласни са поднетим Предлогом  за експропријацију Ваше парцеле, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица.  
  2. Да ли на Вашој парцели, имате било какве грађевинске објекте (па и нелегалне), усеве или засаде. Уколико имате, потребно је да их све наведете, како би Ваши наводи били унети у решење о експропријацији, а све у циљу изласка вештака на терен ради пописа истих, те утврђивања правичне накнаде.

 

Уколико се најкасније у року од 5 дана од дана пријема дописа са документацијом, писаним путем или изјавом на записник пред овим органом, не изјасните о Предлогу за експропријацију, донеће се решење и без Вашег изјашњења, обзиром да сте упознати са поднетим Предлогом.

По пријему Вашег изјашњења, односно по протеку рока за Ваше изјашњење, надлежни орган је у обавези да одмах, а најкасније у року од  пет дана од протека рока за изјашњење, уз испуњење и других услова прописаних овим законом, донесе решење о експропријацији.

Напомињемо, када се донесе решење о експропријацији и исто постане правоснажно, предлагач је у обавези да у року од 15 дана од дана правоснажности решења, овој управи достави Понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретности. Понуда ће Вам бити прослеђена како би се упознали са истом, а ради евенуталног закључења споразума о накнади пред овим органом, а уколико на Понуду не будете имали примедби. Уколико пак не будете задовољни Понудом, овај орган ће службеним путем списе предмета доставити Ванпарничном одељењу Основног суда у Суботици судска јединица у Бачкој Тополи ради утврђивања накнаде.

Истичемо да је у смислу Закона о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику  Србију („Службени гласник РС“, бр.9/2020)  прописано да,  уколико неко питање није регулисано овим законом да се на такву  правну ситуацију  примењују одредбе закона којим се уређује експропријација, општи управни поступак и други системски закони. 

С тога, уколико je Ваша парцела, настала цепањем веће парцеле, ради вођења овог поступка, а сматрате да немате више економског интереса да користите преостали део, односно уколико Вам је на преосталом делу онемогућена или битно отежана егзистенција,  имате могућност да  поднесете захтев у складу са чланом 10. Закона о експропријацији да Вам се експроприше и преостали део непокретности, односно парцела која вам преостаје након извршене експропријације. Такав захтев можете поднети у року од 2 године од завршетка изградње објекта, односно завршетка извођења радова (члан 30. Закона о експорпијацији).

 

Дакле, доношење решења о експропријацији Ваше парцеле, сходно Закону о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, не искључује Ваше право да у законом предвиђеном року, уколико сматрате да за то постоји разлози наведени у члану 10. Закона о експропријацији, поднесете овој управи захтев за експропријацију и преосталог дела непокретности.