SrpskiСрпскиMagyar
19.03.2018. Ponedeljak

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

07.03.2017.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 013-2/2017-02
Dana: 07.03.2017.g.
Mali Iđoš
ul. Glavna br.32.

Na osnovu člana 14. i 15.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br.104/09 i 99/11) tačke 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenim biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ broj 15/2012) i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik RS“ broj 15/2017) Opštinska uprava Mali Iđoš daje

O B A V E Š T E Nj E

1. Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš, da do 17. marta  2017.godine  mogu u cilju provere ličnih podataka i podnošenja zahteva izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Mali Iđoš i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 časova počev od 03.03.2017.godine a do 17.marta 2017.godine do 24,00 časa.

Birači imaju pravo da najkasnije 11.marta 2017.godine  podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji tj. izabranom mestu glasanja u zemlji.

Birači imaju pravo da najkasnije 11.marta 2017.godine  podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac proglašene izborne liste i lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.

Pravo na upis u birački spisak imaju i interno raseljena lica prema mestu u kome su prijavljeni kao interno raseljenja lica, kao i mogućnost podnošenja zahteva za promene u Jedinstvenom biračkom spisku.

Posebno se pozivaju lica koja će zaključno sa 17.martom 2017.godine steći punoletstvo, da izvrše uvid u birački spisak i zatraže upis uz prilaganje potrebnih dokaza.

Rešenje na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava do zaključenja biračkog spiska, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev se podnosi neposredno ili preko Opštinske uprave.

Birački spisak je izložen na uvid i to:
- za teritoriju opštine Mali Iđoš u prostorijama Opštinske uprave Mali Iđoš u ul.Glavna br.32. kod Sonje Čelebić

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva na sajtu: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. Zahtev za upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice biračkog spiska podnosi se Opštinskoj upravi Mali Iđoš, ul.Glavna br.32. Uz zahtev se prilažu i potrebni dokazi.

3. Ovo Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Opštine Mali Iđoš i na sajtu Opštine Mali Iđoš.

Načelnik Opštinske uprave
Danilo Dabović

 

Tekst Obaveštenja na crnogorskom jeziku.02.03.2017.

"Smanjivane rizika od elementarnih nepogoda"

Mali Idjoš, 23. Februar 2017.


                        Okrugli sto sa temom "Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda" ogranizovan je od stane Caritas Apostola Egzarhata partnerstvu sa Opštinom Mali Idjoš 23. Februara 2017. godine u prostorijama u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva " Karolj Maronka" u Malom Idjošu. Okruglom stolu su prisustovali članovi opštinskog veća, predstavnici mesnih zajednica Mali Idjoš, Feketić, Lovćenac, Crvenog Krsta Mali Idjoš, javnog komunalnog preduzeća, Centra za socijalni rad. Razlog okupljanja je uspostavljanje saradnje izmedju civilnog sektora i lokalne zajednice u realizaciji projekata koji imaju za cilj da smanje rizik od posledica prirodnih katastrofa u datoj opštini.

                        U provom delu prisutni su bili upoznati sa radom nevladine organizacije Caritas, kao i razlozima zbog kojih je odlučeno da se proširi delovanje i na oblast prirodnih katastrofa. Tokom prezentacije su izložene nepogode koje su zastupljene na terioriji opštine kao i aktivnosti koje je Caritas realizovao, do sada, u cilju smanjenja rizika od istih u drugim opštinama. Takodje, kroz analizu rizika tetritorije, prezentove su planirane antivnosti - projekti koje Caritas želi da realizuje uz podršku lokalne zajednice. Prirodne nepogode koje su zastupljene na teritoriji su poplave koje prvenstveno izazivaju podzemne (unutrašnje) vode i smetovi.

U  drugom delu okruglog stola kroz diskusiju, prisutni iz opštine su predočili predstavnicima Caritas-a probleme sa kojima se meštani susreću. Pored potvrdjivanja konstatovanih problema sa poplavama od unutrašnjih voda, koje na površinu izbijaju i bez jakih i obilnih padavina. Razlog takvog stanja su zapušteni kanali za odvodjenje ili nepostojanje istih. Sve tri mesne zajednice koje čine opštinu Mali Idjoš imaju naveden problem. Na nekim lokacijama je opština uspela da očisti i napravi kanale, ali to je nedovoljno da bi se problem rešio. Naveli su da je neophodno na još nekoliko lokacija pod hitno rešiti problem kanala. Pored poplava izazvanih izlivanjem podzemnih voda, problem su i smetovi. Najrizičnije zone od jakih udara vetra u zimskom periodu koji dovodi do pojave smetova su putni pravci prema Bačkoj Topoli i Vrbasu. Osim tih lokacija gde bi izgradnja vetrozaštitnog pojasa bila neophodna zbog smanjivanja rizika od smetova, u samim naseljima je takodje neophodno napraviti vetrozaštitne pojaseve. Celokupna opština zavisi od poljoprivredne aktivnosti, nepostojanje vetrozaštitnog pojasa pored oranica, dovodi do nestanka humusa zbog vetra koji za posledicu ima smanjene prinose. Pored navedenih, poljoprivredi i meštanima suša je problem koji ostavlja dugoročne posledice. U daljem toku diskusije, konstatovano je da je i zagadjenost reke Krivaje kabastim smećem jedan od faktora koji dovodi do rizika od prirodnih katastrofa. Zbog čega je zaključeno da je neophodno da se zajedničkim aktivnostima radi na promeni svesti meštana.

                        Po završetku diskustije, zaključeno je da neophodno ostvariti saradnju izmedju lokalne zajednice i Caritas-a. Prva zajednička aktivnost koja će biti realizovana u narednom periodu jesu radionice za djake osnovnih škola u opštini Mali Idjoš.  U budućnosti Caritas ima svu podršku državnih institucija i organa u opštini za zajedničku realizaciju aktivnosti koje bi smanjile rizik od posledica prirodnih katastrofa.28.02.2017.

Obaveštavamo građane naše opštine da je matična služba u Malom Iđošu od danas u mogućnosti da izda izvode iz matičnih knjiga iz Centralnog sistema za vođenje drugog primerka matičnih knjiga.24.02.2017.

logo

OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSEDNIK OPŠTINE

Saradnja Opštine i Pokrajinske vlade

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine  i Opština Mali Iđoš potpisale su ugovor o dodeli sredstava putem javnih konkursa u oblasti sporta i saobraćajne infrastrukture.

Svečano uručenje ugovora upriličeno je 23.02.3017. u zgradi pokrajinske vlade.

Ugovor su potpisali Nedeljko Kovačević, direktor pokrajinske uprave za kapitalna ulaganja i Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, u prisustvu zamenika predsednika opštine, Zoltan Kerekeša.

Svečanom uručenju ugovora prisustvovao je i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, kome se iskreno zahvaljujemo na svesrdnoj podršci našoj opštini.

ugovor

Ukupna vrednost ugovora iznosi 22 596 505,38 dinara.

Dodeljena sredstva su namenjena za realizaciju dva projekta u mesnoj zajednici Feketić.

Za projekat u oblasti sporta, izgradnja tribina na objektu za sport i fizičku kulturu u Feketiću, namenjeno je 15 600 954,15 dinara.

Za projekat u oblasti saobraćaja, sanacija i ojačavanje kolovoznog zastora u ulicama Narodnog Fronta, JNA i Jožef Atila, namenjeno je 6 995 551,20 dinara.

Naravno, da je ovaj ugovor nastavak prave saradnje Opštine Mali Iđoš i Pokrajinskih institucija, od kojih i ubuduće možemo očekivati podršku razvoju naše opštine.

Predsednik Opštine
Marko Lazić

 13.02.2017.

Dragi građani

Neka nam je na ponos Dan državnosti!

Država znači skup ljudi na jednom prostoru koji se drže zajedno. Bez jedinstva nema države, ili je ima samo u fragmentima. U neuređenoj državi teško se živi. Da li je za težak život odgovorna država ili njeni građani?

Ni jedna država ne može biti prosperitetna ako je ne vole njeni građani. Ako nam je teško to znači da ne volimo svoju zemlju koliko treba da bi ona cvetala.

Srbija je naša majka. Dan državnosti nas podseća zašto i zbog čega treba da volimo Srbiju.

15. Februar u našoj istoriji je veliki datum. Na taj dan 1804. godine, naš je narod krenuo u borbu za SLOBODU. Nema veće vrednosti od slobode. Biti rob,  život je nedostojan čoveka i ljudi. Naši preci su izborili slobodu za svoje potomke tako što su svojim životima plaćali slobodu svojih potomaka. Zbog njih moramo, ako smo ljudi, poštovati Dan državnosti.

15. februar je veliki datum zbog još jednog razloga za ponos. Godine 1835., u Kragujevcu je donet prvi ustav slobodne Srbije. Ali, to nije bio običan ustav. To je bio najhumaniji ustav Evrope, a možda i sveta, onog vremena. Toliko je bio liberalan da su se sve sile Evrope udružile da ga ukinu, jer je promovisao ljudsku slobodu. To su one sile koje tek u dvadesetom veku donose zakone o ukidanju robstva.

Zato, treba da smo ponosni na naš Dan državnosti. Osim što označava ljudsku potrebu za slobodom, istovremeno označava ljudsku potrebu za MUDROST. Jer, samo ljudi koji vole pravdu i istinu su mudri ljudi. I, samo ljudi koji žive u pravdi i istini su mudri ljudi. Naš Sretenjski ustav nas podseća na mudrost naših predaka, i obavezuje na poštovanje principa pravde i istine.

Postoji još jedan razlog poštovanja Dana državnosti Srbije. 15. februar je i religiozni praznik. Vizantijski car Justinijan je proglasio ovaj datum 544. godine praznikom i slavom prepoznavanja dolaska kosmičke inteligencije na ovu planetu, u liku neprevaziđene mudrosti Isusa Hrista.

15. februar je Dan državnosti Srbije, dan slobode, dan mudrosti i dan prepoznavanja prisustva pameti na ovoj planeti.

Neka bude slavlje!

Predsednik Opštine Mali Iđoš11.02.2017.

Obaveštavamo sve građane Malog Iđoša, Lovćenca i Feketića da je u skladu sa sprovedenim odlukama SO Mali Iđoš, formirano Javno preduzeće Komunal Mali  Iđoš, usklađeno prema zakonu o komunalnim delatnostima i zakonu o javnim preduzećima.

Javno preduzeće Komunal Mali Iđoš, nastalo je pripajanjem dosadašnjih lokalnih komunalnih preuzeća Kiš komunal iz Malog Iđoša, Eko komunal iz Feketića, kao i Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve Mali Iđoš, uz preuzimanje dela zaposlenih Mesne zajednice Lovćenac koji su u prethodnom periodu obavljali poslove iz oblasti komunalnih delatnosti.

JP Komunal Mali Iđoš, počelo je sa radom 03.01.2017 godine i biće servis građana na teritoriji opštine Mali Iđoš za ostvarivanje svih potreba u oblasti komunalnih delatnosti i to:

 • izgradnja vodovodne mreže i distribucija vode za piće,
 • odvođenje atmosverskih voda u naseljima opštine,
 • izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima opštine,
 • uređivanje i održavanje javnih površina,
 • poslovi održavanja puteva u zimskim uslovima,
 • deponovanje smeća,
 • uređivanje i održavanje groblja i kapela u Lovćencu i Feketiću,
 • uređivanje i održavanje pijaca,
 • upravljanje i održavanje javne rasvete,
 • proizvodnja i distribucija toplotne energije,
 • ostale uslužne delatnosti.

Za sve informacije iz oblasti poslovanja JP Komunal Mali Iđoš možete se obratiti na sledećim lokacijama:

Uprava JP Komunal Mali Iđoš, ul. Glavna br. 32, tel: 024/730-070, jpkomunal.maliidjos@gmail.com
Ogranak Mali Iđoš, ul. Glavna br. 34, tel: 024/731-320
Ogranak Lovćenac, ul. Maršala Tita br. 41, tel: 024/735-065
Ogranak Feketić, ul. Bratstva br. 30, tel: 024/738-813

JP Komunal Mali Iđoš10.02.2017.

Poštovani,

Pozivamo Vas da u ponedeljak (13.02.2017.) u 10.00 časova prisustvujete sastanku na temu

POVEZIVANJE PRIVREDE, LOKALNE SAMOUPRAVE I ŠKOLA NA PROJEKTU DUALNOG OBRAZOVANJA

koji će se održati u velikoj sali SO Mali Iđoš, Glavna 32.

Molimo Vas da obavezno prisustvujete ovom sastanku zbog važnosti teme, kao i prisustva eminentnih stručnjaka iz Privredne komore Srbije.

S poštovanjem,10.02.2017.

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2017. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 39/2016) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS

za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2017. godini

Konkurs je otvoren 8 dana od dana obljavljenja na internet stranici opštine Mali Iđoš.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.10.02.2017.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016) i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš dana 10.02.2017. godine raspisuje sledeći

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2017. godinu

Konkurs je otvoren od 10. februara 2017. godine do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2017.godinu za tu namenu.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.10.02.2017.

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2017.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 39/2016) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS

za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2017. godinu za tu namenu

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.