SrpskiСрпскиMagyar
16.12.2017. Subota

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti


19.12.2016.

Zbog velike zainteresovanosti produžuje se rok za podnošenje prijava na Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2016/2017. godinu do 31.12.2016. Uslovi po Konkursu od 07.11.2016. sa izmenom usvojenom na sednici Opštinskog veća od 19.12.2016. da lica na postdiplomskim studijama mogu biti u radnom odnosu.12.12.2016.

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15  PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU POTPROJEKTA 5 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.07.12.2016.

Obaveštavamo sva pravna lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava da mogu ostvariti pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pod uslovom da blagovremeno jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemljište koje je predmet zakupa dostave pismo o namerama za ostvarivanje ovog prava kao i izveštaj o katastarskim parcelama za koje su zainteresovani (u pisanoj elektronskoj formi).

U prilogu možete videti tekst Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kao i Obaveštenje koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za poljoprivredno zemljište.05.12.2016.

Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-9/2016-01
Dana: 05.12.2016.
Mali Iđoš

JAVNI KONKURS
ZA SUFINASIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2016. GODINI

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.21.11.2016.

JAVNA NABAVKA RADOVA
Saobraćajno uređenje i tehničke mere poboljšanja bezbednosti saobraćaja kružne raskrsnice na državnom putu IIA-100 u Feketiću
JN broj: 404-20/2016-01
Plan nabavki: 1.3.1
Dana: 21.11.2016.
Rok za dostavljanje ponuda: 28.11.2016. do 11:00 časova

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.18.11.2016.

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Konkursa koje raspisuje Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja će se održati u skupštinskoj sali u opštini Mali Iđoš, Glavna 32, dana 22.11.2016. godine  sa početkom u 9 časova.

Razvojni fond APV trenutno ima otvorenih 11 konkursa, od kojih je 5 namenjeno pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine, 5 je namenjeno nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, dok je 1 namenjen za predfinansiranje projekata EU i bilateralnih donatora.

Predstavnici Razvojnog fonda će Vas upoznati sa sadržajem Konkursa, propisanim uslovima, neophodnom dokumentacijom i odgovoriti na sva Vaša pitanja vezano za dobijanje kredita kod ove institucije.15.11.2016.

Evropska nedelja preduzetništva - SME Week je promotivna kampanja Evropske komisije, koja ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju MSP na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Inicijativom u Srbiji koordiniraju Ministarstvo privrede i Razvojna agencvija Srbije.

Cilj ovog susreta je da se privrednici upoznaju sa svim  oblicima poslovne podrške koji im stoji na raspolaganju. Organizatori  pozivaju predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnike kako bi ih upoznali sa aktivnostima i mogućom saradnjom.

 

Promocija
EVROPSKE NEDELJE PREDUZETNIŠTVA – SME WEEK  
će biti održana 17. novembra 2016. u 11:00
Opština Mali Iđoš, Glavna 32, Mali Iđoš

 

AGENDA

  1. Uvodna reč domaćina - Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, Miloš Žmukić, član opštinskog veća
  2. Predstavljanje RRA Panonreg - Milan Maličević, v.d. direktora RRA
  3. Progam podrške, EEN - Ljubica Mesaroš, menadžer sektora za preduzetništvo
  4. Diskusija - inicijativa preduzetnika

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 024/554-107 ili putem maila office@panonreg.rs ili kod predstavnika RRA u Malom Idjošu - Mitra Iveza  024/730-060; 065/4046185.

 

RAZVOJ – ZNANJE – INOVACIJE

Dođite da vam pomognemo u razvoju vašeg preduzetništva!

 

Preuzmite Poziv i Agednu.07.11.2016.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Mali Iđoš („Sl.list Opštine Mali Iđoš“ broj 13/2015 i 32/2016) i  člana 19. Odluke o Opštinskoj upravi ( „Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.2/2013,10/2013 i14/2014 ) Načelnik Opštinske uprave dana 07.11.2016.godine raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.28.10.2016.

Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš ( “Sl.list opštine Mali Iđoš“25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA - LICITACIJOM - DRUGI KRUG

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.