SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршене јавне набавке - 2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Набвка аутомобила
ЈН број: 404-32/2018-01
План набавки: 1.1.12
Дана: 19.11.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка радова: Инвестиционо одржавање објекта ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу
ЈН број: 404-31/2018-01
План набавки: 1.3.6.
Дана: 31.10.2018.

 

 

 

 

 


Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 20 сеоских домаћинстава избеглих лица на територији Општине Мали Иђош
Број публикације: RHP-W5-404-30/2018-01
Дана: 25.10.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу
ЈН број: 404-16/2018-01
План набавки: 1.3.4
Дана: 16.10.2018.

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ: ОСИГУРАЊА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-28/2018-01
План набавки: 1.2.3
Дана: 12.09.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН број: 404-27/2018-01
План набавки: 1.1.5
Дана: 06.09.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка услуга: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ
ЈН број: 404-26/2018-01
Дана: 13.08.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка: Набавка горива за грејање обликована по партијама
ПАРТИЈА 1: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕL
ПАРТИЈА 2: УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО - МАЗУТ NSG-S
ЈН број: 404-20/2018-01
План набавки: 1.1.2
Дана: 16.07.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Уређење атарских путева и отресишта у општини Мали Иђош
ЈН број: 404-18/2018-01
План набавки: 1.3.5
Дана: 25.06.2018.

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА НА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО И МАЗУТ КОТЛОВИМА НА ПРИРОДНИ ГАС УЗ УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН број: 404-17/2018-01
Дана: 22.06.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Израда, опремање и повезивање бунара БЛ-1 на изворишту насеља Ловћенац
ЈН број: 404-14/2018-01
План набавки: 1.3.3
Дана: 31.05.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Изградња, опремање и повезивање бунара БФ-А4/17 на изворишту водовода у насељу Фекетић
ЈН број: 404-15/2018-01
План набавки: 1.3.4
Дана: 29.05.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка услуга: Израда пројектно-техничке документације за изградњу секундарне канализационе мреже у насељима Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош
ЈН број: 404-13/2018-01
План набавки: 1.2.6
Дана: 23.05.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
Број публикације: RHP-W5-404-12/2018-01
Дана: 21.05.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка: Канцеларијског материјала
ЈН број: 404-6/2018-01
План набавки: 1.1.1
Дана: 03.04.2018

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка погонског горива за службене аутомобиле
ЈН број: 404-7/2018-01
План набавки: 1.1.3
Дана: 04.04.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Изградња и санација саобраћајне инфраструктуре у општини Мали Иђош
ЈН број: 404-3/2018-01
План набавки: 1.3.1
Дана: 30.03.2018.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Репрезентација
ЈН број: 404-5/2018-01
План набавки: 1.1.4
Дана: 28.03.2018.