SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршени конкурси - 2017.

Извештај о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилног друштва у 2017. години

 

 

 

 

 


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Мали Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“, број 13/2015, 32/2016 и 38/2016) и члана 19. Одлуке о Општинској управи („Сл.лист општине Мали Иђош“ број 2/2013,10/2013, 14/2014 и 21/2016) Начелник Општинске управе дана 10.10.2017. године расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „КОМУНАЛ  МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша број: 06-27-12/2017-02 од 02.06.2017. године, Скупштина општине Мали Иђош оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ ИЗ МАЛОГ ИЂОША

Датум објављивања огласа у „Службеном гласнику РС 57/2017“: 09.06.2017.

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2017.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2017. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2017. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 10.02.2017. године расписује следећи

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2017. годину

Конкурс је отворен од 10. фебруара 2017. године до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2017.годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2017. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада  у 2017. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали Иђош.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2017.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2017. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2017. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2017. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области културе у 2017. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2017. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-2/2017-01
Дана: 17.01.2017.
Мали Иђош

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У 2017. ГОДИНИ

Датум објављивања конкурса: 19.01.2017.