SrpskiСрпскиMagyar
19.12.2018. Sreda

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

15.05.2018.

Glen Morison, zamenik australijske Ambasadorke u Srbiji Džulije Fini, kao donaciju uručio tri kompjutera Udruženju za zaštitu majki i dece „Izida“.

Udruženje „Izida“, upriličilo je konferenciju za štampu 15. maja i tom prilikom ugostilo Glena Morisona, zamenika australijske ambasadorke u Srbiji, Marka Lazića, predsednika opštine Mali Iđoš, Kerekeš Zoltana, potpredsednika, Klaru Lukač, člana Opštinskog veća zadužene za socijalnu politiku, mnogobrojne goste i novinare.

Održana je prezentacija projekta koji nosi naziv „Invaliditet i socijalna isključenost - obezbeđenje pristupanja kompjuteru i edukaciji za ljude sa invaliditetom“, koji je vredan blizu pet hiljada dolara, a koji je podržala Australijska ambasada. „Projekat je započeo pre pet meseci, trebalo je obezbediti odgovarajuću opremu, kao i angažovati stručno lice. Prevazišli smo prve poteškoće i danas smo prezadovoljni, a u projekat je uspešno uključeno naših šest polaznika – učenika , slabovidih, onih sa problemom dislekcije i drugim problemima. Oni su uspešno savladali strah od kompjutera kojim su bili fascinirani, na specijalizovanom kompijuteru odlično uče. Naša štićenica Maja koja je slepa, nikada nije pipnula kompjuter uspešno ga koristi i piše pesme, koje objavljuje“, kaže Stanislava Mirović, koja je ovde zadužena za vaspitno obrazovni rad. Zadovoljstvo projektom koji je omogućio integraciju lica sa invaliditetom uz pomoć kompjutera i sticanje osnovne informatičke pismenosti koja im omogućuje uključenje u širu društvenu zajednicu, pokazala je i predsednica Udruženja, Julijana Pap. Ona je pozdravljajući goste pomenula i početak rada Udruženja koje uspešno opstaje od 1999. godine, zahvaljujući se pri tom predstavniku Australijske ambasade, kao i lokalnoj samoupravi koja joj pruža veliku podršku. “Srećan sam što prisustvujem prezentaciji projekta koji smo podržali i ovo je prilika da donacijom sa tri kompjutera pomognemo ovim dobrim ljudima“, rekao je Glen Morison, ističući značaj saradnje koju imaju i na drugim poljima Srbija i Australija. Potom je „Izida“ omogućila i praktičan prikaz projekta prisutnima. Zadovoljstvo uspešnim radom Udruženja iskazali su i Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš i Kerekeš Zoltan, potpredsednik koji su takođe pozdravili goste.

Izvor: BačkaPress, Hét Nap15.05.2018.

Predstavnici lokalne samouprave Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, Siđi Ištvan, predsednik SO Mali Iđoš, i predsednik Sportskog saveza opštine Mali Iđoš... organizaovali su prigodan prijem za uspešnu stonoteniserku - kadetkinju Katarinu Gvozdenović i njene roditelje. Povod je bio veliki, kao što je veliki Katarinin sportski uspeh, a to je da je nedavno osvojila prvo mesto na prvenstvu Vojvodine i Srbije u kategoriji mlađih kadetkinja u stonom tenisu. Dobila je ovom prilikom i prigodan dar, gume za stonoteniski reket.

Izvor: BačkaPress11.05.2018.

IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG INSPEKTORA

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
T: +381 21 487 47 19 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs
BROJ: 140-501-543/ 2018-06    DATUM:07.05. 2018

Sektor za inspekcijske poslove
Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata Područna jedinica Subotica
TrgLazara Nešića br 1.Subotica
Tel:024/641-153 ;063/587 796
dragan.sekulic @vojvodina.gov.rs

RS ,APV
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Glavna 32, Mali Iđoš
Insp. zžs Vera Unterberger

Predmet: Odgovor na Vaš zahtev za dostavljanje obaveštenja o preduzetim merama u vezi zagađenja vodotoka Krivaje od dana 24.04.2018

Na Vaš zahtev od dana 24.04.2018 n u vezi dostavljanja obaveštenja zbog zagađenja vodotoka Krivaje izvršen je dana 27.04.2018 inspekcijski nadzor lokacije industrijske zone gde su evidentirani zagađivači vodotoka Krivaje.

U skladu sa izvršenim nadzorom obaveštavam Vas sledeće:

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ovlaštena je da vrši inspekcijski nadzor kod zagađivača vodotoka Krivaje u oblasti zaštite voda u delu monitoringa otpadnih voda.

Inspekcijski obilazak lokacije mesta ispuštanja otpadnih voda je obavljen operatera u Bačkoj Topoli koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju i to:

1. JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola
2. Perutnina Ptuj - Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola
3. IM Topola doo, M.Tita br 3, Bačka Topola
4. AIK Bačka Topola doo, M Tita 61, Bačka Topola

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da nadzirani subjekti vrše merenje količine otpadnih voda koja se ispušta (konstantno) i vrše ispitivanje kvaliteta otpadnih voda koji ispuštaju u vodotok Krivaju u skladu sa propisanim obavezama (kvartalno). Izvršena su ispitivanja otpadnih voda za prvi kvartal 2018.

Prema izveštajim o ispitivanjima za prvi kvartal 2018 godine datih inspekciji u toku inspekcijskog nadzora, kao i prema rezultatima izveštajima uzoraka otpadnih voda utvrđeno je da postoje prekoračenja pojedinih ispitivanih parametara na mernim mestima na kojima nadzirani subjekti ispuštaju svoje otpadne vode u vodotok Krivaju.

Tokom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da voda u vodotoku Krivaje na lokaciji pre ispuštanja od strane navedenih preduzeća koja ispuštaju svoje otpadne vode prozirnog karaktera bez značajnije zamućenosti i obojenosti vode u samom vodotoku.

Nakon dotoka otpadne vode iz gradskog sistema komunalnih otpadnih voda voda u vodotoku voda Krivaje menja boju, gde se intezitet boje u smislu zamućenosti povećava kako pojedini emiteri od tačke 2. do 4. svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok, da bi nakon poslednjeg emitera pod tačkom 4. voda u vodotoku bila obojena u sivo.

U toku nadzora u AIK Bačka Topola RJ ŽIBEL su se vršili poslovi građevinskih radova na izgradnji prve faze tretmana otpadnih voda koje nastaje kod prerade otpada animalnog porekla.

Svi da su nadzirani subjekti: JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola, Perutnina Ptuj - Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola, IM Topola doo, M. Tita 3, Bačka Topola i AIK Bačka Topola doo, M. Tita 61, Bačka Topola koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju doneli Akcione planove za dostizanje graničnih vrednosti emisije kojima su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije.

U toku nadzora u AIK Bačka Topola RJ ŽIBEL su se vršili poslovi građevinskih radova na izgradnji prve faze tretmana otpadnih voda koje nastaje kod prerade otpada animalnog porekla.

Uredbom o izmenama i dopunama uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik R.S." broj 67/11,48/12 i 1/2016) je članom 19. propisano da pravno lice i preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih navedenom uredbom najkasnije do 31.12.2025 godine.

Prema članu 20. navedene uredbe izuzetno iz člana 19 . navedene uredbe za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine nadležni organ može utvrditi i drugačije rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u postupku izdavanja te dozvole, u skladu sa propisima u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine.

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u okviru svojih ovlaštenja će i dalje pratiti aktivnosti nadziranih subjekata u pogledu sprovođenja monitoringa otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotok Krivaju kao i realizaciju donešenih Akcionih planova kojim su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

S poštovanjem,

Inspektor zaštite životne sredine
Dragan Sekulić

Dostavljeno:
l. PC, APV
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Glavna 32, Mali Iđoš
Insp. zžs Vera Unterberger
2. U spise predmeta

 

DOPIS POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU

REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1-100/2018-01
Dana: 10.05.2018. godine
Mali Iđoš

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Bul. M. Pupina br. 16.
21101 Novi Sad

PREDMET: Reagovanje na Vaše obaveštenje br. 140-501-543/2018-06 od 07.05.2018. godine

Dana 20. i 24. aprila 2018. godine uputili smo dopis - informaciju o ponovnom zagađenju kanala Krivaja. Problem je višegodišnji i svima nama poznat.

Sa odgovorom inspektora za zaštitu životne sredine br.140-501-543/2018-06 od 07.05.2018. godine nismo zadovoljni iz razloga jer ne donosi rešenje u doglednom periodu na veoma ozbiljan problem.

U interesu građana opštine Mali Iđoš zahtevamo od nadležnih organa obezbeđenje životne sredine, kakve imaju i drugi građani u okolnim opštinama.

Zahtevamo od Pokrajinskog sekretarijata prijem predsednika opština Mali Iđoš i Bačka Topola u cilju iznalaženja kvalitetnog prelaznog rešenja do 31.12.2025. godine.

Predsednik opštine Mali Iđoš
Marko Lazić10.05.2018.

 

OBAVEŠTENJE LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ U VEZI REKE KRIVAJE!

Obaveštavamo građane Malog Iđoša, Feketića i Lovćenca da Izveštaj POKRAJINSKOG INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE smatramo neprihvatljivim i da ćemo poslati Zahtev POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE! Skupljaćemo potpise u prostorijama Mesnih zajednica radnim danima od 7.00-14.30 časova! Potpise skupljamo do 16. maja 2018. g., te vas molimo da svojim potpisima podržite našu inicijativu!

U Malom Iđošu, 10.05.2018.g.08.05.2018.

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu danas je u palati Srbija organizovala sastanak sa predstavnicima gradova i opština na kojem je predstavljen jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija koji će u potpunosti zaživeti od 01.01.2019. godine. Ispred opštine Mali Iđoš sastanku je prisustvovao Marko Lazić, predsednik opštine.

Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija građani će moći putem interneta da vide sve svoje poreske obaveze objedinjeno na jednom mestu i moći će da izmire svoje poreske obaveze elektronski na posebnom internet portalu.07.05.2018.

DOPIS MINISTARSTVU

Republika Srbija
AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Dana: 22.02.2018. godine
Broj: 016-1-49/2018-01
Glavna 32.
Mali Iđoš

Republika Srbija
Ministarstvo zaštite životne sredine
Nemanjina 22 - 26
Beograd
N/R Goran Trivan

Poštovani,

Ovim putem Vam se obraćamo sa ciljem da Vas upoznamo sa problematikom koju imamo u našoj opštini, a u pitanju je zaštita životne sredine i vodotoka Krivaja.

Naime, prethodnih par godina povremeno imamo situacije da Krivaja potpuno promeni boju, postane mutna i u blizini obala se javljaju izuzetno neprijatni mirisi.

Naši građani su zabrinuti jer se problemi ponavljaju godinama, a kako rečica svojim tokom prolazi kroz sva tri naseljena mesta naše opštine, velikom broju građana koji žive u neposrednoj blizini onemogućavaju normalan život.

Iako smo se obraćali nadležnima - Pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine, mi i dalje nismo zadovoljni postignutim rezultatima. Prema našim saznanjima postoji zakonska prepreka koja onemogućava brže rešavanje našeg problema i da Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016), kojom se određuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija koje se ispuštaju u recepijent i rokovi (2025. odnosno 2040. godina) koji su predviđeni za njihovo dostizanje, omogućavaju opterećenje recepijenta uz određenu naknadu. Još jednom Vas molimo u ime svih građana naše male opštine, da nam izađete u susret i pomognete u rešavanju problema, i na taj način omogućite bolji život.

S poštovanjem,

PREDSEDNIK OPŠTINE
Marko Lazić

 

ODGOVOR MINISTARSTVA

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 353-01-503/2018-01
Datum: 17.04.2018. godine
Nemanjina 22-26
Beograd

OPŠTINA MALI IĐOŠ
Predsednik opštine
Glavna br. 32
Mali Iđoš

Predmet: Obaveštenje

U vezi sa Vašim podneskom koji se odnosi na rešavanje dugogodišnjeg problema zagađenja vodotoka Krivaja, obaveštavamo Vas da je predmetni podnesak prosleđen Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektoru za inspekcijske poslove, inspekciji za zaštitu životne sredine, na dalje postupanje sa zahtevom za dostavu izveštaja o svim preduzetim merama vezanim za ovaj podnesak.

S poštovanjem,

POMOĆNIK MINISTRA
Željko Pantelić

Po rešenju o ovlašćenju
broj 021-01-5/8/2017-09
od 11.12.2017. godine04.05.2018.

Ministarstvo privrede donelo je odluku da sufinansira izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u naseljima Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš.

Odluka je doneta nakon sprovedenog javnog poziva, a vrednost projekta iznosi 6.700.000 dinara.30.04.2018.

Prenosimo u celosti intervju predsednika opštine Marka Lazića dat "Srspkom kolu" (broj 29, april 2018.).

PREDSJEDNIK OPŠTINE MARKO LAZIĆ KAŽE DA ĆE UZ POMOĆ REPUBLIČKE I POKRAJINSKE VLASTI MALI IĐOŠ BITI BOLjE MJESTO ZA ŽIVOT

Priključak na kanalizacionu mrežu biće besplatan za građane Malog Iđoša

Oština Mali Iđoš nalazi se na sjeveru Bačke i sastoji od tri naselja: Lovćenac, Feketić i Mali Iđoš. Predsjednik ove opštine Marko Lazić maksimalno se angažovao da ova sredina napokon dobije kompletnu kanalizacionu mrežu, za koju kaže da će za građane ovog malog mjesta biti besplatna. U razgovoru za Srpsko kolo Lazić ističe odličnu saradnju sa pokrajinskim i republičkim vlastima, kao i dobre odnose sa komšijskim mađarskim opštinama koji bi trebala da budu uvod u što veću prekograničnu saradnju.

– U našoj opštini živi 12.000 stanovnika, a najveći problem je neriješena infrastruktura. Velikim angažovanjem opštinskog rukovodstva u prethodnih godinu i po dana urađena je kompletna projektna dokumentacija za kanalizacionu mrežu sa prečistačem otpadnih voda a početak radova očekuje se u narednim mjesecima. Takođe, urađena je i projektna dokumentacija i izdata građevinska dozvola za zamjenu vodovodnih cijevi za sva tri naseljena mjesta u opštini Mali Iđoš.

Na teritoriji cijele opštine nema kanalizacione mreže?

– Upravo tako, i, nažalost, jedna smo od tri mjesta u Srbiji koja nema riješeno to pitanje. Trećinu sredstava za izradu dokumentacija dalo je Ministarstva za privredu, ostalo finansira opština. Plan je da putem javno-privatnog partnerstva realizujemo ovaj projekat, čija je vrijednost oko 15 miliona evra. To je i jedini način da naši građani kanalizacioni priključak dobiju besplatno, na čemu sam kao predsjednik opštine najviše i insistirao.

S obzirom na šarolik sastav stanovništva, možete li nam reći kakvi su odnosi među narodima?

– U Malom Iđošu žive tri nacionalne manjine: mađarska, crnogorska i romska i naš srpski narod. Oduvijek su odnosi u ovoj opštini bili harmonični. Ženimo se, udajemo se, kumujemo međusobno i živimo skladno. Niko nikad ni sa kim nije imao problema po nacionalnoj osnovi. U osnovi smo poljoprivredno mjesto u kome nema mnogo radnih mjesta. Omladina nam odlazi u gradove da se zapošljava. Dolazak nekog investitora neophodan je za dalji opstanak ove sredine. Naša opština je slabo razvijena, spadamo u 3. kategoriju razvijenosti na repubičkom nivou, pretežno smo poljoprivredna sredina (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo).

Sve lokalne zajednice se bore da dovedu investitore. Koja bi mogla da bude prednost Malog Iđoša u odnosu na druge?

– Opštine Mali Iđoš ima izlaz na Auto-put E75 Beograd–Subotica, a takođe i brzu prugu Beograd–Budimpešta. U blizini smo granice EU u Mađarskoj. Naša prednost je i kvalitet poljoprivrednog zemljišta, kao i multietnička sredina vrijednih ljudi.

Da li ima zainteresovanih investitora?

– Nedavno smo doveli smo jednog investitora i zaposlili smo 30 žena. Ovih dana očekujemo firmu iz Mađarske, koja je takođe u tekstilnoj industriji i koja bi stvorila uslove za otvaranje 50 radnih mjesta. Daćemo im prostoriju koja ima 300 m2. Mnogo bi značilo kad bi uspjeli da zaposlimo 300 ljudi. Ovako, omladina nam odlazi u veće gradove i snalazi se, dok Mađari, nakon što su dobili drugi pasoš masovno odlaze širom Evrope. Nažalost, to je trend koji vlada i u većim sredinama od Malog Iđoša.

Koje su kulturne manifestacije specifične u Vašoj opštini?

– Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš su različite multietničke sredine, pa imaju više kulturno-turističkih manifestacija. Izdvojio bih Dane feketićke višnje, Domboš fest, Međunarodni filmski festival kratkog metra sa romskom temom – FROM, Raštanijadu, Vlašićko prelo, a tu su i različita kulturno-umjetnička društva svih nacionalnih zajednica.

Da li je Mali Iđoš iskoristio turističke potencijale?

– Svijetli primjer je salaš Katai u Malom Iđošu, koji je prilagođen potrebama edukacije djece. Razne škole iz Srbije i Mađarske dolaze da bi se đaci učili seoskom životu. Na salašu postoji zemunica opremljena pokućstvom karakterističnim za vojvođansku prošlost, domaće životinje, dječija igrališta. Organizuje se vožnja traktorom, jahanje konja i magarca, obilazak salaša sa vodičem-animatorom. Postoji mogućnost ishrane i smještaja. Salaš je kreiran uglavnom za potrebe djece, mada prima i grupe odraslih. Tu se nalazi i zavičajna kuća opremljena tradicionalnim pokućstvom, ali i pekarska radionica u kojoj se vrši demonstracija zanata i mali muzej sa starim razbojima za tkanje u kojem se organizuju demonstracije ovog zanata i radionice tkanja. Međutim, mislim da opština Mali Iđoš nije na dovoljan način iskoristila svoje turističke potencijale. Ovaj kraj ima tradiciju vinogradarstva koja se sad obnavlja. Imamo oko 100 hektara, možda i više, pod vinogradom u cijeloj opštini. Ima nekoliko dobrih podruma koji nude kvalitetna vina. To bi mogao da postane naš turistički brend. U opštini postoje i tri lovačka društva, a gradnjom vještačkog jezera na kanalu Kula-Mali Iđoš stvoriće se uslovi i za ribolov. Time bi se stvorio potencijal i za razvoj lovnog i ribolovnog turizma. Jedna od strategija razvoja opštine nam je poboljšanje turističke ponude.

Kakvi su uslovi za razvoj sporta?

– Fudbal je kod nas najrazvijeniji i najpopularniji. Imamo najmanje 150 registrovanih fudbalera. U ovoj maloj opštini imamo tri fudbalska kluba velike sportske tradicije. Fudbalski klub Jadran iz Feketića i Eđšeg iz Malog Iđoša osnovani su prije sto godina, dok nešto mlađi FK Njegoš iz Lovćenca postoji već sedam decenija. U Lovćencu je rođen nekadašnji reprezentativac SFRJ Danilo Popivoda. Radovan Krivokapić i Andrija Kaluđerović su iz juniorske ekipe Njegoš stigli do reprezentacije i Crvene zvezde, dok je Savo Pavićević igrao za reprezentaciju Crne Gore. U Lovćencu je kao golman nastupao Miroslav Radoman, koji se kasnije proslavio kao savezni fudbalski sudija.

Osim fudbala...?

– Ono na šta kao predsjednik opštine mogu da budem ponosan jeste sport. Sport je relativno dobro razvijen. Imamo formiran Sportski savez opštine Mali Iđoš, sa 15 sportskih klubova (fudbal, košarka, rukomet, karate i dr.). Imamo veliku sportsku halu za dvoranske sportove. Opština Mali Iđoš izdvaja značajna sredstva za razvoj sporta. Ženski rukometni klub Jadran iz Feketića se veoma uspješno takmiči u Prvoj ligi Sever, a u takmičarskom procesu imaju i dvije selekcije u mlađim kategorijama. Ponosni smo na djevojčicu Katarinu Gvozdenović, koja dominira u svojoj konkurenciji. Imamo i veoma talentovane karatiste.

Kakvi su uslovi života za najmlađe?

– Zahvaljujući pomoći pokrajinske vlade dobili smo otprilike oko 500.000 evra koje smo uložili u renoviranje sva tri vrtića u našoj opštini. Asfaltirali smo nekoliko ulica i renovirali smo Dom zdravlja u Malom Iđošu, koji je zaista propadao. Opština Mali Iđoš je svojim sredstvima kupila kombi za bubrežne bolesnike koji zbog terapija svaki dan idu u Vrbas.

Tokom devedesetih godina Mali Iđoš je primio i izbjegla i interno raseljena lica...?

– U Mali Iđoš je došlo najmanje 1.000 izbjeglica koji su dolazili iz Zapadne Slavonije, Bosne i Hercegovine. Sa Kosova su u najvećoj mjeri dolazili Romi. Većina ovih porodica odlazila je ili u veće gradove ili je potražila novi život u nekim drugim zemljama.

U kojoj mjeri je Mali Iđoš učestvovao u Programu regionalnog stambenog zbrinjavanja?

– Ruku na srce, prethodne garniture lokalne samouprave nisu se uopšte bavile problemima ove populacije. Mojim ličnim angažovanjem u saradnji sa Komesarijatom za izbjegla lica kupljeno je osam kuća i dodijeljena su značajna sredstva za kupovinu građevinskog materijala za raseljena lica iz bivših jugoslovenskih republika. Nažalost, još uvijek nismo usvojili lokalni akcioni plan za izbjegla lica.

Da li postoje sredine sa kojima gajite bratske odnose?

– Opština Mali Iđoš je u bratskim odnosima sa opštinom Sokobanja i sa njima imamo zajednička kulturna dešavanja. Skoro smo se sbratimili sa opštinom Gadoroš iz Republike Mađarske i sa njima očekujemo prekograničnu saradnju.

AKTUELNI PROBLEM ZAGAĐENjE KRIVAJE

Predsjednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić ispričao nam je da je aktuelan i problem zagađivanja rijeke Krivaje.

– Kroz naša tri mjesta u protiče rijeka Krivaja, čija je ukupna dužina 109 kilometara. Oko 20 kilometara ona protiče kroz teritoriju naše opštine. Već dva mjeseca osjeća se nesnosan smrad, a razlog je zagađenje koje se dešava zbog klaničke industrije u Bačkoj Topoli. Međutim, štiti ih uredba donijeta 2011. godine prema kojoj je omogućeno da takva vrsta otpada može da ide u rijeku. Za nas je to potpuno neprihvatljivo. Upravo ovih dana, uz sakupljene potpise naših građana, posjetićemo Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede sa zahtjevom da se sporna uredba iz 2011. godine stavi van snage.29.04.2018.

Bell-Impex doo Mali Iđoš proizvođač poljoprivredne opreme organizovao je trodnevnu, od 27 do 29 aprila, sajam poljoprivredne mahanizacije i priključnih mašina u krugu nekadašnjeg Pak Centra u Lovćencu.

Posetioci su mogli da vide mehanizaciju, traktore, priključne mašine domaćih i stranih prozivođača. Takođe, po prvi put na našem tržištu, mogli su da vide raspršivač za zaštitu od mraza u voćnjacima.28.04.2018.

Treći memorijalni turnir u fudbalu za pionire "Radivoj Spasić", koji se održava u čast i slavu Radivoja Spasića, istaknutnog sportskog radnika, odigran je 28. aprila na stadionu FK Njegoš u Lovćencu. Na turniru su učestvovale ekipe FK "Sutjeska" Bačko Dobro Polje, FK "CFK" Vrbas, FK "Jadran" Feketić i FK "Njegoš" Lovćenac.

Posle odigranih polufinalnih mečeva, koji su se završili rezultatima: Njegoš - Sutjeska 1:1 (1:0) penalima 6:7 i CFK - Jadran 5:0 (3:0), odigrana je utakmica za treće mesto u kojoj je  Njegoš slavio protiv Jadrana sa 5:0 (3:0). U finalu su se sastali CFK i Sutjeska, gde je CFK pobedio rezultatom 6:0 (4:0). Tako da je na kraju prvo mesto osvojio je FK CFK Vrbas, drugoplasirani su FK SUTJESKA B.D.Polje, treće mesto osvojio je FK NjEGOŠ Lovćenac, četvrtoplasirani su FK JADRAN Feketić.

Turnir je završen dodelom pehara učesnicima.

Fudbalski klub "Njegoš" se zahvaljuje porodici Spasić, učesnicima turnira, sponzorima.