SrpskiСрпскиMagyar
02.06.2020. Уторак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

11.10.2016.

У понедељак, 10.10.2016. са почетком у 17.00 у сали Општине у Малом Иђошу одржан је састанак удружења која се баве културом на територији општине Мали Иђос. Састанак је организовала и водила проф. Ксенија Кустудић Ђукић, члан Општинског већа. Састанку су присуствовали председници КУД-ова и удружења којима у Статуту стоји да се баве културом.

Присутни су детаљно упознати:

 • са новим Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета општине Мали Иђос за програме и пројекте удружења грађана, који је усвојила Скупштина 29.07.2016.,
 • са новоформираном комисијом, коју је именовало Општинско веће,
 • са новим условима конкурса и критеријумима за 2017.годину,
 • као и о правдању средстава за реализацију програма.

На састанку је договорено и да ће сва удрузења до 01.11.2016. предати План манифестација и активности са финансијском конструкцијом за 2017. год.,како би се могао планирати буџет за културу за наредну годину. Присутни су дали и конструктивне предлоге везане за будуци рад и успешнију сарадњу међу удружењима.

sastanak sastanak05.10.2016.

Поводом обележавања Дечије недеље у сали Скупштине Општине Мали Иђош уприличен је пријем чланова Ђачког парламента три основне школе из наше општине.

Присутне ђаке и наставнике испред локалне самоуправе поздравили су Марко Лазић, председник општине, Сиђи Иштван, председник скупштине општине и Ксенија Кустудић-Ђукић, члан општинског већа.

Члановима Ђачког парламента је презентована организација рада и функционисања локалне самоуправе, а потом су имали могућност у увид рада локалне самоуправе, као и да постављају питања функционерима и запосленима у локалној самоуправи.

djacki-parlament djacki-parlament05.10.2016.

Програм "Народна кухиња" је локална услуга коју пружају Општина Мали Иђош и Црвени Крст Мали Иђош.

Вредност Програма "Народна кухиња" је износила око 600.000 динара на шестомесечном нивоу, којом је било обезбеђено 200 оброка два пута недељно за социјално угрожена лица.

Донета је одлука да се уместо два пута недељно обезбеди подела 200 оброка по три пута недељно, што ће увећати планирану вредност Програма на око 900.000 динара на шестомесечном нивоу.04.10.2016.

Делегацију Општине Келебија (Мађарска) на челу са председником општине Мацко Јожефом дочекао је, испред Општине Мали Иђош, Марко Лазић, председник општине, са својим сарадницима. Састанку су присустовали и представници Регионалне развојне агенције ПанонРег и Привредног савета Општине Мали Иђош.

Главна тема састанка је била сарадња између две општине у вези IPA фондова.

Договорено је формирање заједничке комисије која ће радити на даљој имплементацији приступа IPA фондовима.

gradonacelnik-kelebija gradonacelnik-kelebija03.10.2016.

Делегација Спортског савеза Србије, др Дане Корица, мр Немања Свјетличић и Славен Радоњић и Младен Стојшин из Спортског савеза Војводине посетили су нашу општину.

Састанку испред Општине Мали Иђош присуствовали су Марко Лазић, Золтан Керекеш, Иштван Сиђи, Златко Поповић, Дејан Шољага и Милош Жмукић.

Главна тема састанка је била спровођење новог закона о спорту и формирање територијалних спортских савеза.

Састанак је успешно завршен са позитивним утисцима и у најскоријем року можемо очекивати формирање територијалног спортског савеза у нашој општини.

sastanak-sss sastanak-sss30.09.2016.

Одржана је 4. седница Скупштине општине Мали Иђош којом је председавао председник Скупштине општине Мали Иђош Иштван Сиђи.

На 4. седници Скупштина општине Мали Иђош је донела:

 • Решење о постављењу секретара Скупштине општине Мали Иђош;
 • Одлуку о престанку одборничких мандата СО Мали Иђош;
 • Одлуку о потврђивању мандатa;
 • Одлуку о промени правне форме КОМУНАЛ ДОО у Јавно предузеће КОМУНАЛ;
 • Одлуку о намери раздвајања Центра за социјални рад за општине Бачке Тополе и Мали Иђош и о намери оснивања Центра за социјални рад за општину Мали Иђош;
 • Одлуку о промени седишта „Small Steps” д.о.о.;
 • Одлуку о преносу права коришћења без накнаде – Мали Иђош;
 • Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош;
 • Решење о образовању Комисије за давање предлога промене назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији општине Мали Иђош;
 • Решење о разрешењу чланова Локалног савета за запошљавање општине Мали Иђош;
 • Решење о именовању чланова Локалног савета за запошљавање општине Мали Иђош;
 • Решење о именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица;
 • Решење о разрешењу члана Управног одбора П.У. “Петар Пан“ Мали Иђош;
 • Решење о именовању члана Управног одбора П.У. “Петар Пан“ Мали Иђош;
 • Решење о разрешењу члана Школског одбора О.Ш. “Вук Караџић“ Ловћенац;
 • Решење о именовању члана Школског одбора О.Ш. “Вук Караџић“ Ловћенац;
 • Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Мали Иђош;
 • Решење о избору члана Општинског већа општине Мали Иђош.

Такође, Скупштина општине Мали Иђош је усвојила:

 • Шестомесечни Извештај о буџету општине Мали Иђош Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско-правне послове;
 • Споразум између крајњег корисника и крајњих примаоца o спровођењу пројекта за развој система управљања отпадом за Суботички регион;
 • Извештај председника Комисије за комасацију за К.О. Ловћенац;
 • Извештај председника Комисије за комасацију за К.О. Фекетић.

За секретара Скупштине општине Мали Иђош постављена је Леа Ковач Добо.

Верификовани и потврђени су одборнички мандати Марку Бановићу и Пеца Јожефу.

Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош су: Лазић Марко, Керекеш Золтан, Дабовић Данило, Тапишка Андреа, Челебић Жељко, Шипош Тибор, Сабо Ференц, Халгато Имре, Вркић Бојан, Зденка Вујовић Стевовић, Бојовић Горан, Маркишић Радован, Унтербергер Вера, Јухас Атила, Фонтањи Андор, Александар Бауцал, Зоран Вујиновић.

Чланови Комисије за давање предлога промене назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији општине Мали Иђош су: Марко Лазић, Златко Поповић, Иштван Сиђи, Дејан Шољага, Зоран Вујиновић.

Чланови Локалног савета за запошљавање општине Мали Иђош су: Марко Лазић, Иштван Сиђи, Барањи Силард, Златко Поповић, Јаблан Анико, Пејовић Слободан, Мараз Јожеф, Нађмељкути Кишковач Илдико, Биро Анико, Кристиан Ирен, Керекеш Золтан.

За представника и заменика представника у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица именовани су Радмила Маревић и Андреа Мрачевић.

За члана Управног одбора П.У. “Петар Пан“ Мали Иђош именован је Милош Вујиновић.

За члана Школског одбора О.Ш. “Вук Караџић“ Ловћенац именована је Милка Атлагић.

За члана Општинског већа општине Мали Иђош изабран је Дејан Шољага.29.09.2016.

Нa oснoву члaнa 103. Зaкoнa o oпштем управном поступку ("Сл. глaсник РС", бр. 18/2016) члана 19. Олдуке о Општинској управи („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.2/2013,10/2013 и 14/2014) Начелник Општинске управе Општине Мали Иђош објављује следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ23.09.2016.

Одржана је 11. седница Општинског већа, којом је председавао председник Општине и председник Општинског већа Марко Лазић.

Општинско веће је разматрало захтеве и молбе пристигле од: Ловачког удружења из Фекетића, Ловачког удружења из Ловћенца и мештана.

Веће је усвојило:

 • Нацрт Одлуке о преносу права коришћења без накнаде – Мали Иђош;
 • Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош;
 • Предлог Олуке о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош;
 • Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Савета за координацију безбедности саобраћаја општине Мали Иђош;
 • Предлог Решења о именовању председника и чланова Савета за координацију безбедности саобраћаја општине Мали Иђош;
 • Предлог Решења о именовању председника, заменика предсеника и чланова Комисије за доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација;
 • Предлог Решења о именовању председника и чланова Привредног савета општине Мали Иђош;
 • Мишљење у вези саобраћајне незгоде у којој је учествовао Б.Б.;
 • Извештај о постављању "лежећих полицајаца";
 • Предлог Одлуке МЗ Мали Иђош из средстава месног самодоприноса.

Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош су: Лазић Марко, Керекеш Золтан, Дабовић Данило, Тапишка Андреа, Челебић Жељко, Шипош Тибор, Сабо Ференц, Халгато Имре, Вркић Бојан, Зденка Вујовић Стевовић, Бојовић Горан, Маркишић Радован, Унтербергер Вера, Јухас Атила, Фонтањи Андор, Александар Бауцал, Зоран Вујиновић.

Чланови Савета за координацију безбедности саобраћаја општине Мали Иђош су: Зоран Вујиновић, Радован Маркишић, Тибор Шипош, Атила Јухас, Саболч Алмаши, Горан Булатовић, Жељко Попивода, Ференц Сабо, Ненад Лубарда, Валтер Нађ Мељкути, Александар Бауцал.

Чланови Комисије за доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација су: Вања Ивановић, Светозар Јоветић, Душан Медић, Клара Лукач, Шандор Иштван, Карољ Ковач.

Чланови Привредног савета општине Мали Иђош су: 1.Слободан Пејовић, Драган Поповић, Васо Кустудић, Корнелија Ринд-Келемен, Радослав Стојновић, Лајош Берток, Јожеф Мараз, Андор Чаки, Шандор Јано, Душан Радовановић, Марко Лазић, Золтан Керекеш, Пеко Коњевић, Милош Жмукић, мл. Карољ Ковач.

У плану је постављање 21. "лежећег полицајца" на путевима око основних школа и предшколских установа у сва три места општине.23.09.2016.

У организацији Регионалне привредне коморе Суботица и у сарадњи са Општином Мали Иђош, у 23. септембра у сали Скупштине општине Мали Иђош, одржан је Пословни форум коме су присуствовали привредници из наше општине, представници локалне самоуправе и представници РПК Суботица.

Присутнима су се обратили Слободан Војиновић, председник РПК Суботица, и Марко Лазић, председник Општине Мали Иђош.

На Форуму су презентована привредна кретања и робна размена региона за I – VI 2016. године као и актуелни привредни токови са жељом да се интензивира међусобна сарадња са привредницима и локалном самоуправом. Презентацију је одржао Иван Војнић Тунић, генерални секретар РПК Суботица.

Посебан акценат је дат на иницијативу око међусобне сарадње: Локална самоуправа / привредници / Привредна комора.20.09.2016.

Регионална привредна комора Суботица, у сарадњи са локалном самоуправом Мали Иђош, позивају све заинтересоване на

ПОСЛОВНИ ФОРУМ

на којем ће се презентовати привредна кретања и робна размена региона за I – VI 2016. годину као и актуелни привредни токови са жељом да се интензивира међусобна сарадња са привредницима и локалном самоуправом.

ДАТУМ: Петак, 23. септембар 2016. године
МЕСТО: Велика већница, Главна 32, Општина Мали Иђош
ВРЕМЕ: 13:00 часова

ДНЕВНИ РЕД:
1. Привредна кретања у региону за И – ВИ 2016. год.
2. Иницијатива око међусобне сарадње: Локална самоуправа / привредници / Привредна комора