SrpskiСрпскиMagyar
23.04.2018. Ponedeljak

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

16.12.2016.

Održana je 21. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Veće je usvojilo:
Nacrt Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2017. godinu
Nacrt Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Mali Iđoš za 2017. godinu
Predlog Rešenja o proširivanju kruga lica koja ostvaruju pravo na participaciju u visini od 100%

Veće je razmatralo molbu pristiglu od: CKPD "Princeza Ksenija" Lovćenac.15.12.2016.

Održana je 20. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Veće je usvojilo:
Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Mali Iđoš
Nacrt Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „KOMUNAL MALI IĐOŠ“ Mali Iđoš

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „KOMUNAL MALI IĐOŠ“ Mali Iđoš, imenovan je: Levente Kormanjoš.14.12.2016.

Održana je 19. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Veće je usvojilo:
Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Mali đoš za 2015. Godinu
Nacrt Odluke o obavljanju komunalnih deltnosti
Nacrt Odluke o snabdevanju vodom na teritoriji opštine Mali Iđoš
Nacrt Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Mali Iđoš
Nacrt Odluke o statusnoj promeni-pripajanju Javnom preduzeću preduzeću „KOMUNAL  MALI IĐOŠ“ iz Malog Iđoša  Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje Mali Iđoš
Nacrt Odluke o statusnoj promeni-pripajanja Javnom preduzeću „KOMUNAL  MALI IĐOŠ“ iz Malog Iđoša Lokalnog komunalnog preduzeća „KIŠ-KOMUNAL“ d.o.o. iz Malog Iđoša
Nacrt odluke o statusnoj promeni-pripajanja Javnom preduzeću „KOMUNAL  MALI IĐOŠ“ iz Malog Iđoša Lokalnog komunalnog preduzeća „EKO-KOMUNAL“ d.o.o. iz Feketića
Nacrt Odluke o dodeljivanju isključivog prava JP „KOMUNAL  MALI IĐOŠ“ Mali Iđoš čiji je osnivač opština Mali Iđoš, za obavljenje delatnosti na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
Nacrt Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora  Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Regionalne deponije d.o.o. Subotica za 2016. Godinu
Predlog Plana za korišćenja sredstava namenjenih za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2017. godini na području Opštine Mali Iđoš
Geodetsko uređenje industrijske zone KO Feketić i KO Lovćenac
Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Mali Iđoš
Nacrt Odluke o izmeni Odluke o osnivanju JP „KOMUNAL MALI IĐOŠ“ iz Malog Iđoša

Veće je razmatralo molbe pristigle od: Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš – Odeljenje u Malom Iđošu, DVD „Maronka Karolj“ Mali Iđoš, Lovačkog udruženja „Krivaja“ Mali Iđoš, Kluba proizvođača Mali Iđoš.12.12.2016.

JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15  PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU POTPROJEKTA 5 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.07.12.2016.

Obaveštavamo sva pravna lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava da mogu ostvariti pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pod uslovom da blagovremeno jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemljište koje je predmet zakupa dostave pismo o namerama za ostvarivanje ovog prava kao i izveštaj o katastarskim parcelama za koje su zainteresovani (u pisanoj elektronskoj formi).

U prilogu možete videti tekst Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kao i Obaveštenje koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za poljoprivredno zemljište.07.12.2016.

Održana je 18. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Veće je usvojilo:
Nacrt Rešenja o razrešenju upravnika i imenovanju vršioca dužnosti upravnika Biblioteke Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ogledne osnovne škole Adi Endre Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ogledne osnovne škole Adi Endre Mali Iđoš
Predlog Rešenja Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva za utvrđivanje visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja opštine Mali Iđoš

Veće je razmatralo molbe pristigle od: Udruženja penzionera Mali Iđoš, KK Njegoš Lovćenac i meštana opštine.

Po Nacrtu Rešenja o razrešenju upravnika i imenovanju vršioca dužnosti upravnika Biblioteke Mali Iđoš, imenovana je: Nađ Eržebet.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ogledne osnovne škole Adi Endre Mali Iđoš, imenovana je: Baranji Gabriela.05.12.2016.

Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-9/2016-01
Dana: 05.12.2016.
Mali Iđoš

JAVNI KONKURS
ZA SUFINASIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2016. GODINI

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.05.12.2016.

Predstavnici Društva za zaštitu majki i dece „Izida“ iz Feketića, povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom, posetili su opštinu Mali Iđoš. Oko dvadesetak gostiju primili su Marko Lazić, predsednik opštine, Siđi Ištvan, predsednik SO, Kerekeš Zoltan, zamenik predsednika opštine i Ksenija Kustudić Đukić, član Opštinskog veća.

Gosti su obišli prostorije, razmenili sa domaćinima poklone i kako kažu „u prijatnoj atmosferi razgovarali i postigli važne dogovore“. Prema rečima Lazića, opština će koliko je u njenoj moći, pomoći delovanju ovog društva. „Čast mi je što sam kao predsednik imao priliku da ugostim predstavnike Društva ‘Izida’. Pokušaćemo da ostvarimo još bolju saradnju, a opština će koliko bude mogla, na svaki način pomagati ovo Društvo“, rekao je Lazić.

Izvor: BačkaPress

izida izida

izida izida05.12.2016.

U sve tri osnovne škole u opštini Mali Iđoš predstavnici Fondacije „Tijana Jurić“, održali su tribinu sa temom „Nasilje preko interneta“.

Tribinu su prisustvovali učenici od petog do osmog razreda, a održana je na srpskom i na mađarskom jeziku. Predavanje pokazalo se kao veoma dobro i edukativno, deca su pokazala veliko interesovanje i učestvovala u diskusiji.

Predstavnici Fondacije „Tijana Jurić“ su predstavnike Lokalne samouprave upoznali sa radom i aktivnostima Fondacije. Saradnja Lokalne samouprave sa Fondacijom „Tijana Jurić“ će se nastaviti i u planu je gostovanje Fondacije sa predstavom „Stop nasilju“.

juric juric juric

juric juric juric

juric juric30.11.2016.

Održana je 17. sednica Opštinskog veća na kojoj je usvojen Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.