SrpskiСрпскиMagyar
22.02.2020. Субота

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

24.09.2019.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-03-1810/2019-07
Датум: 09.09.2019. године
Немањина 22-26
Београд

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Председник општине
Главна бр. 32
Мали Иђош

Предмет: Обавештење

У вези са Вашим поднеском који се односи на решавање дугогодишњег проблема загађења водотока Криваја, обавештавамо Вас да је предметни поднесак прослеђен Покрајиснком секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Сектору за инспекцијске послове, инспекцији за заштиту животне средине, на даље поступање са захтевом за доставу извештаја о свим предузетим мерама везаним за овај поднесак.

Такође, копија поднеска је прослеђена и Републичкој водној инспекцији ради предузимања дела мера из своје надлежности.

С поштовањем,
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Жељко ПантелиН
По решењуо овлашћењу
број 021-01-5/8/2017-09
од 11.12.2017. године23.09.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 016-1-137/2019-01
Дана: 16.08.2019.год.
Мали Иђош
Ул. Главна бр.32.
Тел: 024/730-010

Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2.
11 070 Београд

ПРЕДМЕТ: Молба за хитну ургенцију

Поштовани,

Обраћамо Вам се са молбом за хитну ургенцију и помоћ у циљу решавања проблема загађења водотока Криваје.

Наиме, водоток Криваје, која протиче кроз сва три насеља наше општине већ годинама се континуирано загађује. Општински инспектор за заштиту животне средине се у више наврата обраћала надлежном покрајинском иснспектору за заштиту животне средине, међутим проблем до данас није решен.

Становници наше општине, нарочито грађани који живе у непосредној близини водотока, месецима протестују због непријатног интезивног мириса који се шири због поменутог загађења. Поред већ поменутог непријатног мириса, вода у реци је већ дужи период замућена сиве боје.

Надамо се да из овог кратког дописа разумете да је наш проблем велики, а капацитет и надлежност саме општине Мали Иђош, недовољна да би се он успешно решио; зато Вас овим путем молимо, да нам у оквиру Ваше надлежности и капацитета, помогнете у решавању наведеног проблема.

С поштовањем,

Председник општине
Мардо Лазић18.09.2019.

У недељу 22. септембра, са почетком у 10:00 часова, на стадиону ФК "Његош" у Ловћенцу биће одржан фудбалски турнир млађих пионира, 2007. годиште.

Учествују екипе ФК "Његош" Ловћенац, ФК "Црвена Звезда" Београд, ФК "Спартак" Суботица и ФК "Партизан" Београд.

Програм турнира:
10:00 часова - ФК "Његош" Ловћенац - ФК "Црвена Звезда" Београд
11:15 часова - ФК "Спартак" Суботица - ФК "Партизан" Београд
12:30 часова - Утакмица за треће место
13:45 часова - Финале
14:45 часова - Додела признања и пехара

Организатор турнира, ФК "Његош", позива све љубитеље спорта да присуствују овом значајном спортском догађају и да подрже свој клуб.11.09.2019.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08–др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18–др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 11.09.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ05.09.2019.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове
Број: 353-29-1/2019-05
Датум: 05.09.2017.
М а л и   И ђ о ш

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 2,0mW СА ОБЈЕКТИМА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ТЕЧНОГ И ЧВРСТОГ СТАЈЊАКА НА К.П. БР. 5804/17 К.О. ФЕКЕТИЋ

Документи за преузимање:26.08.2019.

Поштовани Г-дине Слепцов,

Прошло је неколико дана од одласка из Вашег предивног града, а наши утисци још увек нису потпуно сумирани. Заиста, немам довољно речи којима бих описао ваше гостопримство и целокупан амбијент према мени и мојим сарадницима.

Сви ми смо из вашег града понели безброј позитивних утисака, почевши од сјајног гостопримства, затим предивних знаменитости које смо обишли, па све до свечаног чина потписивања Споразума о братимљењу наше две општине. Везе између руског и српског народа су вековима записане у нашим генима, а оваквим делима успевамо то пријатељство да материјализујемо у правим вредностима.

Са нестрпљењем ишчекујем наш следећи сусрет, када ћете Ви са делегацијом бити наши гости. Имам и жељу и обавезу да целокупна ваша делегација ужива у нашој прелепој Србији, као моја у братској нам Русији.

Још једном желим да се захвалим на изванредном гостопримству и похвалим Ваше сараднице које су биле задужене да се цела моја делегација у Солнечногорску осећа као код своје куће.

Нека вечно траје наше пријатељство као и до сада, али са већом разменом културних и материјалних добара него до сада.

С поштовањем,

Марко Лазић
Председник општине Мали Иђош25.08.2019.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Придајући велики значај дугорочном развоју међународних, економских, научних, техничких и културних веза, размени искустава у области локалне самоуправе, јавних комуналних услуга и уређења насеља, ангажовању грађана да активно учествују у различитим сферама јавног живота, као и у циљу јачања поверења, међусобног разумевања и пријатељства између народа, Солнечногорског округа Московске области из Руске Федерације и општине Мали Иђош из Републике Србије (у даљем тексту "Стране"), договорили су се о следећим намерама:

Члан 1
Стране ће градити и унапређивати своје односе на принципима поверења, једнакости, партнерства и обостраног интереса.

Члан 2
Сарадња ће се обављати у складу и у оквиру законодавства Руске Федерације и Републике Србије, као и других закона и правних аката важећих за уговорне Стране овог Споразума.

Члан 3
Стране ће подстицати закључивање споразума и уговора између приватних предузетника и правних лица са подручја уговорних Страна, пружити сву могућу подршку и помоћ њиховим учесницима у проналажењу флексибилних модуса при размени робе и реализацији инвестиционих пројеката корисних за обе стране.

Члан 4
Стране ће, у оквиру своје надлежности, допринети стварању повољних економских, финансијских и правних услова за предузетничке и друге привредне активности општине Солнечногорск Московске области и општине Мали Иђош.

Члан 5
У сфери економије, науке, образовања, културе, здравствене заштите, спорта, туризма и заштите животне средине, Стране ће допринети:
- закључивању Уговора између регионалних привредних субјеката о испоруци индустријских производа, робе широке потрошње као и о пружању услуга;
- размени информација о увођењу нових технологија у грађевинарству (изградњи стамбених објеката, путева, социјалних и културних објеката);
- организовању посета делегација просветних радника и студената ради размене искустава;
- размени најбољих пракси у области здравства;
- сарадњи између уметничких друштава, удружења и фондација везаних за сферу културе и образовања;
- редовном спровођењу програма културне размене, укључујући организовање изложби, приредби, прослава и спортских догађаја и утакмица;
- обостраном развоју туризма на регионалном нивоу, организовању културно рекреативних активности за родитеље са децом;
- рационалном коришћењу и репродукцији природних ресурса, обезбеђивању заштите животне средине, ширењу еколошке производње.

Члан 6
У циљу реализације тачака овог споразума, стране могу закључити посебне споразуме који ће се односити на одређене области билатералне сарадње, у складу са законодавством Руске Федерације и Републике Србије.

Члан 7
Измене и допуне овог Споразума врше се уз обострано писмено одобрење страна путем потписивања Анекса, који су саставни део Споразума.

Члан 8
Овај Споразум закључује се на неодређено време и може се раскинути, ако једна од Страна изрази жељу за раскидом Споразума. Да би се раскинуо споразум, уговорна страна мора да обавести другу страну писменим путем шест месеци унапред.

Члан 9
Потписано у граду Солнечногорск Московске области, дана 24. августа 2019. у два примерка на руском и српском језику, од којих сваки има исту правну снагу (исту правну вредност).24.08.2019.

Пријатељство између општина Мали Иђош и Солнечногорског рејона Московске области у је на свечаној седници поводом 90 година општине Солнечногорск крунисано побратимством. Споразум о сарадњи су потписали Марко Лазић, председник општине Мали Иђош и Властимир Слепцов, губернатор Солнечногорска.

Град Солнечногорск има 58.000 становника, а цела регија 180.000 мештана. Налази се на педесетак километара од центра Москве.22.08.2019.

Изашао је седамнаести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".20.08.2019.

На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 15.08.2019. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2019/2020 години

Документа за преузимање: