SrpskiСрпскиMagyar
21.05.2019. Utorak

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

24.09.2018.

Opština Mali Iđoš je sa Resalta doo Beograd potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu čiji je predmet zamena postojećih kotlova na gasno ulje ekstra lako i mazut kotlovima na prirodni gas uz ugovorno isporučivanje toplotne energije. Kotlovi će biti zamenjeni u sve tri osnovne škole, ambulanti u Lovćencu, zgradi opštine, domu zdravlja i policijskoj stanici u Malom Iđošu.

Ugradnja novog izvora toplote će doprineti povećanju energetske efikasnosti, komfora i kvaliteta snabdevanja toplotnom energijom, veću ekonomičnost i pouzdanost u radu grejnog sistema, uz smanjenje troškova za funkcionisanje i održavanje. Vrednost investicije iznosi 240 miliona dinara, a očekuje se ušteda od preko 70 miliona godišnje.

U prvoj fazi ugovora Privatni partner će o svom trošku realizovati investiciju u gasne module i ostalu neophodnu opremu. Druga faza ugovora je faza glavne obaveze i ona traje 15. godina. U ovoj fazi se vrši ugovorno isporučivanje toplotne energije proizvedene u novim kotlarnicama. Nakon isteka druge faze instalacije prelaze u vlasništvo opštine, odnosno institucija u kojima su postavljene.22.09.2018.

Opština Mali Iđoš je podnela prijavu 21-og septembra 2018. godine organima unutrašnjih poslova za oštećenje koje se zadesilo u centru naselja Malog Iđoša. U prilogu dostavljamo prijavu koju smo podneli zajedno sa slikama, povodom uništenja javne površine.18.09.2018.

Dva atarska puta u Lovćencu i Malom Iđošu sređuju se posebnom tehnologijom, prema kojoj se meša zemlja i cement i na taj način se dobija kvalitetno uređenje atarskih puteva.

Vrednost ove investicije i radova oko atarskih puteva, koji su važni za sve one kojih ih koriste, teška je oko šest miliona dinara. Sredstva su obezbeđena uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, ali i uz učešće oko pedeset posto od iznosa sredstava i lokalne samouprave.14.09.2018.14.09.2018.

Obaveštavamo građane Feketića da će se oд 17. septembra odvoz smeća obavljati dva puta nedeljno, i to:
PONEDELJKOM: ZAPADNA STRANA SELA
UTORKOM: ISTOČNA STRANA SELA

JP Komunal Mali Iđoš14.09.2018.

Obaveštavamo građane Malog Iđoša da će se oд 17. septembra odvoz smeća obavljati dva puta nedeljno, i to:
SREDOM: ISTOČNA STRANA SELA
ČETVRTKOM: ZAPADNA STRANA SELA

JP Komunal Mali Iđoš13.09.2018.

Čelnici lokalne samouprave su uoči početka školske godine obišli sve osnovne škole u opštini. Tom prilikom su uručili prvacima i jednokratnu pomoć u iznosu od tri hiljade dinara. Na taj način su pomogli  roditeljima prvaka da lakše obezbede deci sve što je neophodno za prve školske dane. Inače, ove školske godine u opštini je upisano 110 prvaka, od kojih je 37 u Lovćencu, 29 u Feketiću i 44 u Malom Iđošu.12.09.2018.

Na osnovu člana 18. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika,  u okviru potprojekta 5 u okviru Regionalnog stambenog programa, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, dana  12.09.2018. godine objavljuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA
za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Mali Iđoš, dodelom paketa građevinskog materijala

Konačnu listu reda prvenstva preuzmite OVDE.11.09.2018.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine  MALI IĐOŠ  je dana 11.09.2018. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

NAPOMENA: U dokumentaciji, tehničkom greškom, naveden je pogrešan broj računa. Ispravan broj računa je 840-726804-82 poziv na broj 23-219.10.09.2018.

Zajednička akcija Vojske Srbije i Crvenog krsta Mali Iđoš, u saradnji sa Domom zdravlja "dr Marton Šandor" i Lokalne samouprave Mali Iđoš.

Lekari će obavljati: preglede, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, EKG i posete težim bolesnicima.

19. septembra 2018. godine (SREDA).

U Feketiću u Vatrogasnom domu od 9:00 - 11:30 časova.

U Lovćencu u Ambulanti(ulaz kod zubara) od 11:30 - 14:00 časova.