SrpskiСрпскиMagyar
01.08.2021. Недеља

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Општинска управа

Начелник Општинске управе

Зоран Пустахија
Тел: +381 24 731 425
Фаx: +381 24 730 003

 

Службе и одељења    
    
Руководилац одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско-правне послове

Ержебет Сеги
Тел: +381 24 731 427
Фаx:+381 24 730 003


    
Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове

Имре Халгато
Тел:  +381 24 730 166
Фаx: +381 24 730 003Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности

Леа Ковач Добо
Тел:  +381 24 731 428
Фаx: +381 24 730 003

 

Савети и комисије

1.Савет за буџет и финансије, урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине
2.Савет за развој друштвених делатности, образовање, здраство, спорт, омладину и културу
3.Савет за развој општине, привреде, мале привреде и приватног предузетништва  и пољопривреде
4.Савет за развој и заштиту локалне самоуправе
5.Савет за међунационалне односе
6.Комисија за избор и именовање
7.Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
8.Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
9.Мандатно-имунитетска комисија
10.Комисија за представке и жалбе
11.Општинска изборна комисија
12.Комисија за споменике и назива улица и тргова
13.Савет за праћење примене етичког кодекса, 
14.Канцеларија за младе, 
15.Кориснички савет јавних служби и 
16.Комисија за равноправност полова
17.Статутарна комисија
18.Општински савет за запошљавање
19.Комисија за комасацију за Ловћенац
20.Комисија за комасацију за Фекетић
21.Комисија за дефинисање јавне својине
22.Комисија за планове
23.Савет за међунационалне односе
24.Савет за родну равноправост 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊА У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ