SrpskiСрпскиMagyar
23.04.2018. Ponedeljak

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

17.11.2016.

Evropska nedelja preduzetništva - SME Week je promotivna kampanja Evropske komisije, koja ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju MSP na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Inicijativom u Srbiji koordiniraju Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije.

Cilj ovog susreta je bio da se privrednici koji žive i rade u našoj opštini upoznaju sa svim oblicima poslovne podrške koji im stoji na raspolaganju od strane Regionalne razvojne agencije PANONREG.

Predstavnici RRA prezentovali su prisutnima sve korisne informacije vezane, kako za pokretanje privatnog biznisa, tako i za njegovo unapređenje i razvoj. O podršci razvoju preduzetništva i jačanju preduzetničke konkurencije na tržištu, obukama, savetima, edukaciji i pomoći prilikom konkurisanja na projekte koje raspisuje država a koje pruža Regionalna razvojna agencija govorili su predstavnici Agencije Milan Maličević, v.d. direktora i Ljubica Mesaroš, menadžer sektora za preduzetništvo, dok je ispred Lokalne samouprave govorio Miloš Žmukić, član Opštinskog veća.

Kontakt podaci
Regionalna razvojna agencija PANONREG
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024/554-107, Fax: 024/553-116
office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Predstavnik Regionalne razvojne agencije PANONREG u Malom Iđošu
Mitra Iveza
tel: 024/730-060; 065/4046185

panonreg panonreg panonreg16.11.2016.

Održana je 15. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Opštinsko veće je razmatralo zahteve / molbe / ponude pristigle od: Osnovne škole „Nikola Đuraković“ iz Feketića, Mesne zajednice Feketić, Mesne zajednice Mali Iđoš, Saveza invalida rada Vojvodine – OO Mali Iđoš, Lovačkog udruženja „Krivaja“ Mali Iđoš, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i meštana opštine.

Veće je usvojilo:
Nacrt Odluke o izmenama i dopunama budžeta opštine Mali Iđoš za 2016. godinu
Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za ravnopravnost polova opštine Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunal Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“
Nacrt Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“
Predlog Rešenja o obrazovanju Mirovnog veća opštine Mali Iđoš
Predlog Rešenja o rezultatima konkursa za sufinansiranje projekata programa ili redovne delatnosti udruženja građana u 2016. godini
Predlog Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva za utvrđivanje visine naknade štetete nastale usled ujeda napuštenih životinja opštine Mali Iđoš po zahtevu B.F.
Predlog Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva za utvrđivanje visine naknade štetete nastale usled ujeda napuštenih životinja opštine Mali Iđoš po zahtevu P.Š.
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora Opštine Mali Iđoš sa TELEKOM SRBIJA A.D. o postavljanju telekomunikacione opreme
Predlog Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivnje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Mali Iđoš
Presuda Upravnog suda – Odeljenje u Novom sadu br: III-8 U. 14766/14 od 06.10.2016. godine
Rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj: 021-01-99/2016-02 od 04.11.2016. godine
Zahtev za obezbeđivanje budžetskih sredstava za potrebe Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine za 2016. godinu

Veće je donelo:
Odluku o učestvovanju na pokrajinskom konkursu za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije
Zaključak za isplatu donacije za troškove redovne delatnosti iz budžeta opštine Mali Iđoš za udruženja iz oblasti sporta
Zaključak za isplatu donacije za troškove redovne delatnosti iz budžeta opštine Mali Iđoš za udruženja iz oblasti kulture

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za ravnopravnost polova opštine Mali Iđoš, članovi su: Milanka Medić, Aniko Pal, Marko Banović, Jožef Pece, Ksenija Kustudić-Đukić.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunal Mali Iđoš, članovi su: Vladimir Kragović, Lazar Medić, Bela Dudaš.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“, imenovana je: Tinde Kečkeš.

Po Predlogu Rešenja o obrazovanju Mirovnog veća opštine Mali Iđoš, članovi su: Kotlaš Andrija, Vulović Jovan, Koriž Jožef.15.11.2016.

Evropska nedelja preduzetništva - SME Week je promotivna kampanja Evropske komisije, koja ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju MSP na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Inicijativom u Srbiji koordiniraju Ministarstvo privrede i Razvojna agencvija Srbije.

Cilj ovog susreta je da se privrednici upoznaju sa svim  oblicima poslovne podrške koji im stoji na raspolaganju. Organizatori  pozivaju predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnike kako bi ih upoznali sa aktivnostima i mogućom saradnjom.

 

Promocija
EVROPSKE NEDELJE PREDUZETNIŠTVA – SME WEEK  
će biti održana 17. novembra 2016. u 11:00
Opština Mali Iđoš, Glavna 32, Mali Iđoš

 

AGENDA

  1. Uvodna reč domaćina - Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, Miloš Žmukić, član opštinskog veća
  2. Predstavljanje RRA Panonreg - Milan Maličević, v.d. direktora RRA
  3. Progam podrške, EEN - Ljubica Mesaroš, menadžer sektora za preduzetništvo
  4. Diskusija - inicijativa preduzetnika

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 024/554-107 ili putem maila office@panonreg.rs ili kod predstavnika RRA u Malom Idjošu - Mitra Iveza  024/730-060; 065/4046185.

 

RAZVOJ – ZNANJE – INOVACIJE

Dođite da vam pomognemo u razvoju vašeg preduzetništva!

 

Preuzmite Poziv i Agednu.07.11.2016.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Mali Iđoš („Sl.list Opštine Mali Iđoš“ broj 13/2015 i 32/2016) i  člana 19. Odluke o Opštinskoj upravi ( „Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.2/2013,10/2013 i14/2014 ) Načelnik Opštinske uprave dana 07.11.2016.godine raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.07.11.2016.

Održana je 14. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Opštinsko veće je razmatralo zahteve / molbe / ponude pristigle od: Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš i meštana opštine.

Veće je usvojilo:
Izmena i dopuna Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Obrazovanje Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Doma zdravlja „DR Marton Šandor“ Mali Iđoš za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš za radnu 2016/2017 godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš za radnu 2015-2016 godine
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program d.o.o. za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za korišćenje sredstava iz budžeta u 2016. godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu „Regionalne deponije“ d.o.o. Subotica za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš
Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Izveštaj Komisije za razmatranje zahteva za participaciju putnih i drugih troškova redovnih učenika osnovnih i srednjih škola
Nacrt Rešenja o imenovanju odgovornih lica za realizacuju Strategije razvoja sporta opštine Mali Iđoš 2016.-2020.

Veće je dalo saglasnost:
za obavljanje delatnosti dnevnog boravka za lica sa smetnjama u razvoju Udruženja za zaštitu majke i dece „Izida“ – opštine Mali Iđoš i pružanja usluge socijalne zaštite na teritoriji opštine Mali Iđoš

Po predlogu za Obrazovanje Komisije za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, članovi su: Zlatko Popović, Zoran Vujinović, Atila Juhas, Tibor Šipoš.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš, imenovana je: Biljana Krivokapić.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju odgovornih lica za realizacuju Strategije razvoja sporta opštine Mali Iđoš 2016.-2020., imenovani su: Dejan Šoljaga, Miloš Žmukić.31.10.2016.

Firma Smartcom solutions iz Subotice, koja se već ćetiri godine uspešno bavi direktim marketingom, otvorila je poslovnu jedinicu u Malom Iđošu.

Trenutno je zaposleno dvanaestoro radnika, a u planu je proširenje kapaciteta.

Smartcom solutions su posetili Marko Lazić, predsednik opštine, Zoltan Kerekeš, zamenik predsednika opštine, Zlatko Popović, zamenik predsednika opštine i Zoran Vujinović, član opštinskog veća.

Bojan Božić, iz Smartcom solutions, je izrazio zahvalnost lokalnoj somoupravi na trudu i obezbeđivanju uslova za nesmetani rad poslovne jedinice u Malom Iđošu.

Marko Lazić, predsednik opštine, zahvalio se firmi Smartcom solutions i izjavio da su svi investitori dobro došli i da će se lokalna samouprava potruditi da svakom budućem investitoru maksimalno izađe u susret.

smartcom smartcom smartcom28.10.2016.

Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš ( “Sl.list opštine Mali Iđoš“25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA - LICITACIJOM - DRUGI KRUG

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.28.10.2016.

Na osnovu člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015) i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
O PRODAJI POKRETNIH STVARI
putem usmenog javnog nadmetanja

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.28.10.2016.

Održana je 13. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Opštinsko veće je razmatralo zahteve / molbe / ponude pristigle od: Mesne zajednice Mali Iđoš, Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, Crvenog krsta Mali Iđoš, Gejmers kluba „Sparta“ Lovćenac, FK „Njegoš“ Lovćenac, Matičarske sližbe, Azut Medie i meštana opštine.

Veće je usvojilo:
Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika  o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Mali Iđoš
Predlog Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije opštine Mali Iđoš
Predlog Rešenja o imenovanju povremenog radnog tela  za sprovođenje postupka razdvajanja Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke Mali Iđoš za 2016. godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Biblioteke Mali Iđoš za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš za 2016. godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš – Odeljenje za Mali Iđoš za  2015. godinu
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog univerziteta „Mali Iđoš“ Lovćenac za 2016-17 godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Narodnog univerziteta „Mali Iđoš“ Lovćenac za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Kancelarije za mlade opštine Mali Iđoš za 2016. godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Kancelarije za mlade opštine Mali Iđoš za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje Mali Iđoš za 2015. godinu
Nacrt Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš
Nacrt Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iđoš
Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Predlog Rešenja o rezultatima konkursa za sufinansiranje projekata programa ili redovne delatnosti udruženja građana u 2016. godini
Izveštaj Komisije za razmatranje zahteva za participaciju putnih i drugih troškova redovnih učenika osnovnih i srednjih škola
Predlog za preduzimanje mera i sprovođenje aktivnosti pošumljavanja na teritoriji opštine Mali Iđoš

Veće je dalo saglasnost:
na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju Opštinske uprave Mali Iđoš i sistematizaciji radnih mesta
za objavljivnje oglasa o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja
za objavljivanje oglasa radi prodaje putničkih motornih vozila putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom-drugi krug

Po Predlogu Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije opštine Mali Iđoš, članovi su: Aniko Biro, Lea Kovač Dobo, Miloš Žmukić.

Po Predlogu Rešenja o imenovanju povremenog radnog tela za sprovođenje postupka razdvajanja Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, članovi su: Aniko Biro, Ildiko Našemljkuti Kiškovač, Žužana Stanko.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, imenovani su: Silađi Jožef, Lazičić Tomislav, Banović Marko, Drpić Ilona, Nađ Meljkuti Kiškovač Ildiko.

Po Nacrtu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, imenovani su: Toldi Gizela, Mileticki Dragan, Kurin Etelka.25.10.2016.

Marko Lazić, predsednik opštine, Zoltan Kerekeš, zamenik predsednika opštine i Zoran Vujinović, član opštinskog veća obišli su lokacije na kojima su nedavno završeni radovi. Radi se o radovima na sanaciji puta u ulicma Njegoševa i Stavorska u Lovćencu i radovima na uređenju trga u Malom Iđošu.

obilazak obilazak obilazak