SrpskiСрпскиMagyar
22.07.2018. Недеља

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner


28.06.2018.

Изашао је трећи број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".18.06.2018.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор посетили су данас општину Мали Иђош, а пре тога и Бачку Тополу, а све у циљу решавања проблема загађености реке Криваје. Испред зграде општине, дочекали су их представници локалне самоуправе на челу са Марком Лазићем, председником општине и Сиђи Иштваном, председником скупштине општине.

Након разговора, обиласка терена и упознавања са актуелном проблематиком и досадашњим радом на изналажењу решења за постојеће проблеме, договорено је да ће се у наредном периоду заједнички радити на њиховом решавању.

Председник Мировић рекао је да је циљ посете био да се на лицу места увере у размере, како је оценио, великог проблема, са којим се мештани тих општина суочавају годинама. "Одлучили смо да у наредних неколико месеци, у сарадњи са локалним самоуправама, припремимо велике пројекте који се односе на изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи и Малом Иђошу, за шта грађевинске дозволе већ постоје", рекао је председник Мировић.

Он је истакао да је током посете Бачкој Топли одржан и састанак са власницима индустријских постројења тог краја, који су међу највећим загађивачима, те додао да је са њима договорено да, уз подршку покрајине, раде на израдњи предпостројења у својим компанијама. "Ово је вишегодишњи посао, који ћемо заједно реализовати, а поред пречистача отпадних вода, односи се и на изградњу канализационе мреже, централних колектора и целокупног чишћења тока реке Криваје", навео је председник Мировић и додао да је реч о стратешком развојном и инфраструктурном пројекту, за чију реализацију очекује подршку и других локалних самоуправа.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор изјавио је да је реч о великом пројекту и подухвату, те додао да очекује да пречистач отпадних вода буде изграђен у наредних неколико година. "Захваљујући одговорној политици коју води Покрајинска влада, у ситуацији смо да можемо да се бавимо решавањем питања заштите животне средине, што је веома значајно", рекао је председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор.

Извор: vojvodina.gov.rs13.06.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница
(Келебија), објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 108/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 20. јуна до 4. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Новог Сада и града Суботице и општина Бачка Топола, Врбас и Мали Иђош.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 4. јулом 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.11.06.2018.08.06.2018.

Упозоравамо градјане општине Мали Иђош, да су се појавили лажни неовлашћени монтери водомера.

Обавештавамо градјане, сходно одлуци СО Мали Иђош да је ЈП КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ једини овлашћени дистрибутер воде на територији општине а уједно једини овлашћени за замену водомера или монтажу нових.05.06.2018.

Дом здравља "др Мартон Шандор" Мали Идјош од данас је богатији за још једно комплетно опремљено санитетско возило. Кључеве санитетског возила Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је директорици Дома здравља у Малом Иђошу др Зденки Стевовић Вујовић.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је кључеве санитетских возила са пратећом медицинском опремом директорима 21 здравствене установе из АП Војводине, за шта је из покрајинског буџета издвојено 100 милиона динара.

Председник Мировић изјавио је да је већина санитетских возила намењена мање развијеним општинама у циљу приступачне, квалитетне и уједначене здравствене заштите свих грађана АП Војводине, те додао да је данас јасно видљиво да Покрајинска влада предузима значајне мере које треба да доведу до потпуне реорганизације и унапређења здравственог система у Војводини.05.06.2018.

У два наврата споведена је акција уређења ромског насеља у Малом Иђошу, 23. маја и 5. јуна, а све са циљем да ромска популација живи у бољим условима. Општина Мали Иђош, Јавно комунално предужеће и Канцеларија за роме су добили похвале за ову акцију са покрајинског и републичког нивоа.

Јавно комунално предузеће је са багером и две приколице изнело највећи терет посла. Изнето је око 30 приколица смећа и земље које се ту накупљало годинама. Очишћен је прилаз и околина чесме. Становници ромског насеља су помогли у радовима.

Канцеларија за роме наставља са добрим радом, тако да од средине маја канцеларија ради и у Фекетићу. Канцеларија ради на пројектима хуманитарних организација ХЕЛП и ГИЗ. Два момка ромске популације су недавно завршили курс за виљушкаристу. Канцеларија успешно решава проблеме везане за роме на које указује ромска популација.04.06.2018.

 

XIV. Дани Села и XV. Дани Фекетићке Вишње
програм
08.- 09.-10. јун 2018. године
(петак, субота, недеља)

 

Петак, 08.06.2018.

10.00
Карневалска шетња предшколске деце

20.00
Kitty Флyнн - комедија на мађарском језику у позоришној сали
У извођењу чланова секције „Сома" КУД-а Фекетић

 

Субота, 09.06.2018.

Цео дан:
ФЕКЕТИЋ И ВИШЊА
представљање производа од вишње и меда, изложба ручних радова, изложба ликовних радова и писмених састава конкурса „Моје село и вишња" на тераси Дома Културе
Учесници: „Хестиа" - Удружење жена из Фекетића, Пчеларство „Терек", „Хоркаи" произвођач алкохолних пића, О.Ш. Никола Ђурковић, П.У. Петар Пан

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ПРОИЗВОДА
Представљање Удружења пољопривредника Фекетића - Газдакор, цивилних организација, предузетника и туристичке организације Општине (јавити се код Роберт Ердељи 060-4738-626) и разне забаве

10:00 – 11:.30
Дечија радионица у великој сали на спрату Дома Културе
У сарадњи Tokics Etelka

10:00 – 11:30
Дечије народне игре у дворишту забавишта
У сарадњи Szakács Tamás

10:00 – 14:30
Такмичење у кувању јунећег паприкаша
За котизацију од 2000 динара по тиму организатор је обезбедио по 3 кг говедине, 3 хлеба, огрев, пријатан амбијент, награде за тимове.
Пријаве код: Ходак Владо - ТК „Јадран" (064-215-1728)
Рок за пријаву: 06.06.2018.

10:00 – 14:00
Дегустација разних специјалитета од вишње у сарадњи са представницима “Куће Укуса” из Санка и бесплатне мекике поводом дана села испред летње позорнице

10:00 – 12:00
Израда скулптура од воћа и поврћа испред летње позорнице
Лајош Туркеве и Рац и Гелеи Тамаш - Мајстори кулинарства из Мађарске

11:30 – 12:00
Објављивање резултата конкурса ликовних и књижевних радова, додела диплома и похвалница на летњој позорници

18:00
Свечани говор и двојезични културно-уметнички програм на летњој позорници
У извођењу чланова КУД „Фекетић", ученика основне школе, предшколске установе, „Изиде" из Фекетића, КЦ „Душан Цар Силни", КУД „Његош"

Обљављивање резултата конкурса Месне заједнице: „Најлепше уређени простор испред куће"

20:30 – 01:00
Улична прослава уз музику испред Летње Позорнице
Наступа: Azzurro Band

22.00
Ватромет

 

Недеља, 10.06.2018.

09:30
Празнично богослужење у Реформатској цркви у Фекетићу поводом завршетка школске године
Гост: Свештеник Nogy Dávid из Дунапатаја

19:00
„Иза Кулиса" - комедија на српском језику у позоришној сали
У извођењу: Аматерско Позориште "Владимир Поповић" Врбас

 

Срдачно очекујемо све заинтересоване!

Организатори:
Савет МЗ Фекетић, Друштво за развој околине и заједнице „Золд Домбок", КУД Фекетић

Организатори задржавају право на измену програма!
Организатор манифестације не сноси никакву одговорност за понашање и поступке трећих лица, односно гостију и учесника манифестације.01.06.2018.31.05.2018.

Изашао је други број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".