SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Petak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završene javne nabavke -2020


 

 

Nabavka Električne Energije 10.09.2020

404-28/2020Izrada projekta infrastrukturnog opremanja industrijske zone u K.O Lovćenac 01.09.2020

404-31/2020


Osiguranje 01.09.2020Izrada projekta priključka industrijske zone na državni put II A reda 01.09.2020

404-30/2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dogradnja i promena namene objekta br.2 u Lovački Dom 01.09.2020

        Dokument

       Odluka o obustavi

Poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

MODEL UGOVORA

obrazac troškova pripreme ponude

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

opšti podaci o predmetu nabavke

specifikacija radova

struktura cene

tehnicka dokumentacija i planovi

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu


 

Izmene plana Javne nabavke 29.07.2020.


Plan javnih nabavki


 

Izmene plana Javne nabavkeJavna nabavka broj:404-25/2020

Javna nabavka male vrednosti dobara – REPREZENTACIJA
Javna nabavka broj:404-22/2020

SUZBIJANJE- TRETIRANJE KOMARACA I KRPELJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ


Javna nabavka broj:404-18/2020

Kacelarijski materijalJavna nabavka broj:404-17/2020

Nabavka pogonskog goriva za službene automobileJavna nabavka usluga:

Javna nabavka broj:404-16/2020

Usluge nadzora za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije opőtine Mali Iđoš


 

Javna nabavka broj: 404-14/2020-1

Dnevne usluge u zajednici-dnevni boravak osoba sa invaliditetomJavna nabavka broj: 404-12/2020-1

Radovi na tekućem održavanju kapele u LovćencuJavna nabavka broj: 404-11/2020-1

Izgradnja magistralnog kolektora fekalne kanalizacije u opštini Mali Iđoš

 
 

Javna nabavka broj: 404-10-4/2020-1


Javna nabavka broj 404-9/2020-1