SrpskiСрпскиMagyar
19.12.2018. Sreda

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti


26.03.2018.

U toku su radovi na energetskoj sanaciji i rekonstrukciji krova zgrade Doma zdravlja „Dr. Marton Šandor“ u Malom Iđošu, koji obuhvataju zamenu krovnog pokrivača, stolarije i postavljanje nove termo izolacije.

Opština Mali Iđoš je tokom 2017. godine konkurisala za sredstva, a za ovu namenu Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima obezbedila je više od 45 miliona dinara bez PDV-a.

Radove na obnovi ovog objekta izvode GAT doo Novi Sad i AXIS građevinski biro doo Novi Sad. Planiran rok trajanja radova je pet meseci.

Poslednjih 15 godina zgrada Doma zdravlja u Malom Iđošu u veoma je lošem stanju. Od tri sprata, samo je prizemlje funkcionalno, jer krov prokišnjava, a većina prozora ne sme da se otvara iz bezbednosnih razloga.25.03.2018.

Apoteke u Malom Iđošu, Lovćencu i Feketiću su počele da rade nakon što ih je krajem prošle godine Z.U. "FARMAMED" iz Bačke Topole uzela u zakup na period od 10 godina.

Apoteke u: Lovćencu, ul. Maršala Tita br. 37/a, Feketiću, ul. Maršala Tita br. 23 i Malom Iđošu, ul. Zanatlijaska br. 1 poslovale su sa višemilionskim gubicima koji su padali na teret budžeta opštine Mali Iđoš. Rešenje ovog problema nađeno je u vidu davanja u zakup apoteka. Iako se dugovanja koja su ostala i dalje se isplaćuju, ovim rešenjem će opština Mali Iđoš od sada imati priliv sredstava.

Apoteke su dobro snabdevene i imaju celodnevno radno vreme.20.03.2018.

Sanacija dela krova na Domu kulture u Lovćencu radi se i pod teškim vremenskim uslovima zbog alarmantnog stanja. Naime, krovna konstrukcija je popustila od zuba vremena i pretila je opasnost od urušavanja. Opština Mali Iđoš je iz sredstava redovnog održavanja javnih objekata odvojila novac neophodan za potrebne radove.20.03.2018.

U martu mesecu formiran je Savet za bezbednost opštine Mali Iđoš. Ubrzo zatim održana je i prva sednica na kojoj je imenovana radna grupa za izradu strategije za unapređenje bezbednosti opštine Mali Iđoš, u okviru koje će se definisati strateški ciljevi. Na sednici je, između ostalog, napravljen presek stanja kriminaliteta kao i stanja javnog reda i mira za proteklu godinu u opštini. Na osnovu podataka stanje je ocenjeno pozitivno, i bolje nego u prethodnom periodu.

Izvor: BačkaPress20.03.2018.

Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš objavljuje produženje roka za prijavljivanje na Javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš koji je objavljen dana 27.02.2018. godine u listovima „Dnevnik“ i „Magyar szó” i na internet  stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.

Novi rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do 28.03.2018. godine.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.

 

Na crnogorskom jeziku:

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš objavljuje produženje roka za prijavljivanje na Javni konkurs za izbor članova Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš koji je objavljen dana 27.02.2018. godine u listovima „Dnevnik“ i „Magyar szó” i na internet  stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.

Novi rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do 28.03.2018. godine.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.13.03.2018.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine MALI IĐOŠ» broj 16/2017),Predsednik opštine  MALI IĐOŠ je dana 13.03.2018 godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.12.03.2018.

Snežana Marić, direktor Filijale subotičkog PIO i čelnici lokalne samouprave Mali Iđoš, upoznali su penzionere sa prednostima senior kartica.

Sastanku sa penzionerima u opštini prisustvovao je Marko Lazić, predsednik SO Mali Iđoš, a uvodno izlaganje na temu senior kartica pružili su iz lokalne samouprave Dejan Šoljaga i Snežana Marić iz subotičkog PIO. “Ovde smo obezbedili za Mali Iđoš deset senior kartica, dvadeset za Bačku Topolu i sto za Suboticu i sada objašnjavamo i promovišemo senior kartice koje će biti dostupne svim penzionerima do kraja aprila“, rekla je Marić, na sastanku. „Deset naših sugrađana iz kategorije penzionera poneće ove kartice koje znače ostvarivanje i realizaciju popusta za penzionera na raznim uslugama, kao i proizvodima u određenim prodajnim objektima,“ pojasnio je Šoljaga i dodao da će svi penzioneri dobiti senior kartice kao i upustva za njihovu upotrebu. Inače, kako saznajemo u opštini Mali Iđoš ima 2300 penzionera kojima će ove kartice  biti istovremeno i najlakši vid i način dokaza o identitetu.

Izvor: BačkaPress

PENZIONERSKE KARTICE

Penzionerske kartice Fonda PIO namenjene su svim penzionerima, bez obzira koju vrstu penzije koriste, odnosno da li su starosni, porodični ili invalidski penzioneri, bez obzira kolika im je penzija, odnosno gde im je prebivalište. Naš cilj je bio da omogućimo da svi penzioneri u Srbiji imaju mogućnost da koriste pogodnosti kartice.

Pre nego što smo počeli sa aktivnostima na izradi Penzionerskih kartica, ispitali smo da li sličnu uslugu pružaju penzionerima penzijski fondovi u drugim državama. Upoznali smo se sa iskustvima Slovenije, Italije, Nemačke i ostalih država koje imaju slične kartice i uverena sam da ćemo u toj usluzi izjednačiti naše penzionere sa penzionerima drugih država.

Penzionerske kartice su dokument koji omogućuje penzionerima da dokažu status penzionera, a da pri tom ne moraju da pokazuju ček od penzije ili rešenje o ostvarenom pravu. Posebno ako znamo da oba dokumenta sadrže veliki broj ličnih podataka, koji se mogu zloupotrebiti. Hoćemo da omogućimo penzionerima bezbedno dokazivanje svog statusa.

Kartica je besplatna za penzionera, a izdavanje izveštaja o penziji u bankama se naplaćuje, čekovi se lako pohabaju, menjaju se svakog meseca ... Kartica je mnogo komformnija, bezbednija i jednostavnija za korišćenje. Uostalom, zašto neko ne bi prihvatii uslugu koja je po svemu bolja od prethodne.

Penzionerskim karticama se ne ukidaju penzijski čekovi, odnosno izveštaj o penziji, koji će penzioneri i dalje dobijati. Ova kartica je dokument koji omogućuje dokazivanje statusa penzionera, te će penzioneri moći da je koriste umesto penzijskog čeka, moćiće da je koriste u situacija u kojima su do sada morali da dolaze u Fond PIO po potvrde da su penzioneri. Recimo, za izdavanje viza, za ostvarivanje popusta u gradskom saobraćaju, pri ostvarivanju popusta u trgovinama i pri korišćenju ostalih pogodnosti koje ima status penzionera obezbeđuje.

Kartice su besplatne i biće dodeljene bez naknade svim korisnicima penzija i prava iz PIO. Uručuje se lično, uz ličnu kartu. Kartice će se izrađivati sukcesivno, za postojeće penzionere i tako će im se i uručivati. Budući penzioneri će odmah po dobijanju rešenja i isplati prve penzije – dobijati i Penzionerske kartice.

Napominjem da će svaki penzioner uz karticu dobiti i obaveštenje od Fonda čemu je kartica namenjena, kako je mogu koristiti, kome da se obrate u slučaju da je izgube i slične korisne informacije.

Fond trenutno ima oko 1.750.000 penzionera, ni tehnički ni fizički nije izvodljivo da se sve kartice personalizuju i podele svim penzionerima istovremeno. Preko medija, naših filijala, službi i ispostava, preko sajta Fonda, javnih obaveštenja i na sve ostale praktične načine obavestićemo penzionere kada i u kojoj filijali počinje preuzimanje kartica. Naglašavam da će proces preuzimanja biti trajan, dakle mogu je preuzeti u svakom trenutku kada im odgovara.

Korišćenjem Penzionerskih kartica penzioneri će jednostavnije i bezbednije dokazivati svoj status i koristiti pogodnosti koje im status penzionera omogućuje, a da, pri tom, potpuno zaštite lične podatke.

Ovo je dobra prilika da  i sve ostale institucije, preduzeća i ustanove pokažu drutvenu odgovornost i omoguće penzionerima prihvatanje Penzionerskih kartica u što više situacija koje će našim starijim sugrađanima doneti neke pogodnosti. Mislimo da je ovo pravi put da zajednica pokaže više solidarnosti i brige i da ovo postane način života, a ne jednokratna akcija.

Izvor: Fond PIO08.03.2018.

Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš objavljuje produženje roka za prijavljivanje na Javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš koji je objavljen dana 27.02.2018. godine u listovima „Dnevnik“ i „Magyar szó” i na internet  stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.

Novi rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do 16.03.2018. godine.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.

 

Na crnogorskom jeziku:

OBAVJEŠTENJE

Komisija za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš objavljuje produženje roka za prijavljivanje na Javni konkurs za izbor članova Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš koji je objavljen dana 27.02.2018. godine u listovima „Dnevnik“ i „Magyar szó” i na internet  stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.

Novi rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do 16.03.2018. godine.

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.02.03.2018.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Mali Iđoš je bila vrlo uspesna. Na tri akcije ukupno je prikupljeno 74 jedinice krvi. Bravo humanitarni ljudi.

Crveni Krst Mali Iđoš