SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Petak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završeni konkursi - 2016. i ranije

Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-9/2016-01
Dana: 05.12.2016.
Mali Iđoš

JAVNI KONKURS
ZA SUFINASIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ U 2016. GODINI

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Mali Iđoš („Sl.list Opštine Mali Iđoš“ broj 13/2015 i 32/2016) i  člana 19. Odluke o Opštinskoj upravi ( „Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.2/2013,10/2013 i14/2014 ) Načelnik Opštinske uprave dana 07.11.2016.godine raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 

J A V N I    K O N K U R S

Za sufinansiranje projekata/programa ili delatnosti udruženja građana u oblasti kulture u 2016. godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs - 


J A V N I    K O N K U R S

Za sufinansiranje projekata/programai/ili  redovne delatnosti udruženja građana u 2016. godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs - 


J A V N I    K O N K U R S

Za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta
iz budžeta opštine Mali Iđoš u 2016. Godini

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs -  


J A V N I    K O N K U R S

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2016. godinu.

Preuzmite ovde:

- Konkursna dokumentacija -

- Prijavni list za konkurs -


DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA

TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2015. godinu.

 

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ objavljuje
JAVNI POZIV- MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE

Na osnovu Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola (Sl. List Opštine Mali Iđoš br. 3/2015) Predsednik opštinskog veća dana 18. 08. 2015. godine raspisuje

JAVNI OGLAS

za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenik osnovnih i srednjih škola u 2015/2016. godini

- Tekst konkursa možete preuzeti ovde -

- Tekst zahteva možete preuzeti ovde -

 

K O N K U R S ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima student koji ispunjava sledeće uslove :

- ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš, najmanje 2 (dve) godine pre podnošenja zahteva;

- državljanin je Republike Srbije;

- da je student od II do VI godine studija (osnovne akademske i osnovne diplomske studije – master) na teritoriji Srbije odnosno do završetka osnovnog studija po Bolonjskom sistemu školovanja ili u inostranstvu;

- da studira na fakultetu ili višoj školi upisanim kod Ministarstva prosvete Republike Srbije (akreditovan), a ako studira u inostranstvu na međunarodno priznatom fakultetu ili višoj školi čije diplome se mogu nostrifikovati na fakultetu ili višoj školi u Srbiji;

-da ima prosečnu ocenu iznad 8,00 ako studira u Srbiji, odnosno iznad 3,50 ako studira u inostranstvu (prosečna ocena svih ispita u toku studiranja)

Pravo na stipendiju ne ostvaruje student:

- apsolvent, odnosno student u produženom statusu;

- koji je u radnom odnosu ili na drugi način radno angažovan;

- ako obnavlja aktuelnu godinu;

 NAPOMENA: Ako je student već korisnik studentske stipendije od Ministarstva prosvete i sporta, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća mora da se opredeli za jednu stipendiju iz budžeta.

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

1. zahtev za dodelu stipendije;

2. fotokopija lične karte studenta;

3. originalno uverenje o upisu na fakultet ili višu školu za 2015/2016. godinu (uz naznačenje smera);

4. uverenje o prosečnoj oceni položenih ispita za studente koji studiraju u Srbiji, odnosno overena fotokopija indeksa za studente koji studiraju u inostranstvu ili drugi dokaz o položenim ispitima i prosečnoj oceni; 

5. overena izjava da nije korisnik studentske stipendije od Ministarstva prosvete i sporta, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća;

6. fotokopija Indeksa ili studentske knjižice;

7. Fotokopija bankarskog računa;

3. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi do 13. 11. 2015. godine Opštinskoj upravi Mali Iđoš (pisarnica), odnosno u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima opštine ili se dostavlja na adresu 24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32. Na koverti obavezno napisati sledeće ,,Zahtev za stipendiranje studenata“.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi se neće razmatrati.

Rang lista studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju biće objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš i na oglasnoj tabli, najkasnije do 30. novembra 2015. godine. Nakon sprovedenog konkursnog postupka, student-korisnik stipendije će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Predsednikom opštine Mali Iđoš-davaocem stipendije, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze.

Načelnik opštinske uprave

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Mali Iđoš                            

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 612-2/2015-03

Dana: 14. 10. 2015. godine

- Izjavu preuzmite ovde -

- Molbu za konkurs preuzmite ovde -