SrpskiСрпскиMagyar
19.09.2021. Nedelja

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završene javne nabavke - 2019
  

JAVNA NABAVKA USLUGA:

IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODA U NASELJU LOVĆENAC

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj 404-57/2019-01Plan javnih nabavki za 2019. godinu -izmena br.9
JAVNA NABAVKA DOBARA:

FORMIRANJE CENTRALNOG SISTEMA ZA ARHIVIRANJE I SKLADIŠTENJE PODATAKA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM partija 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj 404-55/2019-01JAVNA NABAVKA DOBARA:

FORMIRANJE CENTRALNOG SISTEMA ZA ARHIVIRANJE I SKLADIŠTENJE PODATAKA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj 404-54/2019-01
Pozicija u Planu nabavki: 1.1.7.


 

JAVNA NABAVKA DOBARA:
RAČUNARSKA OPREMA ZA KANCELARIJU ZA MLADE
OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj JN: 404-53/2019-01Plan javnih nabavki za 2019. godinu -izmena br.8
Plan javnih nabavki za 2019. godinu -izmena br.7
Javna nabavka male vrednosti usluge - osiguranja

Broj JN: 404-50/2019-01

Javna nabavka radova: Sanacija prostorije za ispraćaj-Kapela u Feketiću
Broj JN: 404-51/2019-01
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Javna nabavka radova: Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima opštine Mali Iđoš
Broj JN: 404-47/2019-01

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti dobara: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JN broj: 404-45/2019-01
Plan nabavki: 1.1.4
Dana: 06.09.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova:
Usluge nadzora za izvođenje radova na izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima opštine Mali Iđoš
JN broj: 404-39/2019-01
Plan nabavki: 1.2.5.
Dana: 08.08.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti radova:
Izgradnja dečijeg igrališta u Lovćencu
JN broj: 404-42/2019-01
Dana: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka
Izvođenje radova na investicionom održavanju kapele u Lovćencu
JN broj: 404-41/2019-01
Dana: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka:
Rekonstrukcija Doma kulture u Lovćencu
JN broj: 404-40/2019-01
Dana: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izgradnja tribina na objektu za sport i fizičku kulturu-fudbalski stadion u Feketiću
JN broj: 404-37/2019-01
Plan nabavki: 1.3.1
Dana: 01.08.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova:
Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima opštine Mali Iđoš
JN broj: 404-34/2019-01
Dana: 30.07.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Tri traktora
JN broj: 404-29/2019-01
Dana: 05.07.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Uređenje atarskih puteva i otresišta u naselju Feketić
JN broj: 404-32/2019-01
Dana: 02.07.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti radova sa uslugom
Izrada dokumentacije i izvođenje radova na bušenju, opremanju i povezivanju bunara u Lovćencu
JN broj: 404-30/2019-01
Dana: 24.06.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak osoba sa invaliditetom
JN broj: 404-31/2019-01
Plan nabavki: 1.2.8
Dana: 19.06.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva
Broj publikacije: RHP-W4-VHG/COMP4-2015
Dana: 03.06.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Suzbijanje-tretiranja komaraca i krpelja na teritoriji opštine Mali Iđoš
JN broj: 404-27/2019-01
Dana: 24.05.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova
Letnje održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Mali Iđoš
JN broj: 404-25/2019-01
Dana: 23.05.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Reprezentacija
JN broj: 404-23/2019-01
Plan nabavki: 1.1.3
Dana: 25.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak osoba sa invaliditetom
JN broj: 404-19/2019-01
Plan nabavki: 1.2.8
Dana: 15.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Dnevne usluge u zajednici - pomoć u kući
JN broj: 404-18/2019-01
Plan nabavki: 1.2.9
Dana: 15.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Reprezentacija
JN broj: 404-14/2019-01
Plan nabavki: 1.1.3
Dana: 05.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka: Kancelarijskog materijala
JN broj: 404-15/2019-01
Plan nabavki: 1.1.1
Dana: 05.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Nabavka pogonskog goriva za službene automobile
JN broj: 404-13/2019-01
Plan nabavki: 1.1.2
Dana: 01.04.2019.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Tri traktora
JN broj: 404-10/2019-01
Dana: 07.03.2019.