SrpskiСрпскиMagyar
01.06.2020. Понедељак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

24.03.2020.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ПРЕКО ЈКП "КОМУНАЛ" ИЗВШИО ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (ПИЈАЦА, ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА,ДОМ ЗДРАВЉА И АМБУЛАНТЕ) У СВА ТРИ НАСЕЉЕНА МЕСТА.24.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-4/2020

Датума: дана 24.03.2020. године

Мали Иђош

 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 24.03.2020. године доноси

 

НАРЕДБУ   

 

Члан 1.

Скраћује се радно време свих продавница на максимум од 6 до 16 часова

 

Члан 2.

Ова Наредба примењују се од дана 24.03.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Председник штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош:

с.р. Марко Лазић23.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  

Бр.: В 820-1-3/2020

Дана: 23.03.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 23.03.2020. године доноси

 

НАРЕДБУ   

 

Члан 1.

 1. У потпуности се обуставља јавни превоз на територији Општине Мали Иђош.
 2. У потпуности се обуставља рад тржних центара, кафића, кладионица, казина и аутомат клубова, као и ресторана – осим за доставу хране.
 3. Забрањује се рад свих пијаца на територији Општине Мали Иђош.
 4. Налаже се Општинској управи општине Мали Иђош да организује дезинфекцију јавних површина као што су улице, прилази здравственим установама, дечија игралишта, аутобуска стајалишта, шеталишта, платои и комуникационе стазе у парковима и сл.
 5. Налаже се управницима стамбених заједница и станарима у стамбеним зградама да обезбеде појачано чишћење и дезифекцију заједничких делова зграде на којима се остварује највећи контакт (улази у зграду, простори испред лифтова, лифтови, степеништа и степенишни рукохвати, улазна врата и др.) Дезинфкецију обавезно спроводити најмање једном у току дана.

 

Члан 2.

Ова Наредба примењује се од 23.03.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош:

Марко Лазић21.03.2020.

 

Обавештавамо грађане Општине Мали Иђош (Мали Иђош, Ловћенац, Фекетић) да  за потврде, уверења и остала писмена за чије је издавање надлежна Општинска управа Општине Мали Иђош, могу се обратити слањем захтева на следећу e-mail адресу:

zahtevi@maliidjos.rs

Захтеве грађани могу саставити у слободној форми навођењем свих личних података потребих за издавање захтеваног акта. Молимо грађане да у захтеву наведу адресу, место становања и број телефона.

Сваки примљени е-maila ће се потврдити а захтевани акт ће се странци доставити путем поште.

Захваљујемо се на разумевању и сарадњи!

 

Општинска управа
Општине Мали Иђош21.03.2020.

Списак продавница за снадбевање од 4.00 до 7.00 часова за лица старија од 65 год.
Мали Иђош

 • Тргопромет Главна 29 ,
 • Персу Главна 31,
 • ХТИ ДОО Бабчањи Шандора 9 Пијаца,
 • Квики Маркет Кошут Лајоша 35

Ловћенац

 • Квики Мркет М.Тита 37а,

Фекетић

 • Стр Комислион Санела М.Тита

 19.03.2020.

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 18.03.2020. године донело је

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.

Обавештавају се грађани Општине Мали Иђош да је услед увођења ванредног стања поводом опасности од ширења корона вируса формирана је Стручна Комисија за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости са теренским активистама.

Задатак Стручне Комисије је праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе.

Грађани који су старији од 70 година и који желе да се пријаве за услугу доставе могу се пријавити на бројеве телефона позивног центра од дана 18.03.2020. године у периоду од 7.00 до 17.00 часова:
Број позивног центра 1. је:
+381695990851 Илдико Нађмељкути Кишковач
координатор - на мађарском језику

Број позивног центра 2. је:
+381642538152 Дејан Прњат
заменик координатора - на српском језику

 

Бројеви телефона лекарске помоћи у случају симптоме корона вируса:
Дом Здравља Мали Иђош +3814730236

Амбуланта Фекетић +3814738044

Амбуланта Ловћенац +3814735018

 

Број Центра за социјални рад општине Мали Иђош:

+3814731434

 

Број Полицијске станице Мали Иђош:

+3814730665

Члан 2.

                       

Ово Обавештење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                      
Бр.: 06-17-2/2020-01                                                                с.р. Марко Лазић
Дана: 18.03.2020. године
Мали Иђош19.03.2020.

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 18.03.2020. године донело је

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ЦИЉУ ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА ГРАЂАНИМА И ПРУЖАЊА ПОМОЋИ ЛИЦИМА ПРЕКО 70 ГОДИНА СТАРОСТИ

Члан 1.

 

Именује се Стручна Комисија за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости у следећем саставу:

 1. Илдико Нађмељкути Кишковач из Малог Иђоша - координатор
 2. Дејан Прњат из Фекетића - заменик координатора
 3. Златко Поповић из Ловћенца - активиста на терену
 4. Радован Дакић из Фекетића - активиста на терену
 5. Милош Жмукић из Фекетић - активиста на терену
 6. Дејан Шкељић из Ловћенца - активиста на терену
 7. Иштван Шандор из Малог Иђоша - активиста на терену
 8. Марк Чеке из Малог Иђоша - активиста на терену
 9. Адриана Перлаки из Фекетића - активиста на терену
 10. Валентина Гал из Фекетића - активиста на терену

Стручна Комисија може да ангажује волонтере на добровољној основи.

 

Члан 2.

 

Правне, административне и техничке послове за потребе Стручне Комисије обавља:

 1. Бранко Таталовић из Ловћенца - дипломирани правник
 2. Иштван Шаркези из Фекетића - дипломирани правник

 

Члан 3.

 

Задатак Стручне Комисије је праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе.

 

Члан 4.

 

Формира се позивни центар са 0-24 доступности на свим језицима који су у службеној употреби на територији Општине Мали Иђош.
Број позивног центра 1. је:
+381695990851 Илдико Нађмељкути Кишковач
координатор - на мађарском језику

Број позивног центра 2. је:
+381642538152 Дејан Прњат
заменик координатора - на српском језику

 

Члан 5.

 

Стручна Комисија има обавезу да сарађује са Штабом за ванредне ситуације општине Мали Иђош, Домом здравља „Др. Мартон Шандор“ Мали Иђош, Центром за социјални рад општине Мали Иђош, Црвеним Крстом Општине Мали Иђош, Полицијском станицом Мали Иђош, Општинском управом општине Мали Иђош, ЈП „Комунал“ Мали Иђош и свим осталим надлежним органима на општинском, покрајинском и државном нивоу.

Члан 6.

 

Стручна Комисија има обавезу дневног извештавања председника општине Мали Иђош, заменика председника општине Мали Иђош, председника Скупштине општине Мали Иђош, заменика председника Скупштине општине Мали Иђош и секретара Скупштине општине Мали Иђош

 

Активисти на терену имају право на накнаду за свој рад у складу са закључком Комисије СО Мали Иђош за кадровска и административна питања од дана 18.03.2020. године до укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

 

Члан 7.

 

Ово Решење се примењује од 18.03.2020. године до укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

Члан 8.

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                      
Бр.: 06-17-1/2020-01                                                               с.р. Марко Лазић
Дана: 18.03.2020. године
Мали Иђош
 19.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В820-1-2/2020

Датума: дана 18.03.2020. године

Мали Иђош

 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 18.03.2020. године доноси

 

НАРЕДБУ   

 

Члан 1.

1. Скраћује се радно време свих угоститељских објеката на максимум од 7 до 19 часова уз поштовање закључка Владе Републике Србије о забрани јавног окупљања у затвореним просторијама изнад 50 људи

2. Скраћује се радно време свих продавница на максимум од 6 до 19 часова

3. Налаже се престанак рада свих предшколских установа

4. Налаже се престанак дневног боравка у УГ „Изида“

5. Налаже се престанак рада свих центара и клубова за старије (пензионере)

6. Налаже се престанак рада свих спортских објеката и одржавањa културних манифестација

7. Налаже се Општинској управи општине Мали Иђош да формира позивни центар и тим за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе, као и да обавести јавност о бројевима телефона позивног центра

8. Налаже се Начелнику Општинске управе општине Мали Иђош, директорима jавних установа и jавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош да омогуће рад од куће запосленима који су тешки хронични болесници и старијима од 60 година

 

Члан 2.

Ова Наредба примењују се од дана 18.03.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Председник штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош:

с.р. Марко Лазић18.03.2020.

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ОД 18. МАРТА НЕЋЕ РАДИТИ СА СТРАНКАМА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА УСЛУЖНИ ЦЕНТАР УПРАВЕ ОД 18. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, НЕЋЕ РАДИТИ СА СТРАНКАМА.

ПОЗИВАМО СВЕ ГРАЂАНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ОСТВАРЕ ИЛИ ИЗМИРЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕД УПРАВОМ ДА НЕ ДОЛАЗЕ ЛИЧНО У ОПШТИНУ, ВЕЋ ДА СЕ ОБРАТЕ НА ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ 024/4730-010 И 024/4730-003

 ПОЗИВОМ НА НАВЕДЕНЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА ГРАЂАНИ ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ПОТРОБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА СВОЈИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ИЛИ ЋЕ БИТИ ДОВЕДЕНИ У ВЕЗУ СА НАДЛЕЖНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА.

 УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛИ ИЂОШ ОСТАЋЕ ЗАТВОРЕН  ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.

   

НАЧЕЛНИК ОШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                    ЗОРАН ПУСТАХИЈА18.03.2020.

Промена у раду Општинске управе општине Мали Иђош

18.03.2020.

 

Општинска управа општине  Мали Иђош овим путем обавештава све грађане да Услужни центар Општинске  управе, од среде 18. марта 2020. године, неће радити са странкама.

Позивамо све грађане који желе да остваре права или измире обавезе да НЕ ДОЛАЗЕ ЛИЧНО у зграду Општине, већ да се обрате на доле наведене телефонске бројеве.

Позивом на наведене бројеве телефона грађани ће добити све потребне информације у вези са својим правима и обавезама или ће бити доведени у везу са надлежним службеницима.

Услужни центар Општинске управе општине  Мали Иђош остаће затворен док траје ванредно стање у Републици Србији.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 024 4730 010 локал 123 – писарница

 

ДЕЧЈИ ДОДАТАК, РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНИ КУПАЦ, ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, БOРАЧКА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 024 4730 010 локал 102

 

МАТИЧАРИ  024 4730 010 локал 105

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Ержебет Сеги 064 84 89 512

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВЕДУ ГРАЂЕВИНАРСТВО УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Младен Малавразић 024 4730 010 локал 120

Ида Канчар- озакоњење 024 4730 010 локал 129