SrpskiСрпскиMagyar
16.01.2019. Sreda

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

29.03.2016.

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja
i evidentiranja korisnika javnih sredstava
i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje
podračuna kod Uprave za trezor

Član 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13 i 8/14), u članu 2. stav 6. alineja četvrta menja se i glasi:

„– Ostali – posebni korisnici javnih sredstava su pravna lica i drugi subjekti (društva kapitala, privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke, zadruge i dr.), koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor (u daljem tekstu: Ostali – posebni korisnici javnih sredstava) – tip korisnika javnih sredstava – 8.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-4/2016-001-005

U Beogradu, 3. marta 2016. godine

Ministar,

dr Dušan Vujović, s.r. 
10.03.2016.

 

Na osnovu člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl.glasnik RS'', broj 104/2009 i 99/2011), u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš, Opštinska uprava opštine Mali Iđoš

OBAVEŠTAVA GRAĐANE KOJI IMAJU BIRAČKO PRAVO

da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, najkasnije do 08. aprila 2016. godine do 24,00 časova, kada se birački spisak zaključuje, a nakon toga upis može da izvrši samo Ministarstvo nadležno za poslove uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora. Uvid u birački spisak možete izvršiti u Opštinskom uslužnom centru - šalter br.2. - u zgradi Opštine Mali Iđoš kod Referenta za biračke spiskove (svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 časova) kao i na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal. Posebno se pozivaju građani opštine Mali Iđoš koji će do 24.04.2016. godine steći punoletstvo, da mogu tražiti upis u birački spisak, uz podnošenje potrebnog dokumenta, do 08.aprila 2016. godine.
Mali Iđoš 04.03.2016.godine


OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALI IĐOŠ10.03.2016.

Obaveštavaju se zainteresovana lica da obrasce za podnošenje izborne liste na izborima odbornika SO Mali Iđoš koji su raspisani za 24. april 2016. g. mogu preuzeti sa sajta opštine ili od 8 časova do 14 časova od sekretara opšt. izborne komisije u zgradi Opštine.

Dokumenti možete preuzeti ovde:

Obrazac izborna lista

Obrazac izjava biraca

Obrazac izjava o prihvatanju kandidature

Obrazac ovlascenje da se podnese izborna lista

Obrazac saglasnost nosioca izborne liste 013-1-3

Obrazac spisak biraca koji podrzavaju izbornu listu

Obrazac spisak biraca koji podrzavaju izbornu listu - eksel tabela24.02.2016.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije CS "Mali Iđoš", potisnog cevovoda, dela kanala Mali Iđoš - Njegoševo i akumulacije Mali Iđoš na teritoriji opštine Mali Iđoš na životnu sredinu

Prateće dokumentacije možete preuzeti ovde:
https://app.box.com/s/s49rzjrmi6rxvjfspcso0oyr0n0u6rf3 

 23.02.2016.

J A V N I    K O N K U R S

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2016. godinu.

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs -
23.02.2016.

J A V N I    K O N K U R S

Za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta
iz budžeta opštine Mali Iđoš u 2016. Godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs -  23.02.2016.

J A V N I    K O N K U R S

Za sufinansiranje projekata/programai/ili  redovne delatnosti udruženja građana u 2016. godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs - 
23.02.2016.

J A V N I    K O N K U R S

Za sufinansiranje projekata/programa ili delatnosti udruženja građana u oblasti kulture u 2016. godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs - 

 
22.02.2016.