SrpskiСрпскиMagyar
23.02.2019. Subota

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

30.05.2018.

Obaveštavaju se vlasnici traktora i kombajna koji učestvuju u žetvenim radovima da obavezna kontrola vatrogasnih aparata će se vršiti isključivo u Vatrogasnom domu u Malom Iđošu.

telefon servisera: 064 351 99 66

Upozorenje!
Na osnovu člana 50. Zakona o zaštiti od požara  ZABRANJENO  je paljenje vatre i koristiti otvoreni plamen!

DVD – Mali Iđoš30.05.2018.

Na osnovu člana 49. Zakon o zaštiti od požara privredno društvo,zemljoradničke zadruge, ustanove ili drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik koji vrši žetvene radove dužan je da preuzme posebne mere zaštite strnih useva od požara.

Pod posebnom zaštitom strnih useva od požara podrazumevaju se:

  1. Organizovanje stalnog dežurstva;
  2. Organizovane osmatračke službe;
  3. Organizovanje službe veze i obaveštavanja;
  4. Opremanje mehanizacije, odgovarajućom  protivpožarnom opremom;
  5. Kontrola protivpožarne opreme;
  6. Kontrola ispravnosti mehanizacije;
  7. Kontrola uskladištavanja useva.

Na osnovu gore navedenog, a u cilju pomoći poljoprivrednicima koji imaju nameru da vrše žetvene radove u predstojećoj žetvi, Dobrovojno Vatrogasno Društvo „Maronka Karolj” i ove godine organizuje pregled mehanizacije koja mora biti obezbeđena od izbijanja požara varničenjem i snabdevena odgovarajućim hvatačem, razbijačem i prigušivačem varnice.

Kombajn mora biti snabdeven ispravnim vatrogasnim aparatom S-9, ašovom i lopatom.

Ako se žetva obavlja sa 3 i više kombajna mora se obezbediti autocisterna. Pri obavljanju žetve zabranjeno je pušiti, paliti vatru i koristiti sredstva sa otvorenim plamenom. Kamare slame i sena u dvorištu individualni poljoprivrednih proizvođača moraju biti udaljene najmanje 6 metara od objekta ili zapaljivih materija.

Na osnovu člana 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva,spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Kazne za nepridržavanje posebnih mera zaštite strnih useva od požara kreću se za pravno lice od 300.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara, a za fizička lica od 10.000,00 do 50.000,00 dinara.

U cilju obezbeđivanja sigurne žetve-bez požara!

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo „Maronka Karolj”29.05.2018.

Na svečanosti povodom potpisivanja ugovora sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, koje su, putem konkursa, ostvarile pravo na sredstva za regresiranje prevoza učenika srednjih škola, obratili su se predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za upravu, propise, nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Mihalj Njilaš.

Opštini Mali Iđoš je dodeljeno 2.528.821 dinara na osnovu Konkursa za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu.

Ispred opštine Mali Iđoš ugovor je potpisao Marko Lazić, predsednik opštine.28.05.2018.28.05.2018.

Na inicijativu građana Lovćenca Savet za bezbednost saobraćaja opštine Mali Iđoš doneo je odluku o postavljanju još 10 usporivača saobraćaja u Lovćencu.

Usporivači saobraćaja su postavljeni u zoni škole i zabavišta: dva u ulici Save Kovačevića, dva u ulici Đure Strugara i jedan u ulici Vuka Karadžića. Takođe, postavljen je po jedan u ulici Sime Šolaje, u ulici Sutjeska, kod stadiona FK Njegoš u ulici Blaža Orlandića i dva u ulici Bude Tomovića.

U narednim danima biće postavljena prateća vertikalna i horizontalna signalizacija.25.05.2018.

U petak, 25. maja 2018. godine, u 11.00 časova, u holu Pokrajinske vlade, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručiće ugovor Marku Laziću, predsedniku opštine po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini raspisanom u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

Odobren je projekat vrednosti 5.226.600 dinara, u kome APV učestvuje sa 2.090.640 dinara.25.05.2018.

U centru Lovćenca, povodom dana nezavisnosti Crne Gore, svečano je otvorena kancelarija Nacionalog saveta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji. U okviru otvaranja organizovana je i izložba slika "Crna Gora 1914-1918 kroz objektiv Bele Maćašovskog".

Pored predstavnika Nacionalog saveta crnogorske nacionalne manjine otvaranju su prisustvoli čelnici opštine Mali Iđoš i pripadnici crnogorske nacionalne zajednice iz cele Srbije.

Prisutnima se obratio predsednik Nacionalnog saveta Miodrag Becić koje pozdravio sve prisutne i zahvalio se opštinskoj upravi Mali Iđoš koja je pomogla da se realizuje otvaranje kancelarije u Lovćencu.

Izvor: mojabackatopola.rs22.05.2018.

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 5 i člana 7.2. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 5 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenog između Komesarijata za nzbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. (predhodni naziv: "JUP - Istraživanje i razvoj" d.o.o" a u daljem tekstu: JUP) i opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: Opština Mali Iđoš), broj: 9-9/582 (KIRS); 12988 (JUP); 016-61/16-01 (JLS) od 06.10.2016. godine, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o nzbeglicama ("Službeni glasnik PC", broj: 18/92, "Službeni list SRJ", broj: 42/02 - SUS i "Službeni glasnik RS", broj: 30/10). Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala dana 10.05.2018. godine donosi

ODLUKU
o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova21.05.2018.

Svojim potpisom podržite borbu protiv zagađenja reke Krivaje

https://www.peticije24.com/krivaja21.05.2018.

Putem Konkursa za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine lokalna samuprava je obezbedila sredstva za kupovinu aktivnih zvučnika i bežičnih mikrofona za sve vrtiće u našoj opštini. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice je obezbedio 113.000 dinara dok je opština učestvovala sa 40.000 dinara.

Marko Lazić, predsednik opštine, Zoltan Kerekeš, zamenik predsednika i predstavnici lokalne samouprave posetili su vrtiće i svečano im predali opremu na korišćenje.