SrpskiСрпскиMagyar
2018.03.19. Hétfő

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2018.03.08.

Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság közzéteszi Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására szolgáló nyilvános pályázat határidejének meghosszabbítását, amely 2018. február 27-én jelent meg a Dnevnik és Magyar Szó napilapban, valamint Kishegyes község honlapján. www.maliidjos.rs.

A pályázatra való jelentkezés új határideje 2018. március 16.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.03.02.

Az önkéntes véradási akciókon ma, Kishegyes községben 74 egységnyi vért adományoztak a leghumánusabb emberek. Büszkék lehetünk rájuk.

Vöröskereszt Kishegyes2018.03.01.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14. szakasza, polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017 sz.) alapján, Kishegyes községi elnöke 2018.03.01-jén kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2018. évben

A pályázatott zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell benyújtani.

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2018-as községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.02.27.

Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság, Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Tervének (HAT) elfogadásáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 43/2017 szám), Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjai kiválasztásának feltételeiről, kritériumairól és mércéiről szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4 /2018 szám) és Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság megalakításáról szóló, 2018.01.31-i, 112-19/2018-03 sz. végzés alapján meghirdeti az alábbi

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.02.24.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Kishegyes Község és Gádoros Nagyközség között

Kishegyes Község Önkormányzata és Gádoros Nagyközség Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a két önkormányzat közötti együttműködés szorosabbra fűzése érdekében a testvértelepülési kapcsolatot az alábbiak szerint határozzák meg.

Az együttműködés főbb területei az alábbiak:

1.) A Magyar Köztársaság területén lévő Gádoros település és a Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány területén lévő Kishegyes Község lakósai igyekeznek a baráti, emberi kapcsolatokat elmélyíteni és kiszélesíteni, valamint az önkormányzatok és önkormányzati intézmények közötti tapasztalatcsere alapján Gádoros Nagyközség és Kishegyes Község kölcsönös érdekei figyelembe vételével elősegíti az együttműködés által azok fejlődését és boldogulását.
2.) A testvértelepülések kölcsönösen törekednek arra, hogy Gádoros Nagyközség és Kishegyes Község lakóssága megismerje egymás életét. Ennek érdekében elősegítik és támogatják:
• a közös kultúra és hagyományok jobb megismerését,
• Gádoros Nagyközség és Kishegyes Község polgárainak közvetlen kapcsolatát.
3.) Kölcsönösen közreműködnek az önkormányzat intézményei és gazdálkodó szervezetei közötti közvetlen kapcsolatok felvételében. Ennek érdekében:
• felderítik a két önkormányzatban tevékenykedő intézmények, gazdálkodó szervezetek és vállalkozók együttműködési területeit,
• sajátos eszközeikkel támogatják a fenti kapcsolatok kialakulását és működését,
• Az Európai Unió által nyújtott pályázati, pénzügyi lehetőségek közös felhasználása.
4.) Az önkormányzatok vezető testületei működési tapasztalataikat egymással ismertetik.
5.) Az önkormányzatok együttműködnek a területfejlesztési programokban.
6.) Megkülönböztetett figyelmet fordítanak és lehetőségeik szerint támogatják az oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek, önálló csoportok együttműködését.
7.) Az önkormányzatok kezdeményezik az oktatási intézményei nyári cserelátogatását, táborozását.
8.) Az önkormányzatok kölcsönösen támogatják társadalmi, politikai és vallási szervezeteik együttműködését.

Az együttműködés megállapodás megvalósítását a két önkormányzat vezető testületei évente egy alkalommal áttekintik, a tapasztalatokat értékelik, javaslatot tesznek az esetleges módosításokra.

Ezt a közös szándékot kifejező megállapodást Gádoros Nagyközség nevében Maronka Lajos polgármester, Kishegyes Község nevében Szűgyi István a Községi Képviselő Testület elnöke  írja alá.

Szám: 016-147/2017-02,
Kelt: 2017.11.24, Kishegyes2018.02.09.

Kishegyes község sportegyesületei (klubok) csoportosításáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. február 08-án kiírja a következő

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes község 2018. évi költségvetéséből

A pályázat 2018. február 9-től nyitott, Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.01.11.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011-egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
pénzeszközök odaítélésére mezőgazdasági területű egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására a 2018. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2018-as községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.01.11.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
a közérdekű  humán tevékenységek   programjainak/projektjeinek támogatására vagy résztámogatására a 2018. évben

A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenésétől számítva 8 napig van nyitva.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.01.11.

A művelődésről szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016 és 30/2016 – kiigazítás), Kishegyes község költségvetéséből támogatott és társtámogatott, művelődési programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, бр. 42/2017) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
programok/projektеk résztámogatására vagy támogatására a művelődés területén a 2018. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2018-as községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.