SrpskiСрпскиMagyar
01.08.2021. Nedelja

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

24.09.2019.

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 353-03-1810/2019-07
Datum: 09.09.2019. godine
Nemanjina 22-26
Beograd

OPŠTINA MALI IĐOŠ
Predsednik opštine
Glavna br. 32
Mali Iđoš

Predmet: Obaveštenje

U vezi sa Vašim podneskom koji se odnosi na rešavanje dugogodišnjeg problema zagađenja vodotoka Krivaja, obaveštavamo Vas da je predmetni podnesak prosleđen Pokrajisnkom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektoru za inspekcijske poslove, inspekciji za zaštitu životne sredine, na dalje postupanje sa zahtevom za dostavu izveštaja o svim preduzetim merama vezanim za ovaj podnesak.

Takođe, kopija podneska je prosleđena i Republičkoj vodnoj inspekciji radi preduzimanja dela mera iz svoje nadležnosti.

S poštovanjem,
POMOĆNIK MINISTRA
Željko PanteliN
Po rešenjuo ovlašćenju
broj 021-01-5/8/2017-09
od 11.12.2017. godine23.09.2019.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Broj: 016-1-137/2019-01
Dana: 16.08.2019.god.
Mali Iđoš
Ul. Glavna br.32.
Tel: 024/730-010

Ministarstvo zaštite životne sredine
Bulevar Mihajla Pupina 2.
11 070 Beograd

PREDMET: Molba za hitnu urgenciju

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa molbom za hitnu urgenciju i pomoć u cilju rešavanja problema zagađenja vodotoka Krivaje.

Naime, vodotok Krivaje, koja protiče kroz sva tri naselja naše opštine već godinama se kontinuirano zagađuje. Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine se u više navrata obraćala nadležnom pokrajinskom isnspektoru za zaštitu životne sredine, međutim problem do danas nije rešen.

Stanovnici naše opštine, naročito građani koji žive u neposrednoj blizini vodotoka, mesecima protestuju zbog neprijatnog intezivnog mirisa koji se širi zbog pomenutog zagađenja. Pored već pomenutog neprijatnog mirisa, voda u reci je već duži period zamućena sive boje.

Nadamo se da iz ovog kratkog dopisa razumete da je naš problem veliki, a kapacitet i nadležnost same opštine Mali Iđoš, nedovoljna da bi se on uspešno rešio; zato Vas ovim putem molimo, da nam u okviru Vaše nadležnosti i kapaciteta, pomognete u rešavanju navedenog problema.

S poštovanjem,

Predsednik opštine
Mardo Lazić18.09.2019.

U nedelju 22. septembra, sa početkom u 10:00 časova, na stadionu FK "Njegoš" u Lovćencu biće održan fudbalski turnir mlađih pionira, 2007. godište.

Učestvuju ekipe FK "Njegoš" Lovćenac, FK "Crvena Zvezda" Beograd, FK "Spartak" Subotica i FK "Partizan" Beograd.

Program turnira:
10:00 časova - FK "Njegoš" Lovćenac - FK "Crvena Zvezda" Beograd
11:15 časova - FK "Spartak" Subotica - FK "Partizan" Beograd
12:30 časova - Utakmica za treće mesto
13:45 časova - Finale
14:45 časova - Dodela priznanja i pehara

Organizator turnira, FK "Njegoš", poziva sve ljubitelje sporta da prisustvuju ovom značajnom sportskom događaju i da podrže svoj klub.11.09.2019.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15, 80/17  i 95/18–dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine  MALI IĐOŠ je dana 11.09.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ05.09.2019.

OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za privredu,  poljoprivredu, urbanizam,
građevinarstvo, zaštitu životne sredine,
komunalno-stambene poslove
Broj: 353-29-1/2019-05
Datum: 05.09.2017.
M a l i   I đ o š

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNjU BIOGASNE ELEKTRANE KAPACITETA 2,0mW SA OBJEKTIMA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENjE TEČNOG I ČVRSTOG STAJNjAKA NA K.P. BR. 5804/17 K.O. FEKETIĆ

Dokumenti za preuzimanje:26.08.2019.

Poštovani G-dine Slepcov,

Prošlo je nekoliko dana od odlaska iz Vašeg predivnog grada, a naši utisci još uvek nisu potpuno sumirani. Zaista, nemam dovoljno reči kojima bih opisao vaše gostoprimstvo i celokupan ambijent prema meni i mojim saradnicima.

Svi mi smo iz vašeg grada poneli bezbroj pozitivnih utisaka, počevši od sjajnog gostoprimstva, zatim predivnih znamenitosti koje smo obišli, pa sve do svečanog čina potpisivanja Sporazuma o bratimljenju naše dve opštine. Veze između ruskog i srpskog naroda su vekovima zapisane u našim genima, a ovakvim delima uspevamo to prijateljstvo da materijalizujemo u pravim vrednostima.

Sa nestrpljenjem iščekujem naš sledeći susret, kada ćete Vi sa delegacijom biti naši gosti. Imam i želju i obavezu da celokupna vaša delegacija uživa u našoj prelepoj Srbiji, kao moja u bratskoj nam Rusiji.

Još jednom želim da se zahvalim na izvanrednom gostoprimstvu i pohvalim Vaše saradnice koje su bile zadužene da se cela moja delegacija u Solnečnogorsku oseća kao kod svoje kuće.

Neka večno traje naše prijateljstvo kao i do sada, ali sa većom razmenom kulturnih i materijalnih dobara nego do sada.

S poštovanjem,

Marko Lazić
Predsednik opštine Mali Iđoš25.08.2019.

SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU
OPŠTINE SOLNEČNOGORSK MOSKOVSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I
OPŠTINE MALI IĐOŠ (REPUBLIKA SRBIJA)

Pridajući veliki značaj dugoročnom razvoju međunarodnih, ekonomskih, naučnih, tehničkih i kulturnih veza, razmeni iskustava u oblasti lokalne samouprave, javnih komunalnih usluga i uređenja naselja, angažovanju građana da aktivno učestvuju u različitim sferama javnog života, kao i u cilju jačanja poverenja, međusobnog razumevanja i prijateljstva između naroda, Solnečnogorskog okruga Moskovske oblasti iz Ruske Federacije i opštine Mali Iđoš iz Republike Srbije (u daljem tekstu "Strane"), dogovorili su se o sledećim namerama:

Član 1
Strane će graditi i unapređivati svoje odnose na principima poverenja, jednakosti, partnerstva i obostranog interesa.

Član 2
Saradnja će se obavljati u skladu i u okviru zakonodavstva Ruske Federacije i Republike Srbije, kao i drugih zakona i pravnih akata važećih za ugovorne Strane ovog Sporazuma.

Član 3
Strane će podsticati zaključivanje sporazuma i ugovora između privatnih preduzetnika i pravnih lica sa područja ugovornih Strana, pružiti svu moguću podršku i pomoć njihovim učesnicima u pronalaženju fleksibilnih modusa pri razmeni robe i realizaciji investicionih projekata korisnih za obe strane.

Član 4
Strane će, u okviru svoje nadležnosti, doprineti stvaranju povoljnih ekonomskih, finansijskih i pravnih uslova za preduzetničke i druge privredne aktivnosti opštine Solnečnogorsk Moskovske oblasti i opštine Mali Iđoš.

Član 5
U sferi ekonomije, nauke, obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite, sporta, turizma i zaštite životne sredine, Strane će doprineti:
- zaključivanju Ugovora između regionalnih privrednih subjekata o isporuci industrijskih proizvoda, robe široke potrošnje kao i o pružanju usluga;
- razmeni informacija o uvođenju novih tehnologija u građevinarstvu (izgradnji stambenih objekata, puteva, socijalnih i kulturnih objekata);
- organizovanju poseta delegacija prosvetnih radnika i studenata radi razmene iskustava;
- razmeni najboljih praksi u oblasti zdravstva;
- saradnji između umetničkih društava, udruženja i fondacija vezanih za sferu kulture i obrazovanja;
- redovnom sprovođenju programa kulturne razmene, uključujući organizovanje izložbi, priredbi, proslava i sportskih događaja i utakmica;
- obostranom razvoju turizma na regionalnom nivou, organizovanju kulturno rekreativnih aktivnosti za roditelje sa decom;
- racionalnom korišćenju i reprodukciji prirodnih resursa, obezbeđivanju zaštite životne sredine, širenju ekološke proizvodnje.

Član 6
U cilju realizacije tačaka ovog sporazuma, strane mogu zaključiti posebne sporazume koji će se odnositi na određene oblasti bilateralne saradnje, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije i Republike Srbije.

Član 7
Izmene i dopune ovog Sporazuma vrše se uz obostrano pismeno odobrenje strana putem potpisivanja Aneksa, koji su sastavni deo Sporazuma.

Član 8
Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i može se raskinuti, ako jedna od Strana izrazi želju za raskidom Sporazuma. Da bi se raskinuo sporazum, ugovorna strana mora da obavesti drugu stranu pismenim putem šest meseci unapred.

Član 9
Potpisano u gradu Solnečnogorsk Moskovske oblasti, dana 24. avgusta 2019. u dva primerka na ruskom i srpskom jeziku, od kojih svaki ima istu pravnu snagu (istu pravnu vrednost).24.08.2019.

Prijateljstvo između opština Mali Iđoš i Solnečnogorskog rejona Moskovske oblasti u je na svečanoj sednici povodom 90 godina opštine Solnečnogorsk krunisano pobratimstvom. Sporazum o saradnji su potpisali Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš i Vlastimir Slepcov, gubernator Solnečnogorska.

Grad Solnečnogorsk ima 58.000 stanovnika, a cela regija 180.000 meštana. Nalazi se na pedesetak kilometara od centra Moskve.22.08.2019.

Izašao je sedamnaesti broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".20.08.2019.

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko veće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje:

 

Javni oglas na crnogorskom jeziku

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje: