SrpskiСрпскиMagyar
2020.08.07. Péntek

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2020.07.23.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: 840-1-5/2020

Kelt: 2020. július 23-án

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 23-án meghozza a következő

PARANCSOT

 1. 1.      szakasz

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara parancsot hoz, amelyben betilt Kishegyes település közterületein minden kirakodóvásárt és vásárt, amely 2020.07.26-án vasárnap került volna megszervezésre a templombúcsú alkalmával. A tiltó rendelkezés érinti a közterületekre kihelyezett más szórakoztató tartalmakat is, amelyek a gyülekezési rendeletet sértik.

Az intézkedések végrehajtásáról a községi kommunális felügyelőség, a kishegyesi rendőrőrs és egyéb, törvénnyel felhatalmazott szerv gondoskodik. Az intézkedések tiszteletben nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után, mind a természetes, mind a jogi személy számára.

 1. 2.      szakasz

A jelen parancs 2020. július 23-tól alkalmazandó.

 

 1. 3.      szakasz

           A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a köztájákoztatási eszközökön keresztül.

                                                          Marko Lazić

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka2020.07.08.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: 820-1-3/2020

Kelt: 2020. július 8-án

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 8-án meghozza a következő

ZÁRADÉKOT

megelőző intézkedések foganatosításáról Kishegyes község területén, a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében

 1. 1.      szakasz
 1. Minden polgár köteles védőmaszkot viselni zárt helyiségben, és azt teljesen szabályos

módon tenni, a minimális 2 méteres távolság betartása mellett.

 1. A taxisofőrök és utasok kötelesek védőmaszkot viselni. A sofőr köteles rendszeresen

szellőztetni és fertőtleníteni a járművet, különösen azokat az elemeket, amelyekkel az utas érintkezik.

 1. A piacon kötelező a védőmaszk viselése. Ez az eladókra és a vásárlókra egyaránt

vonatkozik.

 1. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek alkalmazni minden, a SARS-CoV-2 vírus

előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó megelőző intézkedést, amelyek biztosítják az alkalmazottak és vendégek biztonságát, a vendégek számára előlátott hely minimum 4m2 vendégenként, a távolság betartása, illetve két személy közötti távolság legalább két méter kell hogy legyen, kisebb távolság esetén pedig üveg, műanyag vagy hasonló elválasztót kell használni. A személyzetnek állandó jelleggel viselnie kell a védőmaszkot. A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a védőmaszkot. A bejáratnál és az illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő.

 1. A vendéglátóipari létesítmény nyitott részében (kerthelyiség) a vendégek számára

előlátott hely minimum 2m2 vendégenként.

-          Amennyiben lehetőség van a kerthelyiség kibővítésére, közterület elfoglalásával, az

engedélyezett, de a befogadóképesség megnövelése nélkül (asztalok és székek száma), ha ily módon csökken a fertőzésveszély a vendégekre nézve, azzal a feltétellel, hogy nem akadályozzák a gyalogosok szabad áthaladását és nem veszélyeztetik a mozgás biztonságát.

-          A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy

jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a védőmaszkot.

 1. Az asztalokat és készletet minden használat után le kell fertőtleníteni. Minden asztalnál

és illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő. A készletet és az edényeket kizárólag géppel lehet elmosni. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek betartani az illetékes szervek utasításait.

 1. Javasoljuk az esküvők, keresztelők, bulik és egyéb tömegesebb ünnepség elhalasztását,

vagy azok minimális létszámmal történő megtartását.

 1. Az óvodák kötelesek minden védelmi intézkedést alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz

és helyiségek fertőtlenítése). A szülőknek különösen javasoljuk, hogy amennyiben meg tudják oldani a gyermek felügyeletét otthon, ideiglenesen ne vigyék őket az iskoláskor előtti intézménybe.

 1. A szépségszalonok, fodrász szalonok, fitnesz központok és edzőtermek munkáját a

védelmi intézkedésekkel összhangban kell megszervezni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek fertőtlenítése).

 1. A vallási objektumokban és vallásos szertartások alkalmával védelmi intézkedéseket kell

alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek fertőtlenítése).

 1. A lakóházakban a közös helyiségeket naponta legalább egyszer le kell fertőtleníteni.
 2. A Komunal KV végzi az utcák és közterek – egészségház és rendelők, posta, bank,

játszótér és piac körüli tér tisztítását, megfelelő fertőtlenítőszer használatával.

 1. A polgárokat időben, hatékonyan és hitelesen kell tájékoztatni, hangsúlyt fektetve a

képzésre.

 1. Zárt helyiségben legfeljebb 50 személy tartózkodhat, nyitott téren 300.
 2. Az intézkedések betartásáról a Községi kommunális felügyelőség és egyéb, törvény által

megbízott szerv gondoskodik. Az intézkedések tiszteletben nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után, mind a természetes mind a jogi személyre vonatkozóan, valamint a létesítmény hét napra történő bezárását, amennyiben vendéglátóipari létesítményről, üzletről vagy az előzőekben említett egyéb létesítményről van szó.

 

 1. 2.      szakasz

A jelen záradék 2020. július 8-tól alkalmazandó.

 

 1. 3.      szakasz

           A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a köztájákoztatási eszközökön keresztül.

                                                          Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka

2020.06.16.

Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Szám:Sl/ 2020
Kelt:2020. június 16-án
Kishegyes


A KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKATESTÜLETE KISHEGYES KÖZSÉGBEN

Értesítjük Önöket, hogy 2020. június 19-én és 20-án, 8,00 és 20,00 óra között, a munkatestület következő tagjai ügyelnek és fogadják azon értesítéseket, miszerint a választópolgár (magatehetetlen vagy akadályozott személy) a szavazóhelyen kívül szándékozik szavazni:

 1. Zoran Pustahija mob:0648489505
 2. Stefan Vulević mob:0649100815
 3. Milena Kosović mob:0616016443
 4. Nyírádi Klaudia mob:0631677252

Községi közigazgatás vezetője-munkatestület koordinátora

Zoran Pustahija2020.06.12.

AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI NEM TUD A SZAVAZÓHELYEN SZAVAZNI (SZEMÉLYEK, AKIK EGÉSZSÉGÜGYI OKOK MIATT NEM TUDNAK A SZAVAZÓHELYRE JÖNNI, FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VAGY MAGATEHETETLEN IDŐS SZEMÉLYEK), SZAVAZÁSI SZÁNDÉKÁRÓL KÖTELES ÉRTESÍTENI A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁGOT, LEGKÉSŐBB 11 ÓRÁIG A SZAVAZÁS NAPJÁN, AZAZ 2020. JÚNIUS 21-ÉN

 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA2020.06.09.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ, ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 2021. ÉVI ELŐBÉRLETI JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

Minden jogi és magánszemély:

- aki állattenyésztéssel foglalkozik

- aki öntözőrendszerrel rendelkezik az állami mezőgazdaségi földterületen

-aki infrastrukturális létesítményekkel rendelkezik az állami mezőgazdaségi földterületen

 

További információt Nikolić Slavicatól kaphatnak a 024/730-010-es telefonszámon (127-es mellék) vagy személyesen Kishegyes községi közigazgatásánál.

 

A felhívás és a kérvény letölthető a www. kishegyes.com  honlapról vagy megtekinthető a helyi közösségek hirdetőtábláján.

 

A kérvény és a szükséges dokumentáció kézbesítésének határideje 2020. október 31.

 Községi közigazgatás2020.05.25.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

Községi közigazgatás

 

                                                                  ÉRTESÍTÉS

A Szerbia Vasutak részéről, Kishegyes község Községi közigazgatásán keresztül, elkezdődött az expropriáció, illetve az ingatlan feletti használati jog adminisztratív átruházása, amely több parcellát is érint Bácsfeketehegy, Szeghegy és Kishegyes k.k.-ben, felújítás, korszerűsítés és a Belgrád-Újvidék-Szabadka-államhatár kétvágányú vasútvonalának kiépítése céljából, szakasz: Újvidék-Verbász-Kishegyes-Topolya-Szabadka-államhatár (Kelebia) (SZK Hivatalos Közlönye, 32/17 sz.), és mindezt a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény alapján (SZK Hivatalos Közlönye, 9/2020 sz.), és a Szerb Kormány 2020.04.22-i, 05 340-2969/2020 sz. záradékával összhangban, amely meghatározta, miszerint az említett infrastrukturális projekt kiemelt jelentőségű a Szerb Köztársaság számára, és ez a záradék az említett törvény alkalmazásának alapja. Az expropriáció, illetve az adminisztratív átruházás felhasználója a Szerb Köztársaság, de a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra szükségleteihez.

        Kiemeljük, hogy a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény 1. szakasza 3. bekezdése szerint előírt, hogy minden, jelen törvény rendelkezéseivel összhangban lefolytatott eljárás sürgősnek tekintendő, és minden gazdasági társaság és közvállalat, illetve egyéb, közmegbízatást végző szerv és intézmény, haladéktalanul köteles kiadni a hatásköréhez tartozó okiratokat.

        Az említett törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az ingatlanok feletti adminisztratív átruházás esetén is, amely mint közérdek megállapított, az említett törvénnyel összhangban.

        Az expropriációs javaslat magába foglalhatja az ön tulajdonát vagy résztulajdonát képező parcellát is.

        Az említett törvény rendelkezései szerint eljárva, amennyiben az expropriációs javaslat magába foglalja az ön tulajdonát vagy résztulajdonát képező parcellát is, kézbesítjük Önnek a beterjesztett javaslatot, a teljes kísérő dokumentummal együtt, hogy legkésőbb annak átvátelétől számított 5 napon belül, írásban, illetve a jegyzőkönyvre tett nyilatkozat formájában, a jelen szerven keresztül, nyilatkozzon a következőkről:

 1. Egyet ért-e a beterjesztett javaslattal, az Ön parcellájának expropriációjával kapcsolatban, a Belgrád-Újvidék-Szabadka-államhatár kétvágányú vasútvonal felújítása, korszerűsítése és kiépítése céljából, szakasz: Újvidék-Verbász-Kishegyes-Topolya-Szabadka.
 2. Van-e az Ön parcelláján bármilyen épület (még ha illegállis is), vetés vagy ültetvény. Amennyiben van, mindent soroljon fel, az Ön kijelentéseinek expropriációról szóló végzésbe való feljegyzése érdekében, mindezt a szakértő terepre való kimenete céljából, azok összeírásának, illetve igazságos térítmény megállapításának érdekében.  

Amennyiben legkésőbb az átirat és dokumentáció átvátelétől számított 5 napon belül nem nyilatkozik az exproriációs javaslatról, írásban vagy a jegyzőkönyvre tett nyilatkozattal, a jelen szerven keresztül, a végzés az Ön nyilatkozata nélkül kerül meghozatalra, mivel tisztában van a beterjesztett javaslattal.

Az Ön nyilatkozatának beérkezését követően, illetve a nyilatkozatra előlátott határidő lejártával, az illetékes szerv köteles azonnal, de legkésőbb a nyilatkozatra előlátott határidő lejártát követő öt napon belül, az említett törvénnyel előírt egyéb feltételek teljesítése mellett, meghozni az exproriációról szóló törvényt.

Megjegyezzük, hogy ha megszületik az expropriációról szóló végzés és az jogerőssé válik, a javaslatot előterjesztő indítványozó köteles kézbesíteni az expropriált ingatlan térítményének formájáról és  magasságáról szóló javaslatot, a végzés jogerőssé válásától számított 15 napon belül. A javaslatot továbbítjuk Önnek, annak megismerése céljából, valamint a térítményről szóló egyezmény esetleges megkötése érdekében, a jelen szerven keresztül, amennyiben nincs kifogása a javaslat ellen. Ha nem elégedett a javaslattal, a jelen szerv hivatalos úton kézbesíti a tárggyal kapcsolatos okiratokat a Szabadkai Alapfokú Bíróság peren kívüli eljárásokkal foglalkozó osztályának-Topolyai részleg, a térítmény megállapítása érdekében.

Kelmeljük, hogy a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény szerint (SZK Hivatalos Közlönye, 9/2020 sz.) előírt, hogy amennyiben valamely kérdést a jelen törvény nem szabályoz, abban az esetben az expropriációt, általános közigazgatási eljárást szabályzó törvény rendelkezéseit és egyéb rendszerbeli törvényt kell alkalmazni.

Ebből kifolyólag, ha az Ön parcellája nagyobb parcella feldarabolásával jött létre a jelen eljárás lefolytatása céljából, és úgy véli, nincs tovább gazdasági érdeke a fennmaradt rész használatának, illetve ha a fennmaradt részen ellehetetlenített vagy jelentős mértékben megnehezített a megélhetőség, az expropriációs törvény 10. szakaszával összhangban kérvényt nyújthat be az ingatlan fennmaradt részének, illetve azon parcella expropriálására is, amely az expropriáció végrehajtását követően maradt fenn. Az ilyen jellegű kérvény a létesítmény kiépítésének befejezésétől, illetve a munkálatok befejezésétől számított 2 éven belül nyújtható be (Expropriációs törvény 30. szakasza)

Tehát, az Ön parcellájának expropriációjáról szóló végzés meghozatala, Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény szerint, nem zárja ki az Ön arra vonatkozó jogát, hogy törvényes határidőn belül, amennyiben úgy gondolja, hogy arra ok áll fenn az Expropriációs törvény 10. szakasza szerint, kérvényt nyújtson be a jelen közigazgatásnak a fennmaradt rész expropriálására is. 2020.05.25.


2020.05.11.

É R T E S Í T É S

ügyfélfogadásról

 

A rendkívüli állapot megszüntetését követően a Szerb Köztársaságban, 2020. május 11-től, az ügyfelek személyesen is jelentkezhetnek Kishegyes község Községi közigazgatásának Ügyfélfogadójában.

Az ügyfeleket egyenként fogadjuk, 8,00 és 13,00 óra között, a következő, COVID-19 fertőző betegség terjedése megakadályozása érdekében történő intézkedések kötelező betartásával:

 1. 1.     A község épületébe kizárólag maszkban lehet bejönni.
 2. 2.     Az épületbe lépést követően kötelező a lábbeli fertőtlenítése.
 3. Bejövetelkor kötelező a kézfertőtlenítés. A kézfertőtlenítő a falon található.
 4. 4.     Az ügyfélfogadóban egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
 5. A községháza előtti, az udvarban vagy a folyosón történő várakozás során kötelezően be kell tartani a 2 méteres távolságot.

A község polgárainak és a Községi közigazgatás alkalmazottai egészségének megőrzése érdekében, javasoljuk, hogy az ügyfelek telefonon vagy e-mailben jelentkezzenek.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.com