SrpskiСрпскиMagyar
16.09.2019. Понедељак

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

11.09.2019.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08–др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18–др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 11.09.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ05.09.2019.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове
Број: 353-29-1/2019-05
Датум: 05.09.2017.
М а л и   И ђ о ш

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 2,0mW СА ОБЈЕКТИМА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ТЕЧНОГ И ЧВРСТОГ СТАЈЊАКА НА К.П. БР. 5804/17 К.О. ФЕКЕТИЋ

Документи за преузимање:26.08.2019.

Поштовани Г-дине Слепцов,

Прошло је неколико дана од одласка из Вашег предивног града, а наши утисци још увек нису потпуно сумирани. Заиста, немам довољно речи којима бих описао ваше гостопримство и целокупан амбијент према мени и мојим сарадницима.

Сви ми смо из вашег града понели безброј позитивних утисака, почевши од сјајног гостопримства, затим предивних знаменитости које смо обишли, па све до свечаног чина потписивања Споразума о братимљењу наше две општине. Везе између руског и српског народа су вековима записане у нашим генима, а оваквим делима успевамо то пријатељство да материјализујемо у правим вредностима.

Са нестрпљењем ишчекујем наш следећи сусрет, када ћете Ви са делегацијом бити наши гости. Имам и жељу и обавезу да целокупна ваша делегација ужива у нашој прелепој Србији, као моја у братској нам Русији.

Још једном желим да се захвалим на изванредном гостопримству и похвалим Ваше сараднице које су биле задужене да се цела моја делегација у Солнечногорску осећа као код своје куће.

Нека вечно траје наше пријатељство као и до сада, али са већом разменом културних и материјалних добара него до сада.

С поштовањем,

Марко Лазић
Председник општине Мали Иђош25.08.2019.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Придајући велики значај дугорочном развоју међународних, економских, научних, техничких и културних веза, размени искустава у области локалне самоуправе, јавних комуналних услуга и уређења насеља, ангажовању грађана да активно учествују у различитим сферама јавног живота, као и у циљу јачања поверења, међусобног разумевања и пријатељства између народа, Солнечногорског округа Московске области из Руске Федерације и општине Мали Иђош из Републике Србије (у даљем тексту "Стране"), договорили су се о следећим намерама:

Члан 1
Стране ће градити и унапређивати своје односе на принципима поверења, једнакости, партнерства и обостраног интереса.

Члан 2
Сарадња ће се обављати у складу и у оквиру законодавства Руске Федерације и Републике Србије, као и других закона и правних аката важећих за уговорне Стране овог Споразума.

Члан 3
Стране ће подстицати закључивање споразума и уговора између приватних предузетника и правних лица са подручја уговорних Страна, пружити сву могућу подршку и помоћ њиховим учесницима у проналажењу флексибилних модуса при размени робе и реализацији инвестиционих пројеката корисних за обе стране.

Члан 4
Стране ће, у оквиру своје надлежности, допринети стварању повољних економских, финансијских и правних услова за предузетничке и друге привредне активности општине Солнечногорск Московске области и општине Мали Иђош.

Члан 5
У сфери економије, науке, образовања, културе, здравствене заштите, спорта, туризма и заштите животне средине, Стране ће допринети:
- закључивању Уговора између регионалних привредних субјеката о испоруци индустријских производа, робе широке потрошње као и о пружању услуга;
- размени информација о увођењу нових технологија у грађевинарству (изградњи стамбених објеката, путева, социјалних и културних објеката);
- организовању посета делегација просветних радника и студената ради размене искустава;
- размени најбољих пракси у области здравства;
- сарадњи између уметничких друштава, удружења и фондација везаних за сферу културе и образовања;
- редовном спровођењу програма културне размене, укључујући организовање изложби, приредби, прослава и спортских догађаја и утакмица;
- обостраном развоју туризма на регионалном нивоу, организовању културно рекреативних активности за родитеље са децом;
- рационалном коришћењу и репродукцији природних ресурса, обезбеђивању заштите животне средине, ширењу еколошке производње.

Члан 6
У циљу реализације тачака овог споразума, стране могу закључити посебне споразуме који ће се односити на одређене области билатералне сарадње, у складу са законодавством Руске Федерације и Републике Србије.

Члан 7
Измене и допуне овог Споразума врше се уз обострано писмено одобрење страна путем потписивања Анекса, који су саставни део Споразума.

Члан 8
Овај Споразум закључује се на неодређено време и може се раскинути, ако једна од Страна изрази жељу за раскидом Споразума. Да би се раскинуо споразум, уговорна страна мора да обавести другу страну писменим путем шест месеци унапред.

Члан 9
Потписано у граду Солнечногорск Московске области, дана 24. августа 2019. у два примерка на руском и српском језику, од којих сваки има исту правну снагу (исту правну вредност).24.08.2019.

Пријатељство између општина Мали Иђош и Солнечногорског рејона Московске области у је на свечаној седници поводом 90 година општине Солнечногорск крунисано побратимством. Споразум о сарадњи су потписали Марко Лазић, председник општине Мали Иђош и Властимир Слепцов, губернатор Солнечногорска.

Град Солнечногорск има 58.000 становника, а цела регија 180.000 мештана. Налази се на педесетак километара од центра Москве.22.08.2019.

Изашао је седамнаести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".20.08.2019.

На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 15.08.2019. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2019/2020 години

Документа за преузимање:17.08.2019.

Манифестација „5. Госпојински дани“, у организацији KЦ „Цар Душан Силни“ одржаће се  у Фекетићу у периоду од 24. до 25. августа 2019. године. Госпојинско вече биће одржано 24. августа са почетком у 19:00 у фекетићком Дому културе, а у програму учествују KУД-ови, међу којима АНИП „Ђурђевданско коло“ из Подгорице, KУД Фекетић, глумци аматери и чланови глумачке и певачке групе KЦ „Цар Душан Силни“, као и млада глумица Миљана Гавриловић. Гости ће бити и чланови удружења из Врњачке Бање, Бијелог Поља и Врбаса. Биће одиграна и траги-комедија “Одјеци” у извођењу Бијелопољског позоришта из Црне Горе. У склопу манифестације биће одржано и такмичење у кувању рибљег паприкаша.06.08.2019.

Пројекат "Норвешка за вас - Србија", који подржава Краљевина Норвешка са циљем да допринесе равномерном друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања, посебно рањивих и маргинализованих група, подршку социјалној кохезији, као и унапређењу локалне инфраструктуре, продужио је рок јавног позива за подршку новим предузетницима и унапређењу продуктивности постојећих предузећа и отварање нових радних места.

Предлоге пројеката за доделу бесповратних средстава могу да поднесу будући предузетници и постојећа микро и мала предузећа из 91 локалне самоуправе обухваћене пројектом до 15. августа 2019, а максимална вредност подршке може бити 10.000 евра.

Позив је подељен у две партије вредне по 350.000 евра - прва је намењена незапосленима који желе да започну пословање, а будући предузетници којима буде одобрено финансирање биће у обавези да финансијски учествују у пројекту са десет одсто од укупне вредности пројекта. На другу партију могу се пријавити предузећа регистрована у периоду од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2018. којима је потребна подршка за отварање нових радних места, а биће у обавези да дају готовински удео од 20 одство од укупних трошкова пројекта. Детаљни критеријуми јавног позива и документа за подношење пријаве доступни су на сајту пројекта "Норвешка за вас" www.norveskazavas.org.rs.05.08.2019.

У фискултурној сали ОШ „Вук Караџић” у Ловћенцу 3 и 4. августа одржано је 4. отворено првенство Ловћенца у стоном тенису, за нерегистроване играче. На првенству је учествовало 20 такмичара, а одиграна су 52 меча.

Победник 4. Отвореног првенства Ловћенца у стоном тенису, за нерегистроване играче, је Милош Ђурашевић који је низом преокрета и врхунском игром у последња три меча побеђивао резултатом 4:3. У финалу, овогодишњи вицешампион, Славко Ђукановић имао је предност од 3:1. Само један сет га је делио од титуле. Милош је у тим тренуцима показао психолошку стабилност и успео је да изједначи. “Филмски” седми сет, меч лопте и са једне и са друге стране, изузетно нападачка и атрактивна игра обојице и дефинитивно најбољи меч у историји овог турнира. На крају су нијансе одлучиле и добијен је четврти шампион.

Поред финала, организатор издваја још 3 “борбе”: маратонско четвртфинале између Милоша Ђурашевића и Предрага Ђукановића (4:3), полуфинални меч вечитих ривала, Славка Ђукановића и Стевана Медића, прошлогодишњег победника (4:3); први полуфинални меч, између Милоша Ђурашевића и Божа Тушупа (4:3), који су публици пружили незаборавну представу. Похвале иде и на рачун младих нада: Вељка, Крста и Дилета, а посебно суперталентованог дванаестогодишњака Дениса Муратовића, који је такмичење завршио тек у четвртфиналу.

Велико хвала Максиму Стевовићу, директору ОШ “Вук Караџић” и Спортском савезу општине Мали Иђош, заједно са његовим секретаром Душаном Медићем. Са сигурношћу могу рећи да је ово најквалитетнији турнир до сада. Честитам и захваљујем се свима који су учествовали и испратили овај велики догађај и видимо се следеће године. - изјавио је Игор Ђурашевић.

Сви такмичари добили су захвалнице, а најбољи су припали пехари и дипломе.

Резултати 4. Отвореног првенства Ловћенца у стоном тенису, за нерегистроване играче:

Група А
1. Стеван Медић 8
2. Младен Радовановић 4
3. Марко Радовановић 4
4. Димитрије Калуђеровић 2
5. Стефан Ђукановић 2

Група Б
1. Игор Ђурашевић 8
2. Милош Ђурашевић 6
3. Божо Тушуп 4
4. Данијел Борозан 2
5. Стеван Томић 0

Група В
1. Предраг Ђукановић 8
2. Денис Муратовић 6
3. Марко Радовановић 4
4. Крсто Николић 2
5. Никола Радовић 0

Група Г
1. Марко Јаворина 8
2. Славко Ђукановић 6
3. Вељко Вушуровић 4
4. Коста Ковачевић 2
5. Милан Перлић 0

Доигравање за четвртфинале:
1. Денис Муратовић – Вељко Вушуровић 4:0
2. Марко Радовановић – Славко Ђукановић 0:4
3. Марко Кустудић – Милош Ђурашевић 0:4
4. Младен Радовановић – Божо Тушуп 0:4

Четвртфинале:
1. Стеван Медић – Денис Муратовић 4:2
2. Игор Ђурашевић – Славко Ђукановић 1:4
3. Предраг Ђукановић – Милош Ђурашевић 3:4
4. Марко Јаворина – Божо Тушуп 2:4

Полуфинале:
1. Стеван Медић – Славко Ђукановић 3:4
2. Милош Ђурашевић – Божо Тушуп 4:3

Меч за 3. место
Стеван Медић – Божо Тушуп 4:0

Финале
Славко Ђукановић – Милош Ђурашевић 3:4

1. место – Милош Ђурашевић
2. место – Славко Ђукановић
3. место – Стеван Медић
4. место – Божо Тушуп